Локхо Онгакуфунда ку-Вампирски дневници маиелана Нокугцина Абафунди Абасебенза

Ума унгумунту отханда и-Вампире Диариес, кхона-ке уиакуконда укусонта окуиинкимбинкимби футхи упхендулела абабхали бемибхало иалолу цхунгецхунге оквензиве квагцина абаландели емапхетхелвени езихлало забо. Кунамакхинга аманинги абабхали абавасебензисиле онгавафака кубхулоги лакхо футхи угцине абафунди бакхо бетхембекиле исонто несонто, инианга ненианга нониака.


"Лели долобхана лидинга уцинго олувусва канцане, авуцабанги?" – УДамон Салваторе, уСизини 1, Исикепху 02

Ума квензека унгакаиибони и-Вампире Диариес, ле ндаба имаиелана нентомбазане енцане ехлангабезана не-вампир (извакала ијваиелекиле), кодва-ке ихлангана номфовабо футхи нгалеио ндлела икале ункантатху вотхандо. Кодва-ке, умугка вендаба убандаканиа ининги ламание ама-твист, куфака пхакатхи ама-доппелгангер, абатхакатхи, изипоки, ама-вукодлаци, назо зонке изинхлобо зезиние изимфанело земилинго укутхи нгандлела-тхиле зхеке зхеке зхеке зхеке зхене зхене зхене зхене зхене зхенген.

Икхоли Иакхо Иокувуса

Ингабе ибхулоги иакхо канцане, кахле, ииабукека? Ение индлела иокутсхела калула укутхи угцина абафунди бакхо бахланганиеле укубука изинга лакхо локунципхиса. Гоогле Аналитицс – Гоогле Аналитицс. Исибонело, изивакасхи зиза кусаиитхи лакхо, зихлала оквесибили укухлуканиса бесе зигцвала?

Нгокве-атхикили ку Исикхатхи сика-Тони Хаиле, унемизузвана ие-15 окунгенани иокубамба укунака комфунди футхи акугцине.

Есикхатхини сеВампире Диариес есибизва нгокутхи "Ноћ комете" (страница 1), индаво иокувулва ииндода новесифазане бесемахлатхини. Инкунгу екхукхумезаио ивазунгеза нгокусхесха футхи инкхулумомпхендвулвано иокувула ииле весифазане етхи: "Узвиле локхо?"

Иикинисо, абалоби банакекеле. Убани онгасиза кодва акхубеке нокуфунда / укубуква нгокувула окуњало?
Ингабе укувулека квакхо окубандаканиа? Кубалулекиле укуба гцина абафунди бакхо банеситхаказело нгезингвегве нама-вешалице екубхалени квакхо конке Бхека индатсхана каЈерри Лов Бхала изинхлоко езифана ноБриан Цларк, Неил Пател, ноЈон Морров: Амасампула ахезку-а Акузулу а-аусуска аусзку-а аусзку-а акузулу а-аусуска аусзкуа-а акузулу а-аусуска-а-аусуска.

Заплет!

Дневници И-Вампира иазива нгокусонта окухлеливе. Укусонтека квесакхиво есихле акугцини ње нгокусхинтсха умдлало, кепха куненгкондо кулово осибукелаио / осифундаио. Укукапха! Ума квензека унгазибонанга зонке изикепху кукхона умцхитхи онгапхамбили, нгакхо-ке века исигаба есиланделаио ума унгафуни уквази укутхи квензакалани.

И-Споилер: Укусука ку-Катхерине енгекхо етунени, куиа ку-Бонние вокукамба аманга нгокуфа квакхе, ку-Елена епхендука и-вампир, умбукисо угцвеле укусонтека нгемува кокусонта. Мхлавумбе елиние лама-твист амакхулу какхулу весикхатхи сонке есисекупхелени квеСизини 6 лапхо уКаи ебека у-Елена ебутхвени обухле, обухле бокулала онгеке авуке нгабо кузе куфе уБоние. Кхулума нгокузипхиндисела квакхо окукхулу. Увеле вахлуканиса у-Елена ноДамон (футхи) футхи вапхатха каби уБонние куле нкубо нгоба нгеке есапхинде амбона у-Елена (нома узоквази? Мхлавумбе елиние ицебо елисонтекиле?).

И-Плот ако је укубука исихлоко нгендлела ехлукиле футхи ехлукиле нгемпела. Кусадингека укутхи кубе ненгкондо кумфунди футхи кубе иинто енгензека емхлабени оие васунгулва. Нома куњало, умгомо укумангала умфунди.

Нгеблоги, кунезиндлела езимбалва онгамангаза нгазо футхи ујабулеле абафунди бакхо бесе нгоквенза локху „кусонтека квесакхиво“. Кодва-ке, кхумбула укутхи и-твист иакхо куфанеле иненгкондо. Авуквази укусебензиса ибхулоги ламаххасхи футхи нгокузумаио уникезе окутхиле нгаматхипху воквенза изимино.

 • Ника и-фреебие.
 • Никеза исапхулело есингалинделекиле.
 • Мема исикхулуми сесименива уквенза ингкоко ентханетхи.
 • Никеза и-радионица нома телеконференција.
 • Никеза ивидиио ебониса индлела иоквенза окутхиле.
 • Ондага и-дроне футхи утхатхе исибхаму кусука екхонени елихлукиле бе улаиисхе.
 • Мема ибхулоги иесименива кусаиитхи лакхо.
 • Енгеза и-поп уп кузо зонке изивакасхи езининги, убапха и-фреебие.
 • Тхумела инотхи лакхо кумакхасименде акхо апхезулу.

Ликови

Есиние сезизатху езииинхлоко абанту бакхубека бебука и-Вампире Диариес футхи кунгенкатхи иаио иесикхомбиса кунгенка иабалингисва. Абабукели баие батхола уквази, футхи батханда лезо зинхламву.

 • Абалингисва банокујула. Лапхо уДамон ебухлунгу, узоквенза окутхиле. Лапхо уСтепхан езва убухлунгу, узоквензива кодва узогцина ебуиела емува. УЦаролине уиинтомбазане енхле. У-Елена укхулулекиле.
 • Сииази укутхи иини еие иабалимаза. У-Елена валахлекелва абазали бакхе футхи уиазибека ицала, њлл.
 • Сииази ама-куиркс або. УДамон уиадабука футхи усенза сихлеке. У-Елена је узоквенза нома иини кулабо абатхандаио. УЦаролине уфуна изинто зипхелеле.

Локху кухумусха кањани кубхулоги иакхо? Абафунди бакхо бадинга уквази куве езингени ломунту сику. Нома, ума унекембу, бадинга уквази абалоби бакхо. Локху кухилела изакхи езинингана:

 • Изитхомбе забалоби бакхо наве.
 • Ама-биографије ахланганиела канцане маиелана номуние.
 • Изви елииингкаиизивеле. Абалоби абахамба пхамбили банезви елинамандла онгакапхела калула. Умсебензи вабо авухамбисани нанома иизипхи изихлоко абазибхалаио.
 • Абабхали бакхо бамане батхоле езомунту нгезикхатхи езитхиле. Изифундисва зизокутсхела укутхи унгалокотхи усебензисе "вена" екубхалени квакхо. Кодва-ке, ум уфуна укубхала квакхо кубонакале кунгокомунту сику кубхулоги, кубалулекиле укуба ненгкоко набафунди бакхо. Екинисвени, нгингасхо укутхи кубалулеке какхулу укуба ведва кунокуба унембиле.
 • Уквабелана нгамава. Кубалулекиле укутхи вена набабхали бакхо низимиселе укухланганиела лапхо квехлулекиле нокутхи бапхумелеле купхи укузе абафунди бази укутхи бангасетхемба исилулеко абаситхолаио.

Унгавумели Ибхулоги Иакхо Инаке Укупхила Какхулу Куве

Абалоби беблоги (набалоби бомбхало) бангасебензиса исикхатхи есининги бакха окукукетхве абаквази укузизва бесхисиве. Ума уцхитха усуку носуку пхамби квекхомпиутхени иакхо нгапхандле кокупхумула, цисхе узокала умзабалазо вокуза накхо конке окутхаказелисаио укукубхала нгакхо.

Ума узитхола ухлели пхамби квекхибходи иакхо, унгаквази укутхаиипха нома иини, иисикхатхи сокугцвалиса кахле убуцико бакхо бокудала. УЈулиа Цамерон укхулума нгокугцвалиса кабусха убуцико бакхо енцвадини иакхе етхи “Умјетнички пут.” Кубалулекиле укутхи абанту абанобуцико басебензисе исикхатхи еситхиле бенза еминие имисебензи укугвема укувињелва.

Тхатха ухамбо, вакасхела имниузииаму, нома мхлавумбе уцхитхе исикхатхи есинцане но-Иан Сомерхалдер (Дамон) убукеле исикепху сакамува сеВампире Диариес. Узомангала укутхи уситхола кањани угкози локубхала квакхо кание небхизиниси лакхо.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map