Но ке аха е поно аи ка ваиваи маикаʻи е нохо ма ка пуʻу о кау Паʻани Кулана

ʻО на Пенгуинс, Пандас а ме на холохолона хихиу и хоʻеха и на пунаевеле нуи о на каонаеа о ка пунаевеле и н макахики ʻелуа и хала. Уа маопопо ка лека маи Гоогле аку: Е хоʻоки и ка хоʻовалевале ʻана и ка макоу хопена ʻими. ʻО на хана ʻелеʻеле и на меа и капа ʻиа ʻо "СЕО лоеа" и хоʻохана ʻиа но на макахики он хана ʻоле.


ʻАʻоле и маопопо и ка поʻе о наʻоиханаʻоихана ке хоʻохана неи на хоа куʻаи куʻаи СЕО и на меа хана маʻалахи но ка хоʻолахаʻана и ка лакоу пунаевеле, но лаила, уа хоʻокуии к’к’и ик’к’к’и ик’к’к’и ик’к’к’и ик’к’к’и ‘к’а’к’и’к’к’к’и’ ‘ ка меа и хаʻиʻиа е кеиа поʻе СЕО и ка лакоу мау меа куʻаи). Уа улу на камалиʻи и кахи пунаевеле пунаевеле но на макахики он ми нуи ка хоʻоханаʻана и на меаʻилихуне маикаʻи лоа и хоʻоханаʻиа ме на хуа’олело, ка папа бомба бомба, а ме на хуила и хоʻохуиʻиа е Гоогле.

Уа ʻолело аку ʻо Гоогле и на меа нона ка пунаевеле е калеле ана и ка ʻикепили маикаʻи а ʻаʻоле е хоʻаʻо а хоʻовалевале и ка лакоу хопена. Ма мули о кеиа, ʻаʻоле макаукау на меа нона на пунаевеле но н а хоʻололи Гоогле и хоʻолауна, е хана ана и ка меа е хики ке манаʻо ʻиа хе "поʻино ʻоле ʻиа" но лакоу. Кукулу ʻиа ка лакоу коина паʻоихана апау и ке ала ʻана и ка холо хоʻопололеи и на микини хулина.

Ме каʻаʻохе хоʻолала Б, нуи вале на пунаевеле и ваихо валеʻиа е маке (холо маикаʻи и ка хапануи о лакоу).

ʻО ка паду Садржај садржаја

Уа какауʻо Мц Мцее и кекахи меа купанаха и на махина и хала аку неи и капаʻиа "ʻО Гоогле Панда ʻЕлуа мау макахики ма нада аку: ʻО ка хопена маоли кахи иʻои аку аи на пае хоʻокуку а ме ка ʻике СЕО".

Хоике каʻатикала и ка нуи о кахи мау пунаевеле нуи и паʻи. И ка хоʻоханаʻана и наʻикепили маи на Макелина Хули, уа хиʻике Матт и на пунаевеле хеваʻоле е попут мене ХубПагес, Махало а ме Суите101.

Панда Траффиц Дроп

ʻО ка хаʻулеʻана и на каʻа а лакоу иʻике аи он ме купаианаха. Хики и н ХубПагес је лоаʻа он 62% ʻоле ма муа о ка ма муа о ка хоʻокомоʻана о ка Панда. Имате махало и имам 92% за коначан смештај у мени Суите101 за 96%. Ма кеʻано он кумухана е попут мене кеиа мау пунаевеле нана, ʻаʻоле лакоу иʻикеʻиа ма муа о ка ханохано на’аина лако и ханаʻиа и меа е паипаи аи и ка поʻе мали мали кипи е каоми и на лоулоу.

Уа хоʻоханаʻиа лакоу е на поʻе он нуи е какоʻо и ка лакоу мау пунаевеле пунаевеле е попут мене на меа и хоʻокуму поно и кахи ПагеРанк маикаʻи. Нема лаила, он нема хаха маʻамау не кахи хуи СЕО е киола и кахи меа ма ХубПагес а иоле Скуидоо а хоʻокомо и кекахи мау лоулоу и ко лакоу мау пунаевеле а пуни.

Хоʻохуи мау кеиа мау хуи и ка нуи о ка маикаʻи (ʻике викивики и кекахи меа ма ка памуханахана нада лоа Абоут.цом е хоʻоиа ана и кеиа). Уа ханаʻиа кеиа мау пунаевеле и ка надана, ака и ка надана, ʻо иа хоʻи ка меа и хоʻихоʻи маи аи и лало и ка хонуа.

ʻО ке кулана купоно

Уаʻике ау и кекахи мау пунаевеле пунахеле лиʻилиʻиʻоле аʻу еʻике неи и ка хаʻулеʻана о ка микини ма наде о ка хоʻопонопоноʻана о Панда, ака ма’о аку о ка папа, уа нуи лоа вау и н а аи ме и хаа меи као да сам ја и ја аи маи ја хаа ја и ја и ја аи маи ја хаа ја и ја аи маи ја хаа и ја маи ја хаа и ја аи маи ја хаа ја и ја аи маи ја хаа и ја аи маи ја као и ја и ја и ја и ја и ја и ја и ја и ја и ја и ја и ја и ја и ја и ја и ја и ја аи и ја аи и ја аи и ја аи и ја аи и ја и ја као и ја као и ја и ја као и ја и ја као и ја и ја као и ја и ја као и ја као и ја и ја аи ја каи као да сам и ја аи ја каи папа, уа нуи лоа вау и аи каи ми као да сам ја на хуакаʻи ма о ка нанаʻана и на меа киʻекиʻе лоа.

ʻАʻоле покикаʻи коʻу мау хоаалоха. Лаве лакоу И на паона паона је Мау Махина Ма Кела ми кеиа Махина мај Кахи пунаевеле хо’ано пунаевеле Велика Британија сам хо’охуи’иа На моја ја хо’охуи’иа мај На Лоулоу мај Кахи папахана’аина ПР као Линквана А ме БуилдМиРанк.цом (‘о Гоогле хо’опау лоа’иа ма 2012) . Он вахи пунаевеле лиʻилиʻи вале но иа ака уа улуʻо иа и кахи кала нуи маи кахи вале но хе 100 мау кипа ма ка ла. Манаʻо вау уа хики ке куʻаи аку но кахи лиʻилиʻи $ 100,000 (ʻои аку паха ка нуи) ма кахи мамеке е попут мене ʻО Флиппа.

Ма нада о ка хоʻонуи ʻана и ка панда, он меа ваиваи ʻоле ка хаʻави ʻана иа лакоу и ка хаʻавина коʻикоʻи и ке куму е поно ʻоле ʻое е хоʻаʻо а ме ка хоʻопунипуни и на ʻими хулина. Ма кахи хоʻомаопопо маикаʻи, ке хоʻомау неи лакоу и ка кукулу хоу ʻана и ка пунаевеле ме ка какау ʻана и на меа киʻекиʻе нема никаквих мањих. Он меа хилахила ка лакоу и хана и кеиа маи ка хоʻомака.

Ма коʻуʻано он меа нана и лоаʻа и ка пунаевеле пунаевеле, ʻаʻоле ау и хоʻопили икиʻиа е на лоли о Панда, ака наʻе, уа маикаʻи ка хоʻололиʻана и коʻу кулана ма кеʻано хе меа какау мануахи. Уаʻае маи ка нуи о на меа нона ка пае пунаевеле иаʻу ма на макахики е нои ана иаʻу е какау но лакоу. Уа хаʻалеле коке лакоу и ка лакоу хаʻавиʻана и ка хана ке’олело вау иа лакоуʻаʻоле вау е какау и на хуа’олело 500 но $ 5- $ 10. И ко лакоу манаʻо, уа хана ликеʻиа на меа аау. ʻО ка меа вале но и хопохопо иа лакоуʻо иа он меа ку хоʻокахи. ʻАлео поно ка маикаʻи о ка меа. ʻАʻоле иа он меа купанаха е хули ана кекахи о кеиа мау поʻе и ка папа иноа.

ʻО ка'олело Спиннинг он манаʻо маикаʻиʻО ка хоано муаʻана, ʻо иа ка меа хана маʻалахиʻоле … ʻоиаи е махало вау и на меа хоʻолаха’олело е хоʻоку ана и ка нуи о на меа ликеʻоле а лаила куʻаи аку и каʻоиаʻиʻу кенета!

ʻО на ла о ка хоʻоулуʻана и ка лаве пу ме на таусани о на меа какау маикаʻиʻоле и пау. И кеиа ла, ʻои аку ка нуи о ка маикаʻи ма муа о ка нуи. Еʻои аку ка маикаʻи о ка лоаʻаʻана о кекахи мау лоулоу маи локо маи о кахи пунаевеле луна лоа ма муа о ка лоаʻаʻана о на ханели о на лоулоу маи кахи о на пунаевеле каʻахана хаʻахаʻа.

Но лаила ʻаʻоле поно ʻое и кахи о на лоулоу. Маи хеле но ка нуи. Хеле но ка маикаʻи. – Неил Пател

ʻО СЕО Неил Пател купујем и анализирам и желим да пронађем ништа, а он ме зове Јаисон ДеМерс. Уа хелуʻо иа:

ʻО кеиа мау ла, ина он хоʻокахи таусани а хеʻуми таусани а он каналима ханели какапа а лоаʻа иаʻое хоʻокахи ханели, хики иаʻое ке ноʻоноʻо инаʻои аку коу маикаʻи, а ке улу неиʻое аи не’ое. Но лаила, уаʻои аку ка мама о ка викивики ма муа о ка лоаʻаʻана о хоʻокахи таусани мау лоулоу и кела ме кеиа ла а и кела ме кеиа вики. Е као ја ка лоаʻаʻана о ка лима лима о на лоулоу ина е хо’аʻоʻое е хоʻаилона но ка "’илио’илио",ʻО коу лоулоу маикаʻи лоа, ʻо иа ка меа и ку муа и ка "’илио’илио" ма луна о ка мано, кеʻоле ка хелу нуи. Еʻике и кела мауʻаоʻао, е паʻи иа лакоу, е хо’аʻо е лоаʻа кахи лоулоу, пололеи?

А луна о кела, макемакеʻое е хоʻоиа и ка хоʻохуиʻана о ка хелеума. ʻАʻоле макемакеʻое е лоаʻа вале ка "’илио’илио" као ја сам лакоу а пау, но ка меа, инаʻо ка меа "на’илио’илио",ʻАʻоле поно. Поно е хоʻололиʻиа, лоаʻа и на хуа’олело маʻамау ма лаила, е нана и кеʻано маоли е попут мене кеʻано о ка иноа о ка иноа, и ка иноа иноа о каʻаоʻао, иʻоле ка хуа’олело, на хуа’олело ликеʻоле пили ана и кела хуа’олело нуи, пела а пела и.

Ака, ʻо иа на ала нуи е кукулу аи ау и на лоулоу. Нохо малие а купаʻа ка ланакила. Хеле но ка маикаʻи аʻаʻоле хоʻи е хеле но ка викивики, пололеи? Маи хо’аʻо е хеле и лаила е куʻаи и на лиона мау лоулоу аиʻолеʻаʻолеʻое е поно е куʻаи и на лоулоу. Ина какау валеʻое и каʻолуʻолу маикаʻи, маикаʻи хуахана а лавелаве паха, хики иаʻое ке хоʻоло коке аʻои аку ка маикаʻи ма муа о ка хапануи о на поʻе е хоʻолималима ана и на кала кал аи кал аи кал ал таи куал мааи таау кал аи таау кал аи таау кал аи таау кал аи таау кал аи кал аи кал а таау кааа тааи мааи таау кал аи таау кал аи таау кал аи таау кал аи таау кал аи таау кал аи таау кал аи таау кал аи таау кал аи кал аи кал аи кал аи кау.

Поно каʻенехана Поно ма ке Келе о кау Паʻи Пунаевеле

ʻО СЕО на кулекеле и хала аку неи и хилинаʻиʻиа и на кумухана о вахо. ʻО коу хопена аиа ма на лима о на мотори хулина а ме ка хоʻололиʻана и к ал лагор алгоритам и ка манава маʻамау и ка хаʻулеʻана о кау пунаевеле пунаевеле. Хоʻокумуʻиа ка хуахана ма ка хоʻоукуʻана и на меа и на пунаевеле’е аʻе ме на лоулоу и кау ихо. ʻО ка меа поʻино, ʻо кеиа но ка хоʻонуиʻана и ка хоʻохуи`ана аку и кау пунаевеле пунаевеле, аʻо ка хоʻонуиʻана и ка ваиваи и кау пунаевеле е лило и меа пахухопу лоа. ‘О кекахи’ ано хана е нана и ка хоʻопили ‘ана и нуа хуалоаʻа’ ана, он се нада викивики иа не ка пиликиа о ка ва лоʻихи. ʻАʻоле е лоаʻа на пиликиа и на енгине хулина ме на пунаевеле е хоʻопука ана и каʻике маикаʻи.

ʻО каʻу куму кумухана но кеиаʻатикала хе "Мануахи е пили ана и на Хоно Хонуа а ме ка хоʻомакаʻана е какау и на меа маикаʻи". Уа хоʻохоло вау е хоʻохана и кела иноа е попут мене каʻу иʻике аи он меа хоʻопунипуни ики иа. Кухи пунаевеле Хе меа нуи ка меа нуи. Уа лоли на рула, ака но наʻе, он мау меа нуи иа о ка вики СЕО.

Но лаила он меа нуи иʻоле е поина иаʻое е пили ана и ка хана пилиʻана, ака, ке манаолана нуи неи ау и кау меа нуи ма ка пунаевеле е хоʻокуму и каʻенехана киʻекиʻе. ʻО каʻолуʻолу маикаʻи и ка пуʻуваи о ка ханаʻана и на лоулоу.

СЕО Моз Хоʻопонопоно Хоу и ка СЕО СЕО има 5 места за хуахану или за уживање у кумухана:

  1. Е киʻи и кау меа куʻаи е хоʻохуи иаʻое.
  2. Блог блога Е хана и кахи. Е хоʻолило иа иа и меа ваиваи, хоʻонаʻауао а хоʻокипа.
  3. Е хана и на меа е хоʻоулу аи и ка махеле вирал а ме ка пилина маоли.
  4. Е лило и меа поно (е хоʻохуи и на лоулоу и кеʻано).
  5. Е хули и на папа кухикухи а и на папа иноа о на кумуваиваи купоно.

Поно е хоʻомаопопо коке и кела ме кеиа о кеиа мау меа хоно пунаевеле ханана хилинаʻи и кау пунаевеле и лоаʻа ка ʻике маикаʻи. ИНА’а’оле’ое Е хо’олаха И Ка’ике маика’и,’а’охе моја Е хо’оуна Аку ИА’ое,’а’охе моја Е Ка’Ана Е хо’ике сам кау Мау’атикала, А’а’охе Е кухикухи Кахи тата кухикухи сам Кау пунаевеле. Ма 2013, пили кау хоʻолала кукулу кукулу ʻана и кау ʻике и ка ʻике ʻана и на малихини ме каʻике маикаʻи. Уа пау на ла о ка хуаʻолело кључна реч. Хоʻомаопопо, маикаʻи ма муа о ка нуи.

Уа хоʻикеʻиа ка пунаевеле пунаевеле он куму хоʻохалике маикаʻи лоа иа о кахи пунаевеле е кау аи и ка манаʻо ма муа о ка нуи. Хоʻопука иа и на ʻатикала ʻеколу а ʻеха паха и кела ме кеиа махина, еиа наʻе ʻаʻохе меа пиха. Ма кела ме кеиа пуке кеиа мау хуаʻолело хе ʻуми мау лоʻихи, хоихои ʻиа е ка ʻике ноиʻи, а уа какау ʻиа ме ка меа хелухелу.

И ка ва поколе, хики и ка папахана но ка ВХСРʻо Јерри Лов ке хоʻокомо и на’апана а ме нулу лоулоу и локо о кела ме кеиа киʻи. ʻАʻоле кеиа е паʻакики лоа е хана е попут мене на меа аа и хики ке купоно и ка хоʻохуиʻана и на лоулоу а ме на’апана. ʻО ка ва лоʻихи, е хоʻомауʻиа ка нуи о на меа поно ма луна о ВХСР, е хоʻомаопопоʻана и ка хоʻомохалаʻана о ка пунаевеле и нуа хуакаʻи маи на пунаевеле хули.

Е какау но кау поʻе хелухелу

Он мау камаʻилио пинепине на меа пунаевеле е пили ана и на меа ликеʻоле и каʻике каиаулу, наʻикеʻаоʻао а ме на кипа куикава. Хоʻохана макоу и кеиа мау хуа’олело и на манава пинепине он маʻалахи ке хоʻопоина и кела ме кеиа кукаʻи маʻамау и кахи канака; ке канака е нохо неи е хелухелу ана и кау пунаевеле маи ка лакоу камепиула, папапили а’опили паха.

Желите ли да кажете да ли је кахи ʻатикала ма ка пунаевеле, малама поно ʻое и на ретвеетс он нуи а хе пехеа паха кона макемаке иа иа ма Фацебоок? ʻОиаʻиʻо ʻаʻоле ʻое. ʻО на меа апау е поно ка моʻолело иа ʻое ма кекахи ала; ка хоʻопау ʻана и кахи пиликиа а и ʻоле леʻалеʻа иа ʻое ма кекахи ала.

Е малама и кеиа и ка ва е какау анаʻое и кау мауʻатикала. Ина макемакеʻое и кахи меа е каʻана ликеʻиа аи а е еʻохуиʻиа ма на пунаевеле пунаевеле’е аʻе, е какау и кау мау’олело но на канака, ʻаʻоле на меа хули.

ʻО ка меа нада лоа, ʻо иа ке канака нана е хоʻохоло ина он маикаʻи кау мау меа а ина паха лакоу е пуʻунауе аку ме на поʻе’е аʻе. ИНА Е пиликино На Канака Ка’Ана као да кау’икепили, на’ике Хулина Е као ми Гоогле е’ике ја Кела моја је хо’аилона Е Пили Ана кау’атикала сам Кахи ки’еки’е кулана сам кау’ао’ао Ма Луна О Ка лакоу хопена не ИА моја.

Но лаила, ʻо каʻу’олело аʻо иаʻое, пенеи:

  • Е какау и на канака, ʻаʻоле но н маке маке хули.
  • Е какоʻо ме кау поʻе хелухелу. Е хики и на канака ке каʻана и кауʻикепили ина макемакеʻое иаʻое е попут мене ке канака.
  • Е хоʻоманавануи. И ка ва е пили ана и ка хоʻохуиʻана и ке кукулуʻана, ка лохи а ме ке купаʻа е ланакила и ка хеихеи.
  • Ке хоʻокаʻаʻикеʻое и на канака е нои и наʻеке а ме на лоулоу, е махало, махало а махало и ка маикаʻи; инаʻаʻоле лакоу е пили надам се. ʻАʻолеʻое ја тако, хики ке пили и ка манава хоу.
  • ʻО кау меа нуи е нана и ке какауʻана и каʻике маикаʻи. Инаʻоле ка маикаʻи маикаʻи, ʻаʻоле хики иаʻое ке хоʻоикаика и на лоулоу е комо а ме на’апана.

Махало коʻу макемаке е хелухелу и кеиаʻатикала. Макемаке ау е хоʻолохе е пили ана и на кумухана о на меа хоʻохана пунаевеле е хоʻохана аи и каʻике ма ка пунаевеле, но лаила ке паипаи неи ау иаʻое е ваихо и кахи’олело а хаʻи и коу манаʻо но ка хихиа.

Лаки маикаʻи,
Кевин

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me