ВХСР Твиттер Искуство духа: Акхриска Блог Хацкинг иио Талооиинка Лацагта

Мииаад ка каиб каадатаи а Талеесхинка Твиттер гоор дхов? Хаддаисан ахаин, макаа каа целинаиа?


Питања и одговори Твиттер на вашем језику: аи суук-геин оо хоос лоо дхиго ганацси каста оо каста ваа инуу ахаадаа. Вакаа ла цаддееиеи у аха тахаи истараатиијииад мухиим у ах у ла дхисо калсоонида, кор у каадида вациига брандка, иио ин ла коојиио кидхиидхка дадка дхагаистаиаасха ах.

Хаддии аад ла иаабан тахаи сида аад у биааби лахеид кхадкаага Твиттер, халкан иио халкан ваа каар ка мид ах хаге веин оо ла раацо.

ВХСР вакаи биловдаи адеегеена исхтаг ее ‘ВХСРнетЦхат’, вакаанаи гаарсиисаа кува блогери, саамеиеиаасха, схакхсииаадка, сумцада, урурада, ивм. Си аи у уририиаан ра’иигоода иио јаваабцелинта мавдууциада ла кириира блогга.

Вакаан билавнаи ололахан доодан Твиттер-а ах ујеедка – си аи уга цаавииаан акхристеиаасхеена инаи дхисаан блог ванаагсан.

Аан ку биловно Су’аасхаиагии угу хоррееиаи ее Твиттер.

#ВХСРнетЦхат К1. Макаи тахаи каиндаабкаага 1 (и) си уадио у соар саарто блоггаага 2016?

2016 вакаи сии вадаа инаи нокото санад адаг оо лоогу талагалаи варсхадаха блоггинг. Ииадоо ла раацаио тилмаамаха цусуб ее Гоогле сида угу ванаагсан ее лоо раадин лахаа бааритааннада, блогери аиаа ла филаиаа ин а схако адаг ку кабтаан си аи у гаараан хеер саре.

Средина ка сред ах каибта мухиимка ах ваа баахида лоо кабо у лагу даро хеер сак ах ах авоодеед оо ку саабсан мавдууца.

Барта блогку ваа ин аи диирада саараан бикинта маадооиин ванаагсан оо вак ку оол ах оо акхристаиаасха. Ереиада кале, блогери аиаа лага иаабаа инаи у баахдаан инаи самееиаан цилми баарис иио кораа дхеер оо постс.

Халкан вакаа ка мид ах јаваабаха каар ка мид ах ВХСР аиаа хесхаи су’аасха ку јирта Твиттер-ка угу хореисаи ее Твиттер-ка Твиттер-ка.

вакаи соо саараан схееко ванаагсан оо ку луг лех акхристаиаасха. Сидоо кале самее корсхе аадна у схакеисо си адаг.

– Даиинбед (@Даисинбед) 10. јануара 2016

цаарада саре вакаи ка схакеинеисаа лахаансхаха таиада?

– Ангие Силвер (@СилверСпоонЛДН) 19. јануара 2016

гаабис ах оо јоогто ах. Анигу вакаан ахаи 10 сано оо диирадда саараиа кобаца бераха

– Фугогараам иио Муукаал (@фуггсандфоацх) 7. фебруара 2016

Дховр ка мид ах какаибгалаиаасхеена Твиттер-га аиаа соо јеедииаи исвеидаарси иио схакооиин адаг оо ах фурека аасаасига ах ее лагу кордхинаио блог.

Вакаан у малеинаиаа у јоогтаинту марвалба мухиим тахаи. Ансхак ахаан, диирадда, боостада & варбаахинта булсхада. #блоггингтипс # схеигаага #ВХСРнетЦхат

– Вакаад Илмахаига Хооио (@ИоуБабиМеМумми) 10. јануар 2016.

Ку сии вад! Ноко мид јоогта ах оо аан ка бакин инаад ла вадаагто коф валба!

– Цхристина Ницхолсон (@МедиаМавен_ЦН) 11. јануар 2016

Хаисасхада цодка гаарка ах марка цодка ла мидка иахаи сида корааллада ванаагсан.

Тоне вукуу ка соо бакаиаа богагга вукууна кугу кираиаа акхристаиаасха. Маркаад у дховдахаи инаад дхагаистаиаасхаада ку дхагеисато, вака фиицан инаад фахамсан тахаи вака аи раадинаиаан иио ваа хаб лагу фили каро си аад у корто блогкаага, сидоо кале!

Сидоокале, ахаада Ха искушења у дану кад си у току дана. Адеегсо цодкаага оо самее каабкаага.

– Нолосха Коиска оо ка веин (@ларгерфамили) 15. јануар 2016

Дхаваан, Јерри @ВебХостингЈерри, поставили су вам се најчешћи проблеми с блоггингом. Иска хуби куван 5 кееладаха блоггинг вукуу ку кеекаиаа 2016.

Халкан вакаа ку иаал кодобо дховр ах:

  • Соо саар вактарка асалка ах ее асалка ах
  • У фирфирцоон схабакадаха булсхада си аад вак уга кабтаан дхагаистаиаасхаада
  • Ку рид схако адаг оо сии вад

Макаалка ла кириира: Сидее вејига ујеедаду у соцото 2016

Ако се не пријавите на Твиттеру, можете се пријавити на Твиттер.

#ВХСРнетЦхат К2. Макаи тахаи калабка аад у тагаисо ее маареинта варбаахинта булсхада?

Да ли сте се пријавили на Блоггер-у, погледајте лееиахаи хабдхакан маалинле ах оо јилицсан.

Ваа инаад акхридо макаалада, самеисо цилми баарис котодхеер, корсхеисо јоорнаалкаага блогка, кобцинта бартаада, ивм. Јадвалкаага ваа ла буукииаа! Сидаа дартед, вакаад у баахан тахаи калаб каа цаавииа инаад восак ка кабато, гаар ахаан си аад у маамусхо варбаахинта булсхада.

Маареинта јиритаанка булсхада ваа средина ка мид ах кеибаха мухиимка ах ее аадан авоодин инаад лумисо. Сидоо кале ваа трчање у маареинта јиритаанка булсхада аи ку луминеисо вактигаага иио тамартаада бадан. Вакаан су’аал уга јаваабнаи су’аал кораиаасха иио суукгееиаиаасха вакаанан халкан у соо јеединаи јаваабо ла ифтиимииаи.

оомпхе булсхо ее Твиттер

– Вакаад Илмахаига Хооио (@ИоуБабиМеМумми) 23. марта 2016.

Хеј! Ксакиикдии ваа фурфурнаан оф Буффер, Твеет Јукебок + Дабиицига булсхада ??? [@буффер @СпроутСоциал @алпхабетсуццесс] #ВХСРнетЦхат ???

– Сам Хурлеи ????????? (@Сам___Хурлеи) 30. марта 2016

Буффер иио ХоотСуите ваа кува аан истицмаало инта бадан.

– Илеане Смитх (@Илеане) 24. марта 2016

Вакаан истицмаалаа Хоотсуите иио Оомпх Социал

– Ку-кирида Муммеи (@АттацхментМумма) 19. марта 2016

Тата Бадан аиаа јира, Буффер, Хоотсуите ивм 🙂

– Харлеена Сингх (@харлеенас) 28. марта 2016

Вакаан ку соо арагнаи вакиаабо аан расми ахаин оо ку саабсан су’аасхан. У каадо тикраац хаддии аадан вели го’аан ка гаарин калабка маареинта варбаахинта булсхада ее куласхада.

социалмедиаманагементтоолс-1Сида аад арки карто, инта бадан ка каибгалеиаасхеена вакаи кугула талинаиаан Буффер, Хоотсуите иио Социалоомпх инаи иихиин калаб аи у адеегсадаан маареинта варбаахинта булсхада.

Хоотсуите иио Буффер вакаи иихиин лабада калаб ее варбаахинта булсхада ее угу цаансан булсхада дхекдееда. Вакаад арки карта је инта хартаи.

Хаддии аад у баахатид коогаа хацкс дхаксо ах, ваа тан вака аад у баахан тахаи инаад огаато марка аад истицмаалеисо.

1 Хоотсуите

Вакаад кисаабин картаа дхаммаан кисаабаадкаага варбаахинта булсхада хал меел исла маркаана јадвалкаага ку кор. Хоотсуите ха ка схакееиаан гоорта ао соо дираан. Вакаа лага иаабаа инаад рабто инаад каидисо масхаакилаадка вактар ​​лех си диб лоогу истицмаало дамбе.

2. Буфер

Бакхтиинту вакаи куу оголаанеисаа инаду да дарто РСС феед ис а у ухохо боггага булсхада оо аад си тоос ах угула вадаагто боггаага. Вака кале оо аад ванаајин картаа таариикхдаада ла соо дхајииаи оо лех вакти-гаабан си лоо абууро јадвал диб-лоо-каабеин ах.

3. Социалоомпх

Ваа калаб веин марка аад маамусхо кисаабаадка Бадан ее Твиттер. Вакаад абуури картаа каидка сафка лоогу талагалаи твеет-каага. Вакаи каа цаавинеисаа ин аад јадвалато фариин кораал ах оо кала дуван мар каста оо ла соо диро.

Кеибта киисаха лихи анига ила тахаи вакаа јира калаб фара бадан оо мудан ин ла кусо. Вакаи у бадан тахаи инаадан хаисан вакти ку филан оо аад ку баадхо дхаммаантоод.

Каар кале вакаи

Аан арагно маамулка кале ее маареинта варбаахинта булсхада ее беесха Твиттер-ку ку талинаиаан.

хииа, Вакаан у истицмаалаа Социал Оомпх иио Твеетдецк лаакиин аалад ума адеегсано Фацебоок.

– Вицки Цхарлес (@СинглеМАхои) 7. марта 2016

Вакаан јецлахаи Буффер, ЈустРетвеет иио Манагефлиттер. (Калииа вакаан истицмаалаа агабиада маамулка ее Твиттер) 🙂 #ВХСРнетцхат #варбаахинта булсхада

– Јаспер (@ОппортунитиТМ) 28. марта 2016

@Цровдфире ма фиицна инаад кормеерто соо соцда?

– Степхание Буцклеи (@еатлеепцхиц_ие) 25. марта 2016

Викии Твиттер: ТвеетДецк + "Дхибаато ама раац" дхаммаантоод вакаан у бааханахаи.

– Адриан Јоцк (@ИМТипсНевс) 2. априла 2016

Вакаан кула талин @Хоотсуите иио @цоммун_ит

– Нанци Сеегер (@СеегерН) 3. априла 2016

Ваа куван каар ка мид ах калабка варбаахинта булсхада ее веин си аи у сахамииаан:

1. Цровдфире

Схабакад интернетка оо авоод лех оо кугу цаависа инаад ку коро кхадкаага Твиттер иио Инстаграм. Лаго соо веб страница је бесплатна, ако имате сличну карту на којој се налазите. Вака кале оо аи каа цаавинеисаа инаад хесхо дадка истицмаала мунаасабадаха соо соцда.

2. Цоммун.ит

Ако желите да добијете карту на Твиттеру, можете да нађете Твиттер на вашем рачунару и да се налазите у Кајабгалки. Вакаад ла соцон карта дхаммаан исдхекгалкаага мухиимка ах ее беесхаада гудахееда. Вака угу фиицани ваа, вакаад самеин картаа оо кобцин картаа ололеиаал кала дуван сида јадвалкаага гаарка ах.

3. Куланкан

Ваа сахлан тахаи ин ла истицмаало. Калииа цусбоонеисии цусбоонеисиинтаада мактабада оо самее јадвалка боостада. Едгер вукуу истицмаали доонаа цусбоонеисиинта мактабада си уу у абууро саф. Каибта угу фиицан ваа, вакаи "аутоматски" у буукин доонтаа оо буукин доонтаа лафтееда иио цусбоонеисииннадаада ма аха инаи касхинаиаан.

Халкан вакаа ку иаал кодобо дховр ах оо ку саабсан су’аасха лабаад

  • Цииаараха варбаахинта булсхада аиаа исбеделаиа иио блог-гаагу у баахан иахаи хал ама ин ка бадан. Иску хабее ама у дхинто.
  • Ииада оо ку киран тахаи ниша, вакаад у малеин картаа у схабакадаха аан цаади ахаин у аи гаараан дхагаистаиаасхаада.
  • Истицмаал ааладаха си цаклигал ах оо вакти у вакхти си аад у еегто дадка раацсан иио јаангооиооиинка.

Макаалка ла кириира: Фаланкаинта варбаахинта булсхада иио метрицицс ее ганацсига си кор лоогу каадо хавлгелинта

У соо гууриста су’аасха угу дамбаиса ее ку саабсан кхудбадаага Твиттер

#ВХСРнетЦхат К3. Ваа макаи каабка угу ванаагсан ее лоога бики каро блоггаага?

Ако желите да нађете блогове, било је иер јеер ваа мавдууцда угу катарсан интернетка. Марка аад еегто исбеделка раадинта Гоогле, ва мид мид ах ереиада угу цаансан ее вактига оо дхан.

Исбедделка гоогле вукуу самееиаа лацагта блогга

Макаи тааси куу схеегаисаа? Сида иска цад дадка вакаи раадинаиаан јаваабо дхаб ах.

Бисхии Јанааио 2016, Пат Флинн оо соцота Дакхлига Дакхлига Гаарка $ 106,492.27. Вака уу самаинаиаа (ку дхаваад) сида угу иар ее схиркадда иар ее схиркадда лииска.

Лаакиин, меесха иио вака ла билаабаио?

Сида лага соо кигтаи каар ка мид ах ка каибгалаиаасхеена, хабка угу ванаагсан ее лоога хело лацагта блогга ваа иибинта схиркадда.

Си: # 1 Гуриаха Схиркадда тооска ах, # 2 Хесхиисиада Хесхииска Ла Вадааго # 3 Амазонова филијала, # 4 Адсенсе / Медиа.нет.

– Бриан Јацксон (@брианлеејацксон) 13. априла 2016

Гуддииада подружница?

– Ангел Балицховски (@Ангелцбали) 18. априла 2016

Адеегсига балоог си аад у бикисо калка акхристаиаасхаада аиаа сидоо кале ах хаб цаан ах оо лацаг лагу самееио. Ваа тан сида аад у самеин карто

у јееди дхагаистаиаасха иио баахииахоода, вакаи бикииаан кал каллилан (сида: сида лоо кордхиио дхибцаха дхибцаха) ка дибна ку дхек соцо

– Зац Јохнсон (@зацјохнсон) 17. априла 2016

Каар ка мид ах аиаа лага иаабаа инаи истицмаалаан боодхка сидии калаб восак соо саарка си кор лоогу каадо иибинта алаабада ама адеегиада.

Истицмаал мареегта јиилка ледхка иио иибииа алаабооиинкаага ама адеегиадиинна. Макаад у малеинеисаа?

– Степхание Цлегг (@СтепханиеФрасцо) 14. априла 2016

Истицмаал бартаада сида калаб суук ах оо соо јииданаиа си аад у соо јиидатид рунта, бикииа мацаамиисха адеегиада цаадига ах, ее соо нокнокда.

– Брент Јонес (@брентјонлине) 13. априла 2016

Гаел Бретон оо ка соцда Хаи’адда Хацкер аиаа фаланкееиаи сида блогери аи лацаг уга хелаан барта иио вакаи ла иимаадеен каибаха ваавеин ее 3 халкаасоо лацагта аи ка тимааддо (оо у мууката мид у мууката среда сахланта).

Извор: Маамулка Хацкер

Халкан вакаа ку иаал кодобо дховр ах:

  • Дад бадан оо блогери ах аиаа лацаг бадан ку самееиа интернетка. Ваа ла кабан караа.
  • Вакаад мар валба је билааби карта средином ка ах саддекда каибоод ее кор ку кусан.
  • Каадо таллаабо оо восак ка баро фарсамада вадада.

Макаалка ла кириира: Сида лоо самееио (лацаго бадан) блог блог ах: фикрадо ницхе, дараасад киис, иио истараатиијииада тараафикада

Тани ваа ВХСР Твиттер-ка соо-целинта схеекеисига #ВХСРнетЦхат. Вакаан рајеинаиаа ин аи фаа’иидо куу тахаи.

Вакаа лагугу соо дхавеинаиаа инаад на сиисо фикрадахаага ку саабсан су’аасха ку кигта ее богга Твиттер-ка. Нагала соо кириир #ВХСРнетЦхат је изабран за улазак у кхибрадаада ама ваидиисо су’аалахаага.

Кахор интаанан дхаммеин килкеига, ама ама кува на сиииаи јавааб-целин. Аину иску кирно @ВХСРнет

@схерисаид, @розквалкер, @мицхелотта, @ 30исхблоггинг, @цуцумбертовн, @ цре8д, @ моусефасхион95, @КинтсугиОфЛифе, @ааннадобрева, @СалмаДинани, @кеввиегуи, @ ДеепалиБхатт4, @тхересамороне, @БеаверБуилдер, @ЦлассиЦхицЦхрис, @ фриендсхиптрее3, @емфриесен , @ тхејфостер42, @ХоилесФитнесс, @ ИмРосе1, @ЕллеАиЕссе, @МикеСМцДоналд, @ВебпресенцеУК, @ИННОВЕКСцо, @Б_Грималди, @схивисх, @мзоптимисм, @УванаВхат, @икецхиавазие, @Минецхиавазие, @Минецхиавазие, @МинецхиаФе, @МиПП, @Мине, @Мине, @Мине, @Мине, @Мике, @Мине, @Минеке, @Минеке, @Минеке, @Минеке, @Мекејан, @Мекеја, @Минеке, @Мекејази, @Микејанзи, блогхандссео

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me