Асосии Твиттер Аналитика: Бепул воситалар, Екцел киила ва ицхки маслахатлар

Твиттер о’ликми? Ехтимол, ио’к.


Твиттер о’зининг Твеетс-ни Гоогле-га то’лик кирисх имконини беради.

Твиттер бу платформадан кирмасдан усхбу трафикдан фоидаланмокда.

Агар сиз блоггер, сотувцхи иоки бизнесда бо’лсангиз, Твиттер сизининг ијтимоии медиа кампанииангизнинг бир кисми бо’лисхи керак. Твиттерда бренд кабардорлигини осхирисх, муносабатларни ривојлантирисх уцхун јуда мухим ва бу о’згарисх уцхун куцхли воситадир.

Тексхириб којрмок Еффектив Твиттер маркетинг уводи 10 производа.

Твиттер је изабран за постизање квалитета пршута, који ће имконииатдан учинити за остале фојдаланмаиапти. Твиттердан тасхкари, купит ћете Твиттер Твиттер аккаунтини ва хар Кандаи иасхирин кабарларни тописхингиз мумкин бо’лган ба’зи асосии елементлар мавјуд.

1. Асосии Твиттерга Аналитик Дасхбоард

2014 Ова година је објављена на Твиттеру и на следећој страници је аналитичка платформа. Твиттер-да јоиласхган хар бир кисхи олтин конига то’лик кирисх имконииатига ега бо’лисхи мумкин.

Сизнинг твиттер тахлилцхингизга бу ерга киринг.

твср-твеет-фаолииати

Ко’рсаткицхлар панелидан олисхингиз мумкин бо’лган ко’п ма’лумот мавјуд, масалан, таассуротлар, нисхонлик дарајаси, уланисх секин урисх, ва хоказо. Лекин, бундан олдин, ма’лумотларингизни мазмунли килисх уцхун хар бир метрикнинг та’рифини тусхунисхингиз керак.

Твиттер блогида хаммаси бор.

Агар сизнинг Твиттер-даги кампанииангиз таассуротни куцхаитирисхга каратилган бо’лса, унда сиз о’сха метрикани кузатиб борисхингиз ва таассуротни иаксхиласхнинг енг иаксхи усулини тописхингиз керак. Хар бир метрикани диккат билан кузатиб боринг ва ма’лумотларни олдинги оилар билан таккосланг. Сиз бирон бир исхни то’г’ри бајараиотганингизни билиб оласиз, цхунки доимии о’сисхни ко’расиз.

Енди, хар бир твеетнинг тафсилотларини цхукуррок билиб олинг, сиз иасхирин кабарларни топасиз.

Муаииан твитнинг тафсилотлари куиидагицха:

твср-твеет-тафсилотлари

Агар сизнинг бизнесингиз усхбу хаволага е’тибор каратаиотган бо’лса, бајаринг А / Б синов тепасида. Турли сарлавхаларни иозисх оркали асосии о’лцховларни кузатиб досадан, турли кил хасхтагни иоки босхка расмни ко’схинг ва твитни максимални дарајада осхирисхнинг енг иаксхи усулини топинг.

Усхбу ма’лумотлар статистике тахлил килисх Тиунинг фаолииатини бахоласх уцхун биринцхи кадамдир.

2015 март оиида, Твиттер ианги хисоб босх сахифасини оцхди. Усхбу сахифа сизни Твиттер фаолииатининг оилик кулосаси билан сизга ко’п вакт тејасх имконини беради.

твср-твеет-хигхтлигхт

Усхбу асбоблар панели, схунингдек, корконалар уцхун Твиттерда реклама килисхни осонласхтиради. Сиз тафсилотларни дакикада батафсил ма’лумотга сарфламасдан, бир твеетнинг да’ват килисхига то’г’ри келадими деган карорга келисхингиз мумкин.

Агар Твиттер аналитика сиз е’тибордан цхетда колдирган ма’лумот бо’лса, уни бугун синаб ко’ринг. Метрикага е’тибор Каратинг ва у ердан иаксхиланг. Вакт о’тисхи билан иаксхи та’сир ко’рсатисхи мумкин.

Иангиланди:

27. маја 2015. године, Твиттер ће видети тахлилцхиларини иангилади Томосхабинлар туиг’уси. Усхбу кусусииат сизнинг издосхларингизнинг демографииаси, турмусх тарзи, мобил из изи ва босхкалар каби кизикисхларини ианада батафсилрок таксимласхга ега.

Бу бизнес уцхун иаксхи, цхунки сиз енди органик издосхларингизни Твиттер фоидаланувцхиларига солисхтирисхингиз мумкин. Хозирда факат АКСх фоидаланувцхилари кузатилмокда. Сизнинг издосхларингиз у босхка Твиттер фоидаланувцхилари о’ртасида таккосласхни о’рганисхингиз мумкин.

Томосхабинлардаги тусхунтирисхлар корконалар Твиттерда’с стратегијаларис иаксхиласхга иордам беради.

Вхср-твеет-аудиторииа-тусхунцха

2. Аналитик Твиттерга алтернатив

Јуда ко’п .. лар бор ијтимоии медиа босхкарув воситалари Буфферапп, Хоотсуите, Ритетаг, Клоут ва босхкалар каби бозорларда мавјуд. Твиттердецк, Манагефилтер на СоциалБро каби Твиттерга факатгина е’тибор каратадиган ба’зи нарсалар мавјуд.

Барцха воситалар битта максадга кизмат килади – хаиотингизни осонласхтиради.

Ко’пинцха, можете да погледате Твиттер-да исхласхингизга ианада цхукуррок тусхунцха беради. Затвори Твиттер-нинг аналитичку платформуасидан олган нарсаларингиздан фарк килади.

Бу ерда 3 платформаларидан фоидаланисхни босхладим.

Буфер (Фреемиум)

буфер масххур ијтимоии медиа босхкарув воситаси. Сизга је куни твеетсни рејаласхтирисх ва хар куни турли дастурларни о’рнатисхингиз мумкин. Бу турли кампанииаларни босхласхда мухим ахамииатга ега.

Буфердан фоидаланиб, сис хар бир твеет и статистика тахлил кила оласиз. Буффер сизга потентсиал твеетингизни "Топ Дусханба" деб белгилаиди. Сиз хар бир твеетда уни такомилласхтирисх иоки уни такомилласхтирисх уцхун каита исхласх иоки каита иозисх уцхун дархол харакат килисхингиз мумкин.

На Твиттеру тахлилцхиси сизга дархол бера олмаидиган нарса.

Бепул хисоб билан сиз факатгина Буфернинг аналитик ма’лумотларига кирисх цхекланган. Лаззатланисх уцхун пулли хисобни иангиласхингиз керак батафсил тахлил ма’лумотларингизнинг

твср-твеет-буффер

Ритетаг (бепул суд)

Ритетаг хасхтагга каратилган ијтимоии медиа воситаси. Можете да оцените ранги градацију, аналитику тренутног ангажмана и укупну количину поштанских биланца. Ритетаг доимии рависхда хасхтагни тахлил килади, бу сизнинг твитни иуборисхдан олдин сизнинг максимални дарајангизни осхиради.

Бу Твиттер-нинг платформ платформа је примењен кабарларни иуборганингизда сиз ололмаидиган кусусииат. Сизнинг твитингиз та’сирини максимални дарајада осхирисх уцхун хасхтагни киритисх јуда мухимдир. Ритетаг бу бо’схликни албатта то’лдиради.

Фоидаланадиган статистика статистика је приказана ако не желите дакика о’тисхи керак. Сизнинг хасхтагингиз хаддан тасхкари фоидаланилганми иоки оддии мониторингингсизми?

Мисол статистика # Твиттерда хасхтагни то’лдирисх.

твср-твеет-ритетаг

Постцхуп (бепул)

Поштански број (илгари Твеетцхуп сифатида танилган) – Твиттер-нинг бепул аналитик усули. Бу сизнинг издосхларингиз томонидан кандаи килиб тез-тез твеет каид етилгани ва ретвеетланганлигини тахлил килади.

Сизга Твиттер-нинг кандаи исхласхини тахлил килисхингиз мумкин. Каиси фоидаланувцхилар сиздан енг ко’п бахс килганини билиб оласиз. Ва сизнинг твеетс ва ретвеетларингиз билан бог’лик статистика ро’икати мавјуд.

Бундан тасхкари, Постцхуп сизни еслатган одамларнинг географии јоиласхувини беради. У иердан сиз томосхабинларингизнинг манзилини то’лик ко’риб цхикисхингиз мумкин.

Твиттер аналитиклари бундаи акборотга ега бо’лисхига карамасдан, Постцхуп тахлилни ианада јозибали тарзда тусхунисх осон.

Сезирање твитингиз то’г’ри аудиторииани камраб оладими? Келинг @ ВХСРнет аудиторииаси каиердан еканлигини ко’риб цхикаилик.

Агар сиз хали хам Твиттер-нинг махаллии платформасидан твит килсангиз, сизга бир нецхта воситаларни синасхни тавсииа етаман. Сиз кимматбахо ма’лумотлардан махрум бо’ласиз.

Агар каиси бирини босхласхни аник билмасангиз, иукорида аитиб о’тганларимни синаб ко’ринг. Барцха воситалардан фоидаланисх осон иоу сееинг Твиттер исхингизни осонласхтиради.

3. Екцел ма’лумотларини Екцел иордамида компилиатсииа килинг

Твиттердаги махаллии платформа и ијтимоии медиа воситаларидан олинган аналитик ма’лумотлар тасхкари, харми доим озингизнинг тахлилингизни килисхингиз мумкин.

Ко’пинцха, озларини тасхкарида исхласхни кохлаидиганлар, бу ма’лумотларни иаксхирок тусхунисхади. Бу кииин исх емас. Сиз Твиттер-нинг тахлилии ва Екцел електрон јадвалидан ма’лумотларни експорт килисхингиз керак.

твср-твеет-ма'лумотлар

Куиида @ВХСРнет ма’лумотидан фоидаланиб, ба’зи оддии тахлиллар мавјуд. Тахлил килисхдан аввал сиз аввал ма’лумотлардан немани олисхни истаиотганингизни билисхингиз керак.

Аник максадсиз, сизининг твиттер ма’лумотларингиз факат устунлар ва белгилар билан босхка електрон јадвал хисобланади. Билисхни истаиман:

 1. Стандардни твеет иоки јавоб твеет иаксхи таассурот колдирадими?
 2. Стандардни твеет иоки јавоб твеет иаксхи нисхон тезлиги берадими?
 3. Хафтанинг каиси куни менда о’ртацха таассурот колдирди?
 4. Хафтанинг каиси куни енг иаксхи нисхон тезлигига ега?

Келинг, аста-секин ко’лланмани ко’риб цхикамиз:

1. Екцел-да Твиттер аналитичке махлумотларини (цсв форматини) оцхинг

2. Ма’лумотларингизни сарлавхалар билан јадвалга аилантиринг

3. Ианги колонда сана билан цхикисх уцхун Екцел цхап функсииасидан фоидаланинг

ЛЕВО ([@ тиме], 10) сана билан цхикади

4. Кунни кунга ианги устунга аилантирисх уцхун Екцел матн фунтсииасидан фоидаланинг

Хафтанинг кунига китисх уцхун матн (Е2, "ддд")

5. Стандарт Екцел-а ифодаласх уцхун ИФ функсииасидан фоидаланинг

АКО (ЛЕВО ([@ [Дусханба матн]], 1) = "@", "јавоб", "стандард")

6. Барцха ма’лумотларни таииор бо’лгацх, ма’лумотларни пивотли јадвал иоки пивот графигини фоидаланиб тахлил килинг

Куиидаги графикда стандарт твеетнинг о’ртацха таассуротларининг умумии ко’ринисхи ва бир хафта мобаинида јавоб тирноклари ко’рсатилган.

вхср-твеет-о'ртацха таассуротлар

Иукоридаги графада ко’риб цхикадиган бир нецхта нарса бор:

 1. Стандарт твеетнинг јавоб твеетига караганда иаксхирок таассуротлари мавјудлиги аник.
 2. Сханба, умумии твеетдан енг иукори таассурот колдиради.
 3. Стандардни тассдан таассурот, 2к јавоб тсензураси хакида.
 4. Ко’рсатисх сесханба ва јума кунлари изцхил.

Мен о’сха куни енг иаксхи нисхон тезлигига ега бо’лган цхукуррок казисх уцхун кетиапман. Босхка графикни иаратисх уцхун бир кил ма’лумотлардан фоидаланмокцхиман.

Вхиср-твеет-емгагемент дарајаси

Иукоридаги графикдан је нета нарсани саралаб оламан:

 1. Јавоб твеет менга енг иаксхи нисхонлик нисбати берди.
 2. Јума куни умумии твеетда енг иаксхи нисхонлик дарајаси каид етилди.
 3. Јавоб твеетидан тортисхисх дарајаси стандарт твеетга нисбатан 3к баландликда.
 4. Иаксханба кунига енг мимо алокага еге.

Хиила-наиранг тузисх сизнинг вактингизни сарфласхига карамаи кизикарли. Амонија, ма’лумотлардан ко’п нарсани о’рганисхингизга аминман. Агар нимани кидирисхни билмасангиз, јадвал јадвалидаги ма’лумотлар ма’носиздир.

О’зингиз о’илаб ко’ринг, сизнинг тасаввурингизга ко’ра, сизнинг ма’лумотларингиз ицхида јуда ко’п иасхирин кабарлар мавјуд.

* Еслатма – мушкарци хамма пршут Екцел исхкибози емаслигини тусхунаман, лекин унга иокадими иоки ио’кми, сиз бирон бир паитда у билан схуг’улланисхингизга то’г’ри келмаиди. Иукорида корсатилган нарса оддии Екцел + Твиттер ма’лумотларини бузисх. Питхон кимматли ко’схимцхалар бо’лисхи мумкин Агар сиз мураккаброк тахлилни кидирсангиз.

4. Твиттер хисобингиз нима?

Сиз кунига бир нецха соат твеитинг, издосхларингиз билан мулокот килисх ва хасхтагни кузатисхингиз мумкин. Сиз нима деб о’илаисиз, натијаси кандаи?

Натијада чувајући максадингиз канакасига бог’лик. Сиз издосхлар сонига ко’ра о’лцхасхингиз, курс бо’иицха босисхингиз, максадли УРЛ манзилидан ро’икатдан о’тисхингизнинг ракамлари ва босхкалар.

Ијтимоии ма’руза, @хандле кандаи исхласхи хакида умумии ко’рсаткицхдир. Ијтимоии ма’рузалар ијтимоии тармоклардаги бренднинг нецха марта кузатилганлиги билан белгиланади.

Тадкикотлар схуни ко’рсатадики, Твиттердаги брендлар бир-бирига мос келади о’ртацха кунлик 39 со’злари. Бу ракам сиз уцхун нима еканлигини биласизми?

Твиттер реитингини олцхасх уцхун ко’плаб воситалар мавјуд. Сизга бепул ва фоидаланисх уцхун кулаи бо’лган воситаларни сиз билан бахам ко’рмокцхиман.

Социалерт (Фреемиум)

Социалерт Твиттер тахлиллари, цалит со’зларни тахлил килисх, хасхтагни кузатиб борисх, трендли мавзуларни идентификатсииа килисх ва босхкалар уцхун иагона иецхимдир.

Усхбу восита, тегисхли калит со’зларни реал вакт рејимида кузатиб борисхингизга иордам берадиган интерактив асбоблар панасига ега. Бу сизнинг томосхабинларингиз билан бог’ланисх уцхун исхлатилисхи мумкин (сиз о’зингизнинг со’зингизни аитмаганлар) иоки ракибларингиз кандаи исхласхини билисхингиз мумкин. Товарни мониторинг килисхдан тасхкари, восита сизнинг доменингиз билан бог’лик бо’лган та’сир килувцхи ва експертларни аникласх уцхун хам исхлатилисхи мумкин.

Социалерт наркини тексхирисх уцхун бу иерни босинг.

Амалдаги ијтимоии дастур (@ВХСРнет бо’иицха).

Фолловервонк (Фреемиум)

Фолловервонк Моз томонидан исхлаб цхикилган махсулотдир. Сизга Твиттер-нинг издосхлари, јоиласхуви ва мавкеи хакида ма’лумот беради. Кликните на Твиттер да бисте сазнали више. Фоидаланисх бепул.

Фолловервонк фоидаланмокда Ијтимоии хокимииат Твиттернинг та’сирини о’лцхасх уцхун. Ијтимоии обро’си тармоклар бо’иицха о’лцханади. Хисобни иаксхиласх уцхун сиз Твиттерни јалб килисхни осхирисхингиз керак.

твср-твеет-фолловервонк

Агар сизга босхка воситалар керак бо’лса, мана бу ерда 6 Твиттер аналитика воситаларини билисхи керак о’рганисх уцхун. Товарингиз кандаи исхласхини билиб, сизнинг ио’налисхингиз ва ресурсларингизни рејаласхтира оласиз.

Твиттер-нинг реитингини кузатисх уцхун битта формуле тописх мумкин емас. Нуфузли лопта је постављена на фарми. Факат битта иоки иккита метрикага иописхиб олинг ва хисобингизни иукорига ко’таринг.

Ијтимоии балларни о’лцхасхнинг енг иаксхи усули сизнинг енг иакин ракибингиздир.

Сиз уцхун

О’тган 6. ои давомида @ВХСРнет босхкарганман. Мушкарци келајакда сиз билан бо’лисхисх уцхун ко’прок ма’лумотларга ега бо’ламан деб умид киламан.

Агар сиз хали шунка Твиттер муклиси бо’лмасангиз, бизни та’киб килисхни босхланг @ВХСРнет.

Твиттер – 4-сонли иирик ијтимоии медиа платформа бо’либ, у билан сизнинг бизнесингиз иаксхирок исхлаиди.

Твиттер сизнинг брендинг ма’лум килисх ва сотисх хајмини осхирисх имконииатини беради. Хецх кацхон ното’г’ри ио’л тутисхингиз мумкин 302 милиона фаол оилик фоидаланувцхи.

Мушкарци уцхун исхлаидиган нарса сиз уцхун исхламаслиги мумкин. Твиттердаги ма’лумотларни кандаи тахлил киласиз ва улардан фоидаланасиз? Ако имате бизнис преко Твиттер-а, учините кабар беринг!

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me