Нбидо Ндузи нке нди ммаду

Ве нвере ике ину баниере оние на-азу ма о бу оние на-агу аквукво, ма мара на ха бу нгва ору ахиа ди мкпа иву блог ма о бу азумахиа.


Ма олее кпомквем нди ммаду? Кеду ка ха ди, олееква оту и си еји иа?

Нди ммаду бу нгва ахиа ахиа ди ике, иана иси ихе оние охуу ди елу на њикота ака. Сите н’иниере ги ака игхота нди на-еге ги нти, нди ммаду нвере ике име нгва о була нке усоро ахиа ги нгва нгва, ди мфе, ма диквуо ире.

Нке а пост га-ејегхари ги сите на кпомквем нди ммаду бу, ихе ха ји ди ка нгва ору ди ике, на оту и нвере ике ији ха толите блог ги ма о бу азумахиа.

Кеду ихе бу нди ахиа?

На мкпокота, на-азу ахиа персона (нке а на-акпо "оние на-агу аквукво" ма о бу "профаилу на-агу ихе" мака нди на-еде блогу) бу нкова нкова нке дата нке оние на-аноцхите аниа нди на-еге нти ги ма о бу нди на-елета аниа. Оие ммаду нвере ике инве оголого оге сите на обере ихе омума нке окву оле на оле ние аквукво ихе омума на нкова.

Ди ка оние на-азу ахиа оние цхакацхамара н’изулите Тони Замбито,

"Оние на-ере ахиа бу ихе архетипски на-еме ниоцха (атуле) нке оние нди на-азу ахиа бу, Кеду ха на-агбали имезу, ихе ихе мгбару осо на-акпа агва ха, оту ха си еме иа -ецхе, оту ха изута, на само ти ха на-еме мкпеби изу. "

Само неколико ммаду ји ди мкпа?

Оние ммаду бу ихе ди нкпа нке иквупута, нгхота, на иру нди на еге ги аниа.

Вере иа на аг на-агбали ибиаквуте едереде блог мака ммалите ммалите ги.

И маара на о буру на-на-еме ка нди на-еге ги нти даа мба,-га-адири ги мма нтугхари уцхе. О буру на нди на-еге ги нти бу "он о була," -га-агбасо исиокву нди на-амаси оние о була. Енвегхи ике, нри?

Квуо ммалите г-бу нгваахиа на-ецхеква аха ахиа нке езубере мака ецоммерце. И маара на нди на-еге ги нти бу азумахиа нди азумахиа, н’ихи иа нвере ике угбу а на ндепута нке блог пост ецхицхе на ецоммерце уло оружје нвере ике ммаси на.

Ма нке аху ка бу ихе зуру езу.

На-атуле оние нигде обере азумахиа азумахиа, ма о бу оние њиква ахиа нке ннукву уло ору? Мкпа ха на нсогбу ха га – ади нноо ицхе. Аквукво мгбаса о нке на-ениере оние нве уло ахиа ака нвере ике ибу ннукву онуогу ма о бу ди мфе мака њиква ахиа.

Нке аху бу оту ихе само нди ммаду ји азу ахиа ди нноо ике: нди на-еге ги нти на-ецхетара ги ону, оту аху ка и на-елекваси аниа ахиа ги. Оние на-азу ахиа на-ение ги охере илеле ласер-лекваси аниа ахиа ги о бугхи наани уло ору н’озузу ма о бу ону огугу ммаду, ма о бу оту оние.

Кеду Дата О Квесири Ина-агуние?

Ако не желите да пронађемо следеће:

 • Омуме ди ка афо, окике, мба, иана (о буру на о ди мкпа)
 • Ахиа, ору на ибу ору
 • Ква нке ахумаху, нка на узу
 • Ди нквурита окву ма о бу уди нквупута
 • Нди нетвок мгбаса о нди ммаду, блоогу, на ебе нди озо еси енвета ози
 • Уди одинаиа а цхоро (постови на блогу, подкасти, инфографика, слајдови, вдг.)
 • Ајују нди ха на-арио, ихе акама ака нди цхере иху, ихе нди а на-ајукари, њему нке оние орире

… Мана ецхеквала на иквесири итиние ихе нииле. Ве нвере ике иди мфе идахие на нкова нди на-адигхи мкпа. Ецхегбула онве гани баниере умуака оле ма о бу ану уло ги нвере, ма о на-а теау тии ма о бу кофи (белусо на о гбасара азумахиа ги), ма о бу на и квесири икп иакпо Наан-на-ецхегбу ћемо наћи податке о сајтовима на езигбо подацима како бисте пронашли и ако желите да се пријавите.

Леба аниа на ихе бара уру, ихе омума нке и га-енве ике ији на ахиа ги, дика ихе нди озо нке нди ахиа ги, ихе нди ха цхоро, на нсогбу нди ха на ецхе.

Оту еси су подаци о мак нди ммаду

Б дата езие на нди на-азу ахиа бу акуко ифо, ха ка га-адабере н’ези података.

Оние на-азу ахиа нке на-еси на мбара игве ма о бу ихе и на-ецхе агагхи аба уру мака ицхота езигбо нди на-еге нти. Мака оние на-азу ги ка о баара ги уру, ха квесири игоси ези нди на-еге ги нти.

Кеду ка и си цхикота података аху? И нвере ике:

 • Гвуо н’име нцхикота ги. Ако желите да користите Гоогле Аналитицс, можете да нађете следеће податке:-га-енве ике инвета уди нгоси нди ммаду н’озузу нке нвере ике име ка о норо н’окпоро узо ди мма мака изулите ези оние.
 • Зипу нниоцха. Ма на ндепута е-маил ги, нди ахиа, ма о бу нди ахиа, ве нвере ике изипу ниоцха ији цхикота дата и цхоро.
 • Јуо нди ахиа ги ајују. (Усоро а ди езигбо мма мака имепута омуму ихе гбасара нди ахиа ма о бу акуко ихе ига нке ома ве нвере ике ији на ебе нруору веебу ги.)

Подаци о сајту-на-екпокота, и нвере ике ицхота ихе ди ицхеицхе, ма јири о аху мее ка нди ммаду нвее ике ицхота езигбо оние на-ацхота података.

Имате ике ији предложак си Хубспот или ецхеква ималите, ма гбанвее, гбасаа, ма о бу мее ка о ди мфе ији гбоо мкпа ги.

Нди Нди Ди Мкпа Ди Мкпа?

Зоо уди шаблонХубспот није нтузиака на темплате мара мма и нвере ике ији ди ка ммалите.

Енвегхи оке-нза-азиза ниле н’ахиа, ма и га-енве ихе ига нке ома н’амагхи оние. Нке аху квуру, нди ммаду бу нгва ахиа ахиа ди уквуу нке нвере отуту уру:

 • Нди ммаду на-ениере ги ака ицхота идинаиа ги на елеле аниа ласер. -На-акпарита ука н’оту н’оту кама инва ити мкпу н’име игве ммаду.
 • О бугхи наани на и маара ихе мкпеса ди мма ние нди ахиа ги на нди на-агу ги, ма ебе ицхота нди ору аху. На нме нниоцха ги,-га-ацхопута ебе нруору веебу кацхаси мма на нтанети мгбаса о ебе нди ахиа ги ди мма, само и маара кпомквем ебе и га-ере ахиа.
 • А пуквара ији нди ммаду кее нди на-еге ги нти ма мепута идинаиа ахазири мака нке о була. О буру на ицхота уди ди ицхе ицхе нке нди ахиа ди мма, и нвере ике имепута оние охуу зуру езу мака оту о була, вее нвее ике имепута одинаиа ди ицхе нхе хе хе хе хе а а а хе хе.

Нди ммаду абугхи нани мака азумахиа; ха буква узо ди мма иси вуо нди на-еге нтурунду о була. На езигбо оние на-агу ихе омума,-на-еме ка о диквуо мфе ибиаквуте кпомквем блог пост исиокву на ги на-агу га-н’аниа. О га-ениеква ги ецхицхе на идинаиа нди озо ији мепута, усоро его его нке га-ару ору, на оту еси азу ахиа ги ма вулие ги агу.

Кеду ихе бу Довнсиде?

Туту нди анагхи еји ммаду, ма е нвере ези ихе кпатара иа.

Елегхи аниа оту ихе кпатара иа бу на оние аху нвере ике ивепута оге ма ди оке ону ији мепута. О б зиру на ицхоро ицхота зири ези, и не постоје подаци,-га-ади мкпа ији оге мее нцхопута аху. Ма и на-етиние ону ниоцха, нцхикота на ицхота месту на нцхикота подацима, ма о бу на-еве оге ији јуо нди ахиа ајују ону, у бо его.

Уфоду нди ахиа на-еквупутаква на ве нвере ике иси ике ма буру ихе на-емеру аху мака азумахиа ији гбалиа итиние оние на-азу ахиа ону на ммалите нке азумахиа на азумахиа на азумах.

Као што је Марцус Схеридан дере, си,

Руо мгбе и на-азу ахиа руо оге уфоду, ма нвета охере ији руо ору на отуту нди ахиа, и гагхи екве омуме имара оние езигбо ммаду ги бу.

Руо мгбе и нвеела охере имепута одинаиа (гхоо езигбо оние нкузи) ма лее ихе натапута на ихе на – адигхи (ка и на – еге нди на – еге ги нти нти н’оге нииле) о гагхи екве оие уме.

Ох, о оту окву икпеазу: Ебе у бу на азумахиа ги на-агбанве мгбе нииле, оту аху ка оние на-азу ги ди.

-На-егосиква на нке аху, усоро мгбагвоју аниа ији мепута оние на-азу ахиа га – евета "нцхикота нцхикота," на иквуси ахиа о була.

Иа мере, олее оту и га – еси зере нсогбу аху ма нвета уру нке оние на – азу ахиа?

О нвере ике и га – ерите уру сите н’ака оние зуру езу зуру ахиа ма о буру на:

 • И нвере ецхицхе зуру оке баниере нди на-еге нти кпомквем-на-агбали илеле.
 • Блог се може пријавити као гбуругбуру руо нва оге, али не и ахиа зуру езу ма о бу нди на-агу аквукво ији кпокота података дма мма сите на.

Н’ака нке озо, о буру на …

 • -На-амалит ма о нвегхи оние иси ахиа ма о бу нди на-еге нти ма
 • И магхи оние и на-елекваси аниа кпомквем

… мгбе аху, оние озо бу иси нвере ике ибара ги ака, ма оние нвере ихе омума зуру езу нвере ике ипута на фото а.

От’у еси еди нди ммаду еме ихе

Озугбо и кере ммаду ги, нвере ике ха ка ха б хару ака на:

 • Браинсторминг блог пост исиокву. Оге озо и на-ецхе ецхицхе баниере пост пост, допута оние зуру ги мака мкпали. О буру на ио ниоцхаа нди ахиа ги баниере нсогбу на ајују ха,-га-енверири ихе омума мака постс блог.
 • Иде еадинге блог. Мгбе-на-еде ихе нди и на-еме, цхета ихе и на-ецхе. Цхее ецхицхе иде еадинге блог ди ка мкпарита ука на ма о бу едегара оту оние еде аквукво ози.
 • Иде елдере веебу. Мгбе-на-еде ебе обиби ги, баниере ибе, ибе окпотуру, ФАК, вдг, цхее ецхицхе баниере ихе оние и цхоро иху н’ебе аху на оту и нвере ике иси заа ајују ха вее гитее м малтите ми наи.
 • Гхота идинаиа озо. Нди на-елета аниа ги га – ахоро иге нти на подцаст, а умума, ма о бу ибудата ебоок? Олее исиокву нди ха га-ацхота кацха ниере ака ма ди мкпа? Оние ги га – ениере ги ака ицхопута.
 • Ивули нди на-еге ги нти. Сите на оние ги, и нвере иси иии нке нетвок мгбаса о оха на езе квесири иди на иа, блоогу нди ха на-агбасо на ве нвере ике пост нди обиа на, на ихе омума нке ози н ха а ха у озии ибебеиииии.

На усоро ахиа ги нииле, ситемалите сите на оние ги га-ениере ги ака иквадо нди на-еге ги нти ма нвета нсонаазу ди мма.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map