Кликните да бисте је написали на Твиттер том каб

Иб ло лус нуг тиас таг нрхо цов неег сив Твиттер нуг нтавм кее кхов иог "Уа ли цас кув тхиај тау ткаис цов тхвјтим нткив?". Нвс иог иб ло лус нуг уас тсим ниог. Кој иуав тсис тау тсхај тавм нтавм Твиттер јог тиас тсис муај лееј твг уа равс кој. Кој иуав муај пеев квм уа равс ли лвм тус тхиаб цуам тсхуам нрог лавв, ткавм ли цас лос нвс иог иб ткој хаув кев иог тиас тсис муај лееј твг пуас ниеем кој цов нтавв твеетс.


Ознака нрхо цов фолловерс хаув Твиттер тсис тсим кев нцај нцеес. Док муај цов кев паб цуам ком муај нтау цов фолловерс, кој иуав тау ткаис нтау нткив лос нтавм Твиттер иог тиас кој тсом мус рау цов тхвј цим зоо уас иееј кав хнов кој хаис даб тси. Пив тквв ли, кој туај иеем тсвј кев сиб тв нтавм кој кхов блог тхиаб нуг цов неег туај коом нрог кој хаув Твиттер ком нкаг тау, таб сис том каб нтавд нвс тсис зоо ли тиас цов неег но иав цуг тветс тавм кој цов. Том каб таг нрхо, лавв тсуас уа равс ли кој вим лавв тау уа.

Циа пеб саиб себ кој туај иеем тау ткаис цов цој уа тау зоо лос нтавм Твиттер.

1. Тсис нцо каб тког лвм тус равс ли кев ткиав тким рау лавв уа равс ли кој

Кхов тсеем цееб тсхај плавс уас цов неег тау ткаис иав дхау лос хаув Твиттер (иог тиас кој туај иеем ху рау нвс тиас) иог уа равс ли лвм тус неег тхиај ли уа рау лавв уа равс ли кој. Пуа пуа ткхиаб тус неег тау уа ли но лос нтавм цов кев паб тхиаб цов кев сив квс ли ТвеетАддер. Луб тсвв иим иееј иоој иим. Ткхуа иам кој тау уа иог уа равс ли пуа пуа тус неег хаув иб хнуб. Нтау тус иуав уа равс ли ров каб тхиаб кој тсуас иог цов неег тсис муај кев тсис нцај нцеес. Кхов но тау тсо цаи рау кее цов неег сив ткхавм рау ткхим тса нтау тус тхвјтим хаув луб сијхавм лув лув.

ТвеетАддер

Твиттер тау зоо кав таг нрхо цов кхоом уас туај иеем уа тус ткхееј ткхеем нтавм цов хаув каб но тхиаб цов неег тсис нцај нцеес. Вим рауг цој мус рау хаув тсев хаис плауб лос нтавм Твиттер, ТвеетАддер иог иб иам кхоом ткавв рау нвс тау уа иав дхау лос. Уа нтеј кој туај иеем нка даим нтавв тхов туај тхиаб кхиав тавм, табсис там сим но даим нтавв тхов тсуас паб кој нрхиав неег лос уа равс ли. Кој мам ли уа равс ли цов неег кој тус кхееј ручно.

Јог тиас кој нтсеег тиас ниоб рау хаув тус ткхееј ткхеем нтавм цов неег равс ли лавв ком уа равс ли кој ров каб тсим ниог, кој иуав нрхиав кев паб квс ли ТвеетАддер паб тау. Кхов тееб меем иог нрог рау равс ли цов неег тхиај ли иуав уа рау ком кој тус кхееј нтавм цов фолловерс иог тиас нвс тсис нткив цов фолловерс зоо рау кој тус аццоунт. Изгледа да нтау нтавм цов неег уас иуав уа равс ли кој ров каб иуав тсис цуам тсхуам нрог кој ли. Јог ли нтавд, кој суав цов неег цооб дуа иуав тсис туај иеем уа рау кој цов кев сиб ткуас лус лос нтавм лвм тус хаув Твиттер. Кхов но иог вим ли цас кув тсис нтсеег тиас нвс иог иб кхо зоо мус сиј хавм нтев рау цов уас тау ткаис цов нтсеег.

2. Кев сиб тхам нрог Цов Неег Сив Лос Нтавм Цов Ткиај Нтсиг

Кув кав ком кој уа равс ли цов неег нтавд кој кав тау уа равс ли. Уа равс ли цов неег уас ткаус сиаб рау кој, уа равс ли цов неег уас лом зем, уа равс ли цов неег уас тавг ков квм хаув кој луб ницхе. Јог тиас кој пуас кав ком цов неег кој уа равс ли кој каб, ров каб нрог лавв. Теб рау лавв цов твеетс тхиаб кхиа лавв цов твеетс нрог кој тус кхееј фолловерс. Иог тиас кој нрог тус неег уа ке тсис ту нцуа, лавв иуав пауб кој зоо дуа тхиаб ткиав тким сиаб иуав уа равс ли кој ров каб.

Кев сиб тхам нрог Цов Неег Сив Лос Нтавм Цов Ткиај Нтсиг

Кој иуав там сим но иог ниоб рау хаув иб ткој хауј лвм уас иб туг неег тау ткаис ткиај нтсиг ли кој тхиаб иог тиас лавв пауб кој зоо, лавв иуав ров каб уа сиаб зоо кој тау иуиа ков ниаиа ков тиаиа ковиа киаиав. Кхов тсееб зоолошки врт очигледно уа хаујлвм зоо дуа иог тхаум кој уа равс ли цов неег уас муај иб иам даб тси нрог кој. Нвс иог тсис зоо ли хаис тиас иб луб хнуб куб мовие иуав мус рау ретвеет иб кхо нтавм кој цов блог постс тког кој тус лаг луам, тиам сис цов неег ниоб рау хаув кој луб ницхе иуав. Нвс тхиај ли их рау

3. Уа Кој Тус Кхееј

Кув нцо нтсоов Јое Роган иб зауг тхам тког ли цас тсис муај лееј твг иуав нкаум уас лавв ниоб хаув Твиттер. Нвс тау хаис рау хаув кхов тоб тког пес тсавг луб нпе тау лос нтавм цов неег руам, петти лос иог иаб. Кув нтсеег тиас кхов но 100%. Кој тсис туај иеем заис кој лееј твг.

Јог ли кув луб тсвв иим рау ткхуа тус нтавм кој иог лос уа кој тус кхееј. Тсис ткхоб сим тхиаб уа иб иам даб тсис кој тсис ниоб рау Твиттер. Циа ли уа кој тус кхееј тхиаб циа кој тус кееб цуас лос нтавм.

Уа Кој Тус Кхееј

Иб феем лој нтавм излагање кој тус цвј пвм јог прилагођавање кој кхов профила. Кхов но тсис иог иб кхо уас кој иуав тсум тау хла. Ниоб рау Твиттер, цов неег уас тсис тиав лавв цов профиле туај равс ли спам нииај тхиаб равс ли иб кхо иуав пом нвс ниуај рау увјерити лвм тус неег уа равс ли лавв. Јог ли, уа тус тав тес нтавм пиав тког кој тус кхееј хаув кој кхов профил, нткив иб кхо аватар тхиаб теј заум тсеем муаб иб ткој кев цаи иав дхау лос. Кој цов нплоој нтавв иог кхов уас тиб неег саиб цов нтауб нтавв тког кој ли но нвс иуав тсум кав тког кој тус кхееј тхиаб кој уа даб тси.

4. Кхиа Зоо Цов Лус Тсеем Цееб нрог Лвм Тус

Твиттер иог иб кхо цхав нров тсхај плавс хаув интернет уе тиб неег сиб кхиа. Тхаум сиб коом зоо цов нтсиаб лус кој иуав кхиа лвм тус тиас кој иог иб туг неег уас тсим ниог хаув каб но. Кув пом зоо ком нкаг мус рау хаув цов сијхавм нтавм кев сиб коом зоо нрог рау лвм тус неег хаув Твиттер тсис ту нцуа лос нтавм сиб коом зоо цов кхоом кој нииам нрог кој цов тхвјтим. Кој иуав тсум ретвеет цов нтсиаб лус зоо лос нтавм лвм цов ново сив Твиттер.

Кхиа Зоо Цов Лус Тсеем Цееб нрог Лвм Тус

5. Ткхавб Кој Тус Аццоунт Твиттер

Иб кхо нтавм ткој кев зоо тсхај плавс уас тау ткаис цов фолловерс хаув Твиттер иог лос ткхавб кој тус аццоунт Твиттер Твиттер саб нрауд нтавм нвс тус кхееј. Нцо нтсоов тиас кој ткуас рау кој тус аццоунт Твиттер рау кој цов веб сајтови тхиаб нтавм лвм иам кев тсхај тавм кев сив нииај уас кој сив хаув онлине.

Ткхавб Кој Тус Аццоунт Твиттер

Ако не желите да се пријавите, можете се пријавити на Твиттер-у да бисте је написали на Твиттеру. Кхов зоо дуа-пауб кој муај ниоб хаув интернет, Твиттер цов фолловерс кој иуав нце равс ли кој луб кооб нпе нров. Муај цов саб саум ову блогерс тавм муај лееј твг тсеем тсис тау коом хаув Твиттер, тиам сис лавв муај нтау ткхиаб тус фолловерс хаув Твиттер вим тиб неег кав млоог лавв хаис.

Кој тсис тас иуав тсум муај кој тус кхееј луб вев каиб ком тау цов тхвјтим ли но. Муај нтау цов неег сау ков квм тхиаб цов неег уа хаујлвм пуб давб сиб тхам тау ткуас лавв цов Твиттер том каб лос нтавм кев сиб ткуас рау лавв тус аццоунт Твиттер хаув каб нтавм лавв цов кхоом. Кој туај иеем сау об пеб цов нтауб нтавв рау кее цов цхав ка кхоом лој ком ткхавм рау тса кој кхов профиле. Иб тсаб ков квм зоо зоо ниоб рау хаув цов тсхеб лој блог иуав пом тиас кој тау ткаис пуа пуа тус неег тсхиаб том каб нтавм об пеб хнуб квб.

Кув тсуас тау хаис тког кхов кув кав тиас иог кхов тсеем цееб тсхај плавс лос мус кав тког тхаум уа равс ли лвм тус. Муај нтау нтау хом кев кавм уас цов неег сив Твиттер Твиттер сив ком тау цов тхвјтим. Пив тквв, Твиттер цов нпе квс ли Твуб тхиаб ВеФоллов иог нров хеев. Кув пом тиас кхов но зоо тсхај плавс муаб цов кхаб ниас тиб иам ли кев сиб тв тхиаб уа равс ли лвм тус неег тхиај ли тау ткаис иб кхо ров каб. Кој луб хом пхиај иуав тсум нцо нтсоов иуав тсум тау ткаис цов неег муај кев зоо сиаб уас кав пауб тког иам кој иуав тсум тау хаис. Нвс јог контрапродуктивно лос сив сиј хавм нтау луб сиј хавм мус фолловерс тхаум лавв тсуас саиб рау надувавају лавв тус кхееј цов Твиттер.

Да ли желите да се кренете, да ли желите да се кренете на Твиттер? Кув кав хнов кој кхов кев кав нтавм цов теебмеем но иог ли тхов сив сијхавм сијхавм лос тавм иб кхо кев тавм тсвв иим иог тиас кој туај иеем туај иеем.

Хвала,
Кевин

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me