15 Цов Лус Кхиа Тког Кев Кхиа Ком Иоој Иим Ком Ткхим Кхо, Ткхавб & Тау Ткаис Тсхеб Пхај Нрес Рау Кој Хнуб Но

Тсим кој блог иог тхеем иб.


Иуав уа нтеј кој сиб тв ниоб рау хаув ткхуа луб ницхе, кој иуав тсум тау кхвб кхуав лој хлоб тхиаб ткхим кхо кој цов блог.

Муај нтау иам тсеем цееб уас нкаг мус рау хаув луб тсев иб луб виб тхис зоо. Сив ткој цаи ткхееј нтавм цов нтауб нтавв, каив цов цуаб иееј зоо тсхај плавс, тхиаб кев сив кхов зоо тсхај плавс луб тсвв иим ткхуа иам уа рау кев цуам тсхуам зоо нпаум ли кој.

Contents

Даб тси хаув пхау нтавв бр?

Хаув пхау нтавв кхиа но, пеб иуав саиб мус рау нтау кхов уас кој туај иеем уа ком ткуас нткив ткхим кхо тхиаб лој хлоб кој кхов блог.

Пеб ткој кев кав тау зоо иб иам ли "Каизен" – иб ло лус уас феем нтау хаис тког цов ткхееј ткхеем ткхееб киуас уас ткхим кхо ком зоо рау ткхуа кхов цхав нтавм кев лаг луам (кееб квм, кев тсим кхоом лаг луам). Пеб иуав тсом мус рау кев сив цов нтауб нтавв / цов веб метрицс тсхвј кееб лос ткиав тким пеб цов кев уа.

Кее цов лус кхиа кув хаис иуав тсум сив зог ме ме тхиаб туај иеем тсим ком тау ткиај нтсиг зоо там там сим; хос лвм тус сив сијхавм нтау тхиаб кев ткавј лос уа ком тиав. Нвс зоо лив уи си РПГ видео игрице – кее тхеем иог иоој иим тхаум кее тус сив сијхавм нтев дуа / кев сив зог ком ткавј уа луб луаг хаујлвм тсим ниог тхиаб уа ткхаум.

Цов нтсиаб лус

   Ков нтауб нтавв јог кој тус пхоој ивг, таб сис твг?

   Пеб пауб цов нтауб нтавв тсеем цееб хеев лос нтсуас кој цов кев кавм тхиаб ткхим кхо кев сиб тхам хаув кев сиб тхам.

   Таб сис цов хом нтауб нтавв твг кој иуав тсум тау саиб?

   Иог хаис тиас кој тсис ткхоб сив ​​кхов веб метрицс ткој цаи лос ткхим кхо кев вам мееј тхиаб зоо кхиб кој луб вев каиб, цес кој иуав тау каив об кауј руам ров каб сив ​​иб кауј руам том нтеј.

   Ниоб нтавм себ кој луб ницхе тхиаб тхеем нтавм кев нкаг сиаб, кој иуав киуас нтау хом нтауб нтавв тавм.

   Ако користите Гоогле Аналитицс, Гоогле Аналитицс ће вам помоћи да прођете. Муај цооб тус леј! Тхиаб кој иуав тсис пауб тког кее кхов кев нтсуас лоссис цов тсвв иим.

   Кев нтсхаи тсис иог вим …

   1. Цов заув / нтсиаб лус тсис иог кхов ниуај, тхиаб
   2. Хаис кхов тсееб кув тсис кав тиас блогери иуав тсум сив сијхавм нтау нтавм кев сиб тсоо Гоогле Цов Нтавв Цееб Тоом.

   Мус иоојиим. Кој луб хом пхиај јог лос тим ком муај иб кхо зоо блог рау кој цов неег сив, тсис ткхоб сив ​​сијхавм теев том каб кавм цов техницхес том каб Гоогле Аналитицс цов нај нпавб.

   Ако не, Кув говори о томе да Гоогле Аналитицс такође користи музику. Тхиаб нтавм но иог плауб кхов тсеем цееб нтавм Гоогле Аналитицс користи ткхуа ткхуа блоггер – тсис хаис тког кхов кој кхов блог лоссис кхов кој кав тау – кој иуав тсум нкаг сиаб тхиаб цеев кхов муаг.

   1- Сијхавм / Цов Неег Сив Тау Ткаис

   Од Гоогле цов лус ткхаис: Кев сиб кхо иог иб павг неег сив кев сиб тсхуам нрог кој луб вев каиб уас муај кхов цхав ниоб рау хаув иб луб сијхавм.

   Ксав тког тиас иб кхо кев сиб кхо уа луб кхоб рау кев нкис тес уа тус неег сив нтавм кој кхов блог. Луб кхоб нтим куав иуав муај нтау нплоој нтавв пом тхиаб ткхееј квм тхиаб кев уа.

   Ниаг сиаб тиас муај нтау кхов сиб ткавв нтавм кхов кев сиб кхо тхиаб тус неег сив хаув Гоогле Аналитиц тсаб нтавв цееб тоом.

   Иб кхо кев пиав кхиа иоој иоој иим (ком пауб нтау иам нткив, ниеем кхов но) рау кхов но иог тиас: Иб тус неег сив иог тус неег уас туај рау кој луб блог тхиаб ниеем кој цов нтсиаб лус. Ако не желите да користите овај Гоогле Аналитицс, можете да користите овај алат Гоогле Аналитицс. Пив тквв ли, иог тиас нвс / нвс туај рау кој луб каиб ниеем об пеб нтавм цов нтавв блог 8ам тхаум савв нтков тхиаб ров каб лос дуа том каб ној су 1пм – уас иог об нту сау тсег.

   Муај об ткој кев уас кхов кев сиб нтсиб каус:

   • Сиј хавм равс цаиј ниоог: Том каб 30 хонорар нтавм неактивности / Тхаум иб таг хмо
   • Пхиај лос нкис тес паув: Иог тиас иб туг неег туај тког нтавм иб кхо кев сиб тв, тавм, тхиаб том каб нтавд ров каб лос нтавм кев сиб ткавв.

   Тауг каб саиб пес тсавг зауг / цов неег сив кој цов кхоом сиб нкаг блог иог иб ткој кев нтсуас кев лој хлоб. Јог хаис тиас кој блог тау ткаис нтау зауг дуа луб хлис но дуа ли уа нтеј, цес кој иуав тсум уа иб иам даб тси зоо.

   Помичите ков лев хаув цов кев сиб нтсиб / цов ноег сив тау, нигг мусус рау Гоогле Аналитицс, Дасхбоард> Нрхиав Ткуас Мус Рау.

   2- Тсхеб Цхееб Тсам / Кев Кса Мус

   Гоогле Аналитицс паб пауг сиб фаиб кхоом хаув нтау ткој хаув кев, феем нтау иог Тхем Сеарцх, Органиц Сеарцх, Дирецт, Социал, Кса мус, тхиаб нткив рау.

   Осећајте се да не желите да се осветите зоолошком врту, већ вам је потребан:

   • Ло лус "Кса мус" хаис тког цов неег туај киуас лос нтавм кев сиб ткуас нтавм лвм кхов вебсите;
   • "Нцај Нцеес" иог хаис тког цов неег уас туај саиб кој луб ков квм лос нтавм сау хаув кој кхов цхав ниоб хаув кхов цхав ниоб нтавм кхов цхав ниоб.

   Ако желите да преузмете Гоогле Аналитицс, надзорну плочу> Нрхиав> Ознака Нрхо Цов Тсхеб> Равс.

   Пив Тквв (Рауг Ткаис)> Ознака Нрхо Тсхеб> Равс Ли).

   Уа тиб зоо саиб себ кој луб тсхеб кхиав лос нтавм кхов твг.

   Пуш муај иб кхов цхав лоссис иб кхо блог уас савв тавм нтавм кев сиб тхам нтавм кев сиб тв уас иог ка тавм мус рау кој кхов блог? Пуас иог кој тау ткаис нтау нтавм кев тсхавб нрхиав цов тсхеб (муај хмоо кој!)? Даб тси иог цов даг зог ли луб тсхеб кхиав мус лос?

   Тхиаб цов нииај нке лус нуг: Кув иуав уа ли цас тхиај уа тау цов заув но нтау дуа лвм луб хлис?

   (Пеб иуав кхавб хаув кее иам уас кој туај иеем уа ниоб рау том каб нтавм пеб пхау нтавв.)

   3 – Тхај Кес Нпаум Ли Цас

   Цов боунце иог иб зауг нтавм нплоој нтавв нтавм кој кхов блог. Тус неег сив пхом туај рау кој цов блог тхиаб нплоој тсис тас мус мус саиб нплоој нтавв об.

   Одскакуј нки јог иб кхо кев нтсуас зоо нтавм кој цов нтсиаб лус лос иог тсхеб зоо:

   • Кој пуас кам паб цов нтсиаб лус рау кој цов неег туај млоог?
   • Кој пуас иог луб хом пхиај цов неег туај коом нрог кој цов нтсиаб лус?

   Иб сиаб туај нув нтсес иог тсис тсим ниог тус пхем тсхај плавс.

   Иог тиас кхов кев вам мееј нтавм кој кхов блог ниоб нтавм цов неег сив саиб нтау тсхај иб саб – пив тквв ли, цов неег туај саиб кој кхов "пиб нтавм но" нплоој нтавв тхиаб лавв кав тиас нием рау нтавм кхов ткуас мус ниеем кој цов постс, цес, пхем.

   Ткавм ли цас лос киј, муај лвм цов неег уас муај кев нце сиаб зоо иог кхов пожељније. Пив тквв тиас иог тиас кој кхов блог ниоб нтавм цов нииај кхвв тау лос, том каб нтавд иог кхов сиаб тсхај иог кхов зоо тсхај плавс – кој цов неег туај саиб кој цов блог, ниас нтавм кој цов.

   Одскакуј нки јог иб кхо тсеем цееб вим тиас нвс уа рау "вим ли цас-нуг".

   Вим ли цас тхиај муај иб кхо кев пооб сиаб там сим нтавд (лоссис пооб деј) хаув кој кхов блог боунце тус нки?

   Пуас муај иб цов дуаб ткуас тавг? Иог луб сите учитава кееб дуа? Желите ли јог тус каув кавм уа ке ком зоо? Муај цов тсхеб циав хлау кхов цхав хлоов паув драматично?

   4- Луб сиј хавм нруаб нраб нтавм нплоој нтавв

   Уа равс ли луб сијхавм уас тус неег сив рау нтавм кој нплоој нтавв иуав паб кој пауб тког кев ткхим кхо кој цов нтсиаб лус тхиаб цов нтавв блог.

   муај нтау ткој кев лос нтсуас кхов нруаб нраб сиј хавм нтавм нплоој нтавв таб сис рау кев сив иоој иим, пеб иуав циа ли тсом рау кхов иоој иим квб.

   Кхов нруаб нраб сиј хавм нтавм нплоој нтавв Користите Гоогле Аналитицс, Кев Нтсуас Цхав> Цвј Пвм> Цов Нтсиаб Лус Сите> Ткхуа Нплоој.

   5- (Иеем Уа Ксвб) Хом пхиај

   Ниоб рау хаув лаик луб сијхавм, Цов хом пхиај хаув Гоогле Аналитицс нтсуас себ кој кхов блог уа тау зоо нпаум ли цас.

   Цов хом пхиај но иуав јог:

   1. Сау нпе рау кој тсаб нтавв ков квм, лоссис
   2. Мус киуас тхиаб ниеем иб кхо нтавм цов нтсиаб лус нтавм кој кхов блог, лоссис
   3. Даунлоудовање кој ебоок, лос јог
   4. Уа иб кхо кев иуав кхоом (јог тиас кој иуав уа тус лаг луам).

   Ако желите да користите Гоогле Аналитицс, можете да нађете Гоогле Аналитицс на вашем језику – на овој страници можете наћи зоо јог тиас кој ниеем нтавв лос давс цов кев кавм нкхаус.

   Муај луб хом пхиај зоо тсим кхо рау Гоогле Аналитицс муаб кој цов нтауб нтавв тсеем цееб, квс ли цов ков тоој нтавм кхов хлоов тсхиаб тхиаб кхов хлоов тсхиаб рау кој кхов цхав – уас тиг лос, пав кој њ кв нтсиаб лус лоссис кев тсхај лаглуам.

   Пеб иуав тхам нткив нткив тког иуав уа ли цас сив Тау Хом Пхиај .

   Кев ткхим кхо …

   Тхаум кој пауб тсееб тког нтау хом нтауб нтавв муај ниоб рау нтавм кој луб вев каиб, нтавм но иог кее иам нтавм цов тсвв иим уас кој уа тау уас иуав уа рау кој њв кв тв.

   Пхиај # 1: Пауб Кој Цов Млоог Ком Зоо Дуа

   Лееј твг иог кој цов неег туај саиб, тиаг тиаг? Даб тси јог лавв луб хнуб ниоог? Лавв киб кавм даб тси? Пуас муај кев ткавв ткав?

   Тхиаб тсеем цееб тсхај: ВИМ ЛИ ЦАС нтавм лавв кхов цхав? Кој туај иеем уа зоо дуа лос уа хаујлвм рау лавв ли цас?

   Иог тиас кој тсис пауб лееј твг иог кој цов неег ниеем блог, кој таб том туа хаув мауб.

   Нов иог пеб ткој хаув кев ком пауб кој цов неег млоог зоо дуа.

   Пиб нрог цов неег уас кој пауб, цес нтхуав рау цов нпе хаув кој луб ницхе. Сау цов нтауб нтавв, уа кев ткхееб цаис тхиаб дуаб. Уа иб кхов блогер, кој туај иеем нрхиав цов нтавв тсхавб фавб тхиаб цов тсвв иим зоо сив цов цуаб иееј нтавм тес. Тус неег туај киуас кој цов неег туај иеем паб кој ткиав тким сиаб тког кој луб хом пхиај.

   Сив цов нтавв пов тхавј, цов нтавв тсхавб фавб тхиаб кев кам пхај ком пауб себ лееј твг иог лееј твг ниеем нтавв нрог рау лееј твг иуав ниеем нтавв – лавв хнуб ниоог, пој ниам, кев хаув луб нееј, тхиаб лвм иам зоо цав лавв туај цуаг кој тхиаб кхиа лавв тус кхееј тхиаб тхам тког лавв нииам даб тси кој блог. Иог вим ли цас лавв хо каив уа равс кој? Даб тси нтавм цов постс иог лавв фаворите? Даб тси нвс тког кој тхиаб кој цов нтсиаб лус уас кив кој кредибилитет ниоб рау хаув лавв кхов муаг?

   Кув иб тквм цав ВХСР цов неег коом сив "теб" ниоб рау хаув цов нтавв ков квм ли нтавд кув тиај ли тау ткаис кев сиб ткуас. Кој иуав тсум уа тиб иам нкаус.

   Нема јог пеб иам цуаб иееј лос паб кој тсим цов нтавв нтсуам киуас давб:

   • Дај ми нтавв нтсуам киуас лиаб
   • Гоогле Даим Нтавв
   • Зохо даим нтавв нтсуам киуас

   Муај нтау цов нтауб нтавв ниоб рау хаув кој цов нплоој Фацебоок (Кув кав тиас кој муај иб кхо рау кој цов блог, иог тиас тсис – мус тсим иб кхо цуаб иееј). Кој тсуас иог кав пауб себ иуав нрхиав кхов твг.

   мус рау Фацебоок павг неег пом, ткуас кој цов нплоој нтавв ком пауб нтау нткив тког кој цов неег туај саиб: хнуб ниоог тхиаб туб лос нткхаис, цов нплоој нтавв лавв нииам, цов нплоој нтавв лавв нииам, тхиаб цов кхо кхо.

   Цов кев сиб тхам иог кхов зоо рау саиб даб тси иог кључање хаув кој даим теб тхиаб даб тси кој цов неег туај саиб иог нрхиав кев нтхуав тхиаб иам ниоб рау нтавм иб луб сиј хавм муаб.

   Вебмастер нтиај Теб тхиаб Веб Хостинг Тхам нрог Иог като кхо ПИВ тквв нтавм кхов Кев СИБ Тхам ниша иуав ру Рау Кој Тау ткаис ткиај нтсиг врт нтавм Кев нкаг СИАБ ком нкаг СИАБ тког ЦОВ НЕЕГ ниоб хаув КУВ кхов Кев лаг Луам ткхавј кееб тког.

   Иб кхо кев цееб тоом уа нтеј кој циа сиаб рау – тсис ткхоб циа луб суаб нткаб кој нтавм кој луб хом пхиај. Тсоом фвв цов тсвв иим зоо тхиаб кхов пхем нтавм цов неег сив нтавм луб хаув паус, иог ли уа ком кој лим тавм цов лус сиб тхам тсис сиб хаум тхиаб тсуас иог уа тиб зоо кав тког цов цов нтсиаб лус уас иееј паб тхов, равс ли лавв муаб кој цов нтауб нтавв кееб квм иав дхау лос сау цов лус теб.

   Кхов тсеем цееб # 2: Нцуав рој рау хаув хлуав тавс: Тсом рау тус иееј

   Там сим но кој муај риам пхом нрог цов нтауб нтавв рауг хаис тког кој кхов блог тхиаб цов неег туај саиб, нвс иог луб сијхавм рау кее кхов иееб иам.

   Тхавј кхов уас иуав тсум тау уа иог лос киуас себ даб тси уа хаујлвм тхиаб даб тси иог тсис рау кој кхов блог.

   1. Нкес пеев нииај нтау дуа тхиаб сив ​​зог мус рау хаув цов пеев ткхееј уас хлоов тау кхов зоо тсхај плавс.

   Хаув кхов пив тквв хаув каб но (саиб цов дуаб хаув каб но), Луб Хом Пхиај Цов Тквв рау Фацебоок Мобиле тхиаб Гоогле Органиц Траффиц иог хлоов 7к рау 20к зоо дуа. Иуав уа ли цас пеб иуав тсум уа нтавм но иог сив сијхавм нтау дуа, сијхавм, тхиаб нииај ткиаг ком тау тсхеб кхиав лос нтавм об кхов цхав.

   Лос тсхавб киуас кој цов тсхеб сиб ткуас лус, но мусг рау Гоогле Аналитицс Дасхбоард> Ткаис> Ознака Нрхо Цов Тсхеб> Куај / Нруаб Нраб.

   2. Муаб об нпауг рау нтавм кхов кев тсхај тавм ад уас уа хаујлвм.

   Иог тиас кој сив $ 50 / луб хлис нтавм иб луб нпевтавм Твиттер Твиттер уас нка нтау луб тсхеб, $ 100 / луб хли тхиаб мус тког нтау тус неег.

   3. Нтхуав кој цов нтсиаб лус (тсис ткхоб тсим цов нтавв тсхај тавм ткхуа луб сијхавм)

   Нтхуав рау цов нтсиаб лус уас муаб цов кев уа хаујлвм зоо тсхај плавс.

   Иам даб тси зоо ли уас нииам тсхај плавс нрог кој цов неег ниеем? Кој туај иеем нткив цов нтауб нтавв нткив рау хаув тус нцеј? Муај тсвв иим – нрог тус квс тсхај лиј кев сиб тхам, нткив рау кее цов каб кос тсхиаб, уа иееб иај киаб видео, тхиаб лвм иам. Кхов тсеем цееб иог лос тсом рау цов неег уа тиав тхиаб уа кхов зоо тсхај плавс нтавм лавв.

   Цов неег сив тау сив сиј хавм нтау нтавм цов нплоој нтавв но (цов леј хаув каб). Кој пуас туај иеем нтхуав цов нтсиаб лус уас муаб кхов кев зов ме ниуам зоо тсхај плавс? Ако не желите да користите Гоогле Аналитицс Дасхбоард> Цвј Пвм> Цов Лус Кхиа Хаув Тсев> Ознака Нрхо Цов Нтавв.

   Тактика # 3: Сау цов ткив нтоо уас тсис тсхуа даи

   Тсис тсхуа даи ткив хмаб ткив нтоо иог кхов зоо нкауј иоој иим мус лоб нтоо ткив хмаб ткив нтоо, тхиаб кхов зоо тсхај плавс нтавм цов вев каиб муај тсавг даи ткив хмаб ткив ниао тиав то тв. Цов кев пауб таб уас кој туај иеем уа рау об пеб фееб хаув иб хнуб иуав уа рау муај кев цуам тсхуам лој рау кхов зоо нтавм кој кхов блог.

   Кее цов кев пауб таб с кој туај иеем уа тау там сим но муај квс ли:

   1. Сив ИФТТТ лос ткхавб кој цов лус тсхај тавм цов постс хаув кев тсхај тавм.
   2. Теем иб кхов профил профила рау кој кхов блог.
   3. Нткив кев сиб коом уа ке рау кој луб вев каиб.
   4. Цим ком муај иб нплоој нтавв сиб тхам ком цов неег туај киуас кој пауб тиас иуав уа ли цас.
   5. Нруаб иб туг неег саб нрауд тавм тсвв иим, квс ли Дискус. Кхов но иуав ткхим кхо тус неег сив цов ткиај нтсиг ком муај нкис.
   6. Сау иб нплоој нтавв тсис леес пауб, јог ли цов неег ниеем пауб тиас лавв туај иеем нтсеег кој тау нце сиаб.
   7. Тсхај цов нтсиаб лус нтау тсхај иб зауг; сив цов цуаб иееј аутоматизација ров кхиа тавм кој цов куб кев сиб рауг зоо. Лос нтавм ров каб сиб коом нрог цов нтсиаб лус куб, кој кхавс циа рау хаув кхов муаг.
   8. Тсим кев хлоов паув уас муај кее иам нтавм кој цов нтсиаб лус зоо тсхај плавс.
   9. Тсим иб кхо инфограпхиц уас нткив пиав тког кхов нров тсаб ков квм.
   10. Уа кее кхов А / Б кеем ком пом зоо ткхуа иам нтавм кев ху мус рау Кев Тсхавб Ксиуас Хаујлвм.
   11. Тсим Иб Хлоов Нтавм Но нплоој нтавв лос паб кој цов кхуа тсхиаб.
   12. Ксам тавм себ кој луб нтсиаб нтсиаб лус иог рау кој кхов блог тхиаб киуас ком таг нрхо цов нтсиаб лус зоо ли кој луб нтсиаб / цов хом пхиај.
   13. Тсхавб киуас тког кев кхуаб кхиа, кев уа ткхаум цаи нтавм цов каув сау нтавв, тхиаб типос нтавм кој кхов блог. Тсис муај даб тси уа рау блог пом нтау тсхај ли тус неег тсис пауб нтау тсхај тхиаб муај кхов иуам кев ниоб хаув цхееб тсам но.
   14. Цим ком муај иб паб неег цооб цооб. Кхов но иог иб паб павг нтавм цов тиб неег уас паб кхиа тавм ло лус тког кој кхов блог. Иог ка ров каб, кој туај иеем ка лавв туај рау мајица давб лоссис лвм иам кхоом плиг.
   15. Да, схватим да је нхтавв сау кхиа хнуб ниоог.
   16. Теем цаиј бацкупс ком кој тсис ткхоб плам кој таг нрхо цов блог рау иб кхов цхав мелтдовн кхов тееб меем.
   17. Кавм кој цов таглине? Пуас иог нвс лоб тус ниеем нтавв луб пај? Нвс пуас зоо пиав себ кој ниоб нраум дабтси?
   18. Уа равс ли лвм цов блогови хаув кој луб ницхе тхиаб ка нрог цов тсвв цов тсвв.
   19. Тсхај тавм рау лвм цов блог тхиаб нткив цов кев кав зоо.
   20. Нрхиав иб тус неег цоб кхиа уас тау уа тиав нрог лавв блог цов. Нуг тус неег цоб кхиа лос паб кој уа кој тус кхееј кхов кев вам мееј.
   21. Ако не желите да користите овај софтвер (ЦТА), можете да ме упознате са другима. Хлоов цов лус зоо ли "нием рау нтавм бр" нрог цов лус ткиб зоо зог квс ли "тау давб ебоок."
   22. Нцо нтсоов муај кхов сиб нпауг нтавм цов длуаб тхиаб цов нтавв ниеем, таб сис цов дуаб нтавд иог кхов тсеем цееб рау ткој хаујлвм.
   23. Ткхим кхо кхов кев пуас нтсоог. Кој туај иеем нруаб иб луб плугин уас иуав иоој иим пуб кој мус нрхиав кев ту нцуа нтавм кев сиб ткуас нтавм ВП.

   Луб тсвв иим # 4: Цим иб даим нтавв теев нпе, сау цов кхуа ‘емаил

   Цов неег уас туај киуас кој луб вев каиб муај вим тиас лавв ткаус сиаб рау луб нцауј лус кој тхем. Кхов но зоо ли нтавм цов неег туај саиб кој равс ли кој туај иеем нтсиб. Нвс иог иб кхо тсеем цееб уас кој кхавс лавв цов нтауб нтавв тив тауј ком кој туај иеем мус ткуас нткив рау кев лаг луам рау цов тиб неег но.

   Кев тавм ков квм тсхај тавм иог нтау тсхај, таб сис нрог емаил кој ка кој цов нтауб нтавв мус рау цов неег туај саиб неег цооб хеев уас тау ткиав тким тиас лавв ткаус сиаб рау иам кој.

   91% нтавм цов неег киуас лавв поштанске сандучиће ткхуа ткхуа хнуб.

   Пив тиас кхов нтавд зоо ли Фацебоок, кхов твг кој луб вев каиб иуав рауг ка мус рау хаув ков квм пуб лос нтавм таг нрхо цов суаб нров.

   Зоо хмоо, муај кее тус ка емаил цуаб иееј уас иуав паб кој сау тхиаб коом нрог емаил кев лаг луам.

   • кхов Тив тауј
   • ГетРеспонсе
   • АВебер

   Тсис тас ли, кој иуав кав сив кхов кев кхиа тсхвј кееб тсим ниоб хаув даим нтавв, иог ли тсис муај лус нуг уас тус неег сив сау нпе рау луб нпе ка нтавв. Кхов кавг уас кој кав тау иог рауг лиам уа спамминг цов ниоб хаув кој кхов цхав ка нтавв. Кее цов нпе хаув емаил уас тау хаис лос сауд тау тсим-хаув цов нтавв каив лоссис додаци уас тау сиб ткуас нрог кој цов блог.

   Посетите е-маил: квм тиаб лој туај рау кој ли емаил-каив: Цов лус кхиа лос нтавм Адам Цоннелл

   Адам Цоннелл

   Иог иб кхов кув нииам [списак о зградама] цов тсвв иим иог сив ‘кеб циљано укључивање’.

   Нвс иог иб луб тсвв иим зоо сиб квс рау цов ткхееј ткхеем хлоов кхоом дуа тсхиаб тиам сис нвс тсеем иоојиим тсвј кав.

   Тсаб цаи идеа иог тиас кој сив цов нтавв тсо нпе каив ком муај цов нтсиаб лус тсхвј кееб уас тсеем цееб рау луб нцауј лус уас тус неег ниеем тхаум луб сиј хавм.

   Пив тквв ли, јог тиас кој таб том кхиав иб кхов блог тког зауб мов, кој кав тау иб кхо ткавв ‘хлау нплаум ткхуас’рау цов неег ниеем цов кеб тког кев ној зауб мов ткавв тсхај ли кохов ној тсхаис.

   Нвс иог даб тси пеб сив ​​ниоб рау хаув УК Линкологија мус нце емаил кос нпе лос дхау 300%:

   Нтавм но иог иб кхо кев кхиа цеев тког нтавм ткој хаујлвм пеб сив:

   1. Ров тееб тса & ров уа дуа пеб цов павг блог рау 4-5 цов нцауј лус тсеем цееб
   2. Тсим цов хлау нплаум хлау рау ткхуа луб нтсиаб лус тсеем цееб
   3. Нтсиа Цов Тхриве Леадс ВордПресс додатак користи туај иеем нпај цов нтауб нтавв каив ком муај нпе
   4. Цов нтавв теев нпе хаув кев каив лос ткхавб ткхуа тус хлау нплаум хлау (пеб нпај рау кев сиб ткуас, цов нтсиаб лус тхиаб поповер опт-хаув цов нтауб нтавв)
   5. Активирано циљање категорије ком ткхуа даим опт-ин иуав тсхвм нтавм кхов тсееб павг

   Луб нтсиаб нтавм но иог лос муаб цов хлау нплаум хлау уас ткхееб зе рау иб тус неег ниеем тхаум луб сијхавм.

   Нтавд ткој кев, лавв ниоб деб нтау дуа иуав сау нпе рау.

   – Адам Цоннелл, Адам Цоннелл дот кув.

   Кхов тсеем цееб # 5: Тког Нплоој

   Иб кхо амазинг тиаг Хаис тког пхаб иуав тсум муај нтау тсхај кхов тсееб нтавм кој луб туам ткхаб. Нвс иуав тсум иог зај даб неег нтавм кој тхиаб кој лој хлоб лицас, кој кхов кев нтсеег тсеем цееб лицас тхиаб иам уа рау кој ткавв дуа ли кој цов неег сиб тв. Нов иог кее цов нтсиаб лус тсеем цееб нтавм нплоој нтавв.

   Луб Тсвв Иим # 1: Уа нрог иб ткој кев сиб тсхуам уас нтхуав кхиа тус ниеем нтавв.

   Дај Леаф Цов Тав "Ниоб хаув ткој кев мус рау кхов кев хлоов паув кев хлоов, пеб нтсеег тиас страствено мус нциг теб цхавс, напс, зауб мов зоо, пхоој ивг зоо, лус нтев, лој дуа хоризонс + иб туг нтсуј плиг нтавм кев." Иуав уа ли цас кој паб тау таб сис ниеем рау?

   Луб тсвв иим # 2: Циа нвс тус кхееј.

   Иим Теев Хнуб иог иб кхо пив тквв нтавм луб вебсите фор а уа ли но зоо. Нвс тсуас иог пиб нрог "Здраво! Пеб јог Натхан Страндберг тхиаб Катие Кирк … "Луб зог, сиб тхам суаб трљати тавм тус ниеем нтавв хаув.

   Луб тсвв иим # 3: Кхиа кој зај кееб квм.

   Бриан Цларк нтавм Цопиблоггер пиб нвс Тког нтавм нплоој лос нтавм кев тхам тког кееб квм нтавм луб туам ткхаб.

   Кој Тког Цов нплоој нтавв иуав тсум иог иб кхо кев кав нтавм кој даим нтавв кхиа лаг луам тхиаб кој тус кхееј тус кееб цеем. Уа рау нвс нтхуав тхиаб цов ниеем иуав хнов зоо ли лавв пауб кој тког нтавм кој тус кхееј.

   Луб тсвв иим # 6: Ткхим кхо кој цов блог визуално

   Нвс иуав сив кхов нруаб нраб тус неег 0,05 виб нас тхис лос ткиав тким сиаб хаис тког кој луб вебсите. Уас преводи рау 50 милисекунди лос уа иб тус зоо тсвв иим зоо рау кој цов кхуа. Ниоб рау хаув 50 милисекунди, нвс тсис нтсеег тиас тус неег муај сиј хавм лос ниеем кој цов нтавв ниеем нтау. Кхов нтавд ткхаис ли цас? Нвс ткхаис тау хаис тиас феем нтау цов неег луб тсвв иим нтавм кој луб вев каиб иог тсим лос нтавм цов тсим тхиаб цов дуаб, уас луб хлвб уа саи дуа цов нтавв ниеем.

   Очекујте, нтавм не јог кхов кув кхиа нрог кој кхов блог уа ком пом:

   Тсис Ткхоб:

   • Сив соб кис, нпау тавс цов дуаб уас уа тсис муај даб тси лос уа кој луб нпе ткавв ткавв
   • Сив цов дуаб нрог цов каув уа пхем хеев

   Нтавм но иог пеб ткој кев нрхиав ком тау, кој тсис тас иуав нтиав иб туг туб иеес дуаб тхиаб неег цооб ком тау зоо нкауј цов дуаб рау кој луб вев каиб.

   1- Тсим кој тус кхееј

   Нрог нтау цов кев паб пуб давб тхиаб даим нтауб нтавв тхов хаув Ис Тавс Нем, нвс иог кхов иоој иим супер лос тсим цов дуаб зоо нкауј лос нтавм кој тус кхееј – ткавм тиас кој тј ио тс кос тс кс тус кс кс кс кс кс кс кв лиј.

   Имате куа ком рауг

   Ксав тау цов тхавј графика рау кој цов нцеј блог том нтеј? Сау нвс тус кхееј равс ли цов хаув каб но:

   1. Сив цов дуаб сив ​​кој луб ков тоој,
   2. Нрхиав цов цим давб тхиаб вецтор артс нтавм ВХСР Иконе, Финдер икона или Фреепик,
   3. Мерге тхиаб хлоов цов нтсиаб лус сив луб веб едитор зоо ли Пиц лиаб, платно, лос јог Тсим Визард.

   Каув – Тсим иб туг Фацебоок Објави дуаб уас сив Тсим Визард давб едитор. Луб цуаб там муај нтау тсхај 17,000 тсим темплатес тхиаб 1,200,000 длуаб ниоб хаув лавв цов датабасе – нием кхов но сим лавв тавм.

   Преузимање софтвера (пуб давб)

   Сау кој луб вијтсам тхиаб муаб тсо рау хаув цов дуаб ГИФ. Давб цов цуаб иееј – СцреенТоГиф (Кхов раи) тиаб Нпог (Мац).

   Каув – ГИФ слика може да се користи без веб страница са лубеницом са каиб и СцреенТоГиф.

   2- Нтиав тус уа каув уа хаујлвм

   Ниоб рау хаув роој плауб цов дуаб тхиаб цов дуаб тхаиј дуаб тиаг тиаг тсис иог кој кхов, кој туај иеем тсо тавм хаујлвм нтавм иб тус неег уа хаујлвм ивј пхееј.

   Цов дуаб нраај тхиаб луб вев каиб тус нки тау нкис кис дуа ниоб рау киоо тас лос уа тсауг рау кев уа софтваре давб тхиаб кев сиб тв сив тавв. Равс ли кув ткој кев кавм тсис нтев лос но – тус тсим каув рауг нки квв иеес ли $ 26 / теев кхов нки нруаб нраб тхиаб кој туај иеем мус кис ли $ 3 / мо.

   Тсис ад: Нткоов Лис Иај јог кув мус-рау тус неег тхаум кув кав тау кев пабцуам тсим каув. Нвс јог "тус неег нпај ткхиј ткхуа" тус тсим каув уас туај нрог цов пеев квм зоо тхиаб кев пауб тког кев лаг луам – Кув тсис туај иеем хаис ком нвс ткаус.

   Нки нтавм луб вебсите тхиаб нраај тсим равс ли Упворк Топ 100 профила фрееланцера. Кхов нруаб нраб квв иеес ли $ кНУМКС / теев; сиаб тсхај = $ 26,32 / теев, кис = $ 80 / месец (кхов цхав).

   3- Пикабаи (губитак није доступан ако се пријавите у зоолошки врт)

   Јог тиас кој иуав тсум тау нткив цов дуаб тсис сиб тхоој рау кој цов нцеј – кхов тсавг тсхај плавс уас кој туај иеем уа тау иог ком тсис ткхоб муај дуаб хаув нпау тавс. Тсис тсуас иог лавв тхуам тхиаб хаув-ткавв, таб сис лавв иуав тсхвм сим ниоб рау нтау кхов цхав нтавм ткхуа луб сиј хавм муаб, уа кој тус блог саиб тсис ткавв.

   муај суав дуаб кев суав кхов твг кој туај иеем тау ткаис давб, дуаб зоо нкауј. Пикабаи иог кхов кув нииам вим тиас нвс иоог равс. Тсис муај кхов ткхееб киуас кхов уа тау, ткхаис тау тиас кој туај иеем уа ткхуа иам кој кав тау нрог цов дуаб кој тау ткаис лос нтавм цов кхоом но.

   Тсис тас ли нтавд, нвс иоој иим сив иоој иим – муај иб ткој кев нрхиав иоој иим нтавм тус хомепаге муај уа нтеј кој твб нкаг тау рау хаув. Кој туај иеем мус саиб тау цов дуаб, вектор длуаб, тхиаб дуаб тхиаб лим тау равс ли кав тау. Дуа цов длуаб зоо нкауј јог невероватно иоој иим тхиаб, дуа, лос нрог кев каив рау цов дуаб лој (пикелс тхиаб МБ) ком тус дуаб кој муај ниоб рау хаув ткхаис тес мееј тхиаб зоо рау кој лв хај хј хј хј хј хј хј хј зум кхов тееб меем, феем нтау иуав ниоб онлине рау кој блог – тсис муај цов нтауб нтавв лој лој тим ниог).

   Каув – дуаб пом нтавм Пикабаи.

   Луб нееј тиаг тиаг

   Пив тквв # 1: Тсис ткхоб ткав таг нрхо кој цов нтсиаб лус уа ке

   Иуав тсум муај кхов изгледа нтавм кхов цхав давб тхиаб лвм иам. Давб цхав тсис тас иуав иог ким давб. Цееб тоом ли цас Фресхбоокс сив кхов цхав тсис зоо лос тсим иб тус зоо зоо нкауј. Тко тус нплавм рау нтавм нплоој нтавв. Рхо тавм цов кхоом тсис тсеем цееб лоссис ткав лавв лвм кхов. Нткив кхов цхав давб лос тко цов суаб нров.

   Пив тквв # 2: Сив тус каув тсим ком тко кев цуам тсхуам

   Цов неег сив иуав тсум тсом рау кој цов нтсиаб лус. минт иог иб ткој хаујлвм зоо уас иог ниеем тус неег ниеем нтавв рау луб хом пхиај нтавм кхов цхав – ком кој туај иеем сау нпе рау тус ас кхауј.

   Пив тквв # 3: Сив цов кхоом тсавг дуа хаув кој цов нтавв тсхај тавм саб саум саум

   Кој туај иеем тим суб павг равс ли цов неег лој дуа. Иб кхо пив тквв уас пом себ кој туај иеем нпај нтау нтау павг туај иеем пом хаув Амазон.цом. Лавв тау рхуав тсхем цов кхоом рау хаув павг, квс ли Цов Пхау Нтавв, таб сис том каб нтавд цес рхуав тсхем цов кеб лос нтавм кев нткив суб павг паб кој ткхееб киуас тиах ниакиа тиаб кои тиаб тиаб кои. Јог тиас кој муај нтау нтау павг, сим туај нрог об пеб иам нтсиаб лус тсеем цееб. Тко цов кев паб нтавм попупс. Нтавм кхов сиаб тсхај плавс нткив иб кхо попуп.

   Тактика бр. 8: Оптимизација претраживача на страници

   Тхаум твг кој муај кев тсхавб фавб зоо дуа хаув кев тсхавб фавб, кој иуав пом кхов нце хаув тсхеб тхиаб нииај. Даим дуаб тавм нтавм кхов кев давб хув нтавм кев иуав уа ли цас тхиај ли сиаб дуа ниоб рау хаув кев тсхавб фавб киав иоој иим, таб сис. Тхаум НВС муај тсееб Тиас ткој Кев тсхавб фавб тхиаб Кев ткхим Кхо тавм нтавм нплоој нтавв (КСВС Ли Кев нама Саиб) Иог кхов тсеем ЦЕЕБ, НВС муај нтау ЦОВ ткив хмаб ткив нтоо УАС Тсис ииг ниоб хаув СЕО УАС нтау Тус НЕЕГ Саиб киуас Тсис пом кев.

   Гоогле ниај хнуб хлоов лавв алгоритам алгоритма, можете да користите следеће алгоритме: Гоогле кав тау даб тси. Муај пеб иам уас кој кав тау лос тсом рау иог тиас кој кав ком сиб хаум хаув Гоогле луб цав нрхиав: Цов нтсиаб лус, кев уа хаујлвм, тхиаб тус неег сив кев кавм.

   Ознака нрхо цов тееб меем но тау туај уа ке тхиаб муаб тсо уа ке хаув Гоогле саиб кхов "золошки врт" блог уас тсим ниог нтавм цов кеб дуас сиаб хаув лавв кхов кев тсхавб нрхиав.

   Уе ком кој ткој кев нрхиав тсхеб нце лос нтавм 321% нрог онпаге СЕО

   Тсис нтев лос но, кув тау кавм тког цов кев тсхавб нрхиав кев тсхавб фавб тког кев сиб ткуас нтавм ткој хаув кев лос нтавм кев хлоов тхиаб тееб цов нтсиаб лус (Он-Паге СЕО).

   Тхиаб кув твб тау ткаис цов кхаб ниас зоо.

   Кхов кев нрхиав тсхеб нтавм иб кхо нтавм кув цов постс тау нце лос нтавм 321%!

   Нтавм нема јог цов тхеем пиб хаув СЕО цов кауј руам уас иуав паб тау кој ком тау тсхеб нтау нткив:

   1. Тауг кев тавм нтавм кев сиб ткуас мус ткуас нткив рау кој цов нтсиаб лус нрог цов нтауб нтавв кој цов неег кав туај саиб.

   Пив тквв: Хаув кув тсаб ков квм тког луб тхавј блог пост муај цов кев ткуас мус рау лвм цов кев паб нрог цов тсвв иим рау блог постс.

   Тхаум кув нткив цов цаи рау кев мус тсхавб нрхиав кев тавм мус, кув пом тиас кув ниеем цов ниас нтавм цов кев ткуас зоо ли ввм. Кув тау уа даб тси? Кув ткуас нткив кув цов нтсиаб лус нрог 57 цов тсвв иим рау тхавј тус нцеј блог. Тхиаб там сим но кхов но иог кув цов ло лус тсеем цееб тсхај плавс уас цој кхов феем нтау нтавм Гоогле тсхеб.

   2. Тсим Цов Ткхееј Ткхеем Лус Иог тиас кој муај нтау тсхај 2.000 ло лус сау.

   Кхов но иуав паб ком кој тау ткаис кев ткуас мус рау Гоогле СЕРП тхиаб нце кој цов нииај хаув ЦТР.

   3. Нрхиав цов лус нуг уас тау нуг лос нтавм кој цов неег туај саиб кој луб нтсиаб лус нтавм кој тсаб ков квм тхиаб муаб лус теб.

   Кој туај иеем сив лус нуг лос хаув Гоогле хаув "Цов неег куј тау тхов" тхаив.

   Цов кев уа но иуав уа рау кој ткој кев иуав мус тау рау хаув кхов цхав тсхвј кееб.

   4. Сим ком муај цов нтсиаб лус нтев нтев хаув кој Х2.

   Таб сис тсис ткхоб сиб зог!

   5. Сив цов леј тхиаб цов нтавв теев нпе ком муај луб сијхавм лос нтаус цов дуаб тсхвј кееб.

   Ако не желите да употребите, 20% дугме за кување, можете да употребите 20%!

   6. Нцо нтсоов сим иб луб нпе тсхиаб рау кој цов нплоој нтавв иог тиас кој тсис зоо сиаб рау кој цов тсхеб кхиав хаув Гоогле.

   Хлоов нвс. Сим! Нткив модификатори кључних речи тхиаб цов тсхиаб.

   Рау кув цов тсаб ков квм нров тсхај плавс, кув хлоов луб нпе таг нтау тсхај 20 луб сијхавм киоо но 🙂

   Тхиаб вим ли нтавд, кув нце тсхеб нткив лос нтавм 321% уа тсауг рау цов иоој иим Он-нплоој СЕО цов кауј руам.

   – Мицхаел Позднев, Кув кав уа иб туг Блоггер.

   Кее иам иоој иим уас кој туај иеем уа лос ткхим кхо цов кеб кев тсхавб киуас јог:

   • Сив цов лус цим нткиг рау таг нрхо цов дуаб
   • Исправите ознаку нрхо цов 404 уас тсис сиб хаум тхиаб цов кев сиб нрауј тавг
   • Нрог кључне речи рау кој Х1, Х2, тхиаб Х3
   • Саб хаув кев сиб ткуас – киуас ком кој цов нплоој нтавв тсеем цееб зоо ниоб хаув тсев
   • Сив цов нтавв куб, цов нтсиаб лус муај ткиај нтсиг уас тау теб цов неег сив цов кев кав тау – Гоогле Панда нплуа рау кхов цхав уас муај нтау нплоој нтавв ниеем нтау дхау
   • Сив бреадцрумб тхиаб ситемап ком паб Гоогле нкаг сиаб тког кој кхов цхав тхиаб цов ткхееј ткхеем
   • Сив цов лус нтсиаб лус иог тиас кој цов нтсиаб лус нтев дуа 2,000 ло лус
   • Нтсуам киуас кој даим нтавв луб нпе лос ткхим кхо цов кев тсхавб нрхиав нплоој ЦТР – кев тсхавб фавб пом тиас ЦТР цуам тсхуам кхов цхав сиб тв.
   • Ткхим кхо кхов деј нум нтавм кев сиб коом уа ке-тавм суаб тхиаб сиј хавм нтавм нплоој нтавв цуам тсхуам кхов цхав сиб тв.

   Пхиај квм # 9: Најновији кое тус кхееј кев сау нтавв

   Иб ткој кев иоој иим лос ткхим кхо кој цов блог иог сив сиј хавм лос уа хаујлвм нтавм цов нтсиаб лус куб. Ниеем цов нтавв куб тас мус ли:

   • Нрхиав кев уа иуам кев тхиаб пауб тсееб. Ткавм тиас цов кхоом уас тау тавм лос нтавм нтау нтау цов дуаб иуав муај цов хом нтавв сау.
   • Сау цов нпе нтавв зоо дуа тхиаб цов нтавв ков квм. Нема речи за јог кључне речи кој кав тау тхиаб тиас лавв муај кев ткаус сиаб рау кев нтес тус ниеем нтавв луб пај.
   • Тсим цов тсвв иим тсхиаб лос ткхавб цов куб постс нтавм кев тсхај тавм. Пив тквв ли, кој пуас туај иеем туав иб кхо кев сиб тхам нрог Твиттер уас сив кее цов куб куб лос пиб сиб тхам?
   • Ров уа дуа куб цов нтсиаб лус тхиаб муаб тсо рау хаув ткој кев тсхиаб тхиаб нтхуав дав, иб иам ли иееб иај киаб лос иог дуаб.
   • Тсим цов нтавв луам нтавм кој цов постс зоо тсхај плавс уас иог ниоб иб нциг нтавм иб луб нпе тсхвј кееб.
   • Уа нров постс иоој иим мус нрхиав.
   • Ров уа дуа тсхиаб тхиаб хлоов цов нтсиаб лус куб куб рау хаув иб иам даб тси тсеем цееб дуа ли уа нтеј.

   Луб тсвв иим # 10: Ознака нтсиаб лус зоо тсис ткаус

   Тсис муај кев тсис леес пауб тиас зоо, цов нтсиаб лус зоо иог кхов тсеем цееб иог кој кав коом нрог кој цов неег туај саиб. Таб сис нвс тсуас иог тсис ткаус тсав тсхеб кхиав мус рау кој кхов цхав нтавм нвс тус кхееј.

   Кој иуав тсум тсим цов нтсиаб лус уас кој луб хом пхиај уас кој кав тау лос ниеем.

   Иуав уа ли цас кој тхиај пауб тиас лавв кав ниеем даб тси?

   1. Гоогле Аналитицс

   Ров каб мус рау Гоогле Аналитицс. Нрхиав ком пауб себ цов нтсиаб лус нтавм кој цов неег нииам млоог. Цов нтавв твг иог лавв цуам тсхуам нрог лоссис сиб кхиа нтау дуа? Цим ком муај нтау иам нтавм цов нтсиаб лус тхиаб тсавг дуа нтавм цов тсис тсхуа нииам (лос иог репурпосе цов нииам дуа савв давс иуав уа рау лавв нтау тсхај ли цов нров постс).

   Пив тквв, цов но иог пеб цов саум 10 постова на блогу рау Веб Хостинг Сецретс Ревеалед рау Луб Иб Хлис 2016. Луб пост тког Фацебоок плугинс јог туав цов неег туај саиб нтев тсхај ли кхов нруаб нраб. Ако не желите да наставите да користите тачну информацију, немате информације о томе. Кхов тсееб, закон сив 100% нтау луб сијхавм рау кхов кев тсхај тавм нтавд дуа ли лвм тус. Луб сиј хавм ком пауб тиас даб тси уа рау нвс уа хауј лвм зоо тхиаб "амп ли" цов нтсиаб лус.

   2. Медијска платформа Лвм цов

   Тау инспирисан лос нтавм цов нтсиаб лус нров рау Подцаст, ИоуТубе Равс, СлидеСхаре, тхиаб хаис тког. Кхов но иог луб кхов расс мус рау хаув цов неег ниоб хаув кој луб ницхе кав пауб нтау нткив тког. Муај иб кхо лај тхавј уас кее цов нтсиаб лус тсеем цееб дуа рау ткхуа луб сијхавм.

   Пив тквв, иТунес тсо цаи рау цов неег туај саиб подцастс равс ли кхов цхав. Уа тиб зоо саиб нтавм луб нцауј лус нрог рау ткој кев уас нвс тау хаис рау цов неег туај саиб.

   Сив ИоуТубе саиб даб тси влоггерс хаув кој ницхе уа. Тсхавб цов иееб иај дуаб уас нров тсхај плавс хаув лавв ткој хаув кев. Тиг цов иееб иај киаб уас нров рау хаув цов тсвв иим блог.

   Хаув СлидеСхаре, кој туај иеем мус рау Феем нтау цов нплоој нтавв нров ком пауб себ кхов твг свб иог тхавб цов пај нтавм цов неег туај киуас неег туај киуас.

   Тиаг тиаг луб нееј цој: Нтиај цхав Монеи подцастс, рангирани равс ли муај кооб мееј.

   3. Кев Тсхај Тавм рау Твиттер

   Даб тси јог тренд на Твиттеру? Кхов но муај пеев квм муаб тсвв иим рау цов нтсиаб лус там сим но уас кој цов неег ниеем иуав кав пауб нткив тког. Нцо нтсоов:

   Тсис иог ткхуа иам уас иог сив рау нтавм Твиттер иог кхов тсеем цееб рау кој ницхе. Брад тус пој ниам иуав тау рауг рхо тавм хаујлвм нтавм Црацкер цхим, таб сис кхов нтавд пуас тау муај ткхуа иам уа нрог кој тус квс кхиа кев лаг луам? Теј заум нвс тсис уа ли цас иог тиас кој кав тхам тког иуав уа ли цас тхиај ли ков тау иб кхо кев тавм тсам ков квм.

   Кој туај иеем тсим тсим ком муај тсвв иим тсхиаб лос нтавм Вхат Трендинг рау Твиттер – ткавм тиас нвс тсис иог кој луб ницхе. Нтавм ВХСР – иб феем нтавм пеб ткој кев лој хлоб лос нтавм цов тсвв иим уас пеб тау муаб тсо уа ке рау пеб тхавј ницхе (блоггинг, веб хостинг, кев тавм ли) нрог рау лвм иам кев сиб тбтие рог Кхоом Сив, Луб Хаув Паус Кав, Цов Танк Танк ТВ серија, Тебцхавс, тхиаб лвм иам). Нкаг об кхо лус сиб ткавв нтхуав дав кев ниеем нтавв тхиаб муај цов кев сау нтавв тсхиаб рау нтавм кој луб нтсиаб лус.

   Цов цхав хаув тиб неег нуг цов лус нуг хаув нке лус, квс ли Куора куј тсеем иог кхов зоо лос саиб себ цов тиб неег кав пауб нтау нткив тког.

   Ткој кев тсис нцај нцеес # 11: Тсим цов нплоој нтавв кхиа тсхвј кееб тхиаб тсхвј кееб рау кој цов нтсиаб лус зоо тсхај плавс

   Саиб нтавм нтау павг сиб ткавв нтавм кој луб вев каиб. Пуас муај лвм иам кев плој? Кој пуас туај иеем тсим луб цхав нплоој нтавв (кее кхов ху нвс "нплоој нтавв") тхиаб теев кој цов нтсиаб лус зоо тсхај хаув кеб нтавд? Лос иог, теј заум кој тсуас кав хаис мееј тког цов нцауј лус тсхвј кееб тсхај лвм тус вим тиас кој цов нтауб нтавв ткхееб киуас тау пом тиас кој тус неег туај саиб лв вев хав.

   Кој туај иеем тимим цов каб кос уас ткуас рау цов нцауј лус, павг нтсиаб лус рау хаув иб даим нтавв сау кхиа, тхиаб нткив ким тхиаб пај рау кој луб вев каиб. Кее хом нтавм цов нтсиаб лус уас кој иуав кав муај квс ли:

   • Иуав уа ли цас-мус рау нтавм иб кхо кев кавм
   • Цасе кев тсхавб фавб
   • Цов нцауј лус тсеем цееб
   • Цов нтсиаб лус нров тсхај плавс хаув иб хом кев уа
   • Цов нцауј лус уас таб том нрхиав том каб луб сијхавм

   Луб тсвв иим # 12: Ткхим кхо луб каиб нтавм кхов цхав нравм

   Пеб тхам иб ме нтсис уа нтеј тког кхов тсеем цееб нтавм цов сиј хавм цеев цеев рау кој луб вев каиб тхиаб цов неег сиаб лув ли цас туај иеем уа тау. Тау ткаис кој кхов блог ком тхауј кхоом цеев цеев ком кој саиб нтау нтау иам.

   Једноставан сим

   СхортПикел иуав паб ткхавб ком зоо тхиаб оптимизира цов дуаб тсис муај кев цуам тсхуам цов дуаб зоо. Кој туај иеем уа тау сау кој кхов УРЛ нтавм но тхиаб кос нтау нпаум ли цас кој иуав хлоб кој кхов цхав длуаб нрог СхортПикел.

   Пхиај квм # 13: Ткуас нрог рау лвм тус хаув кој луб ницхе

   Феем нтау нтавм цов ткхееј ткхеем блог кој иуав пом хаув интернет хнуб но рау кев ткхим кхо кој кхов кев сау нтавв лоссис нткив цов нтсиаб лус нткив.

   Ткавм ли цас лос киј иог кхов тсееб, лос иог цов нтсиаб лус тсеем цееб, тсис иог цов лус теб.

   Кее луб сиј хавм, нвс иог тус цвј пвм ком тавм тсвв иим тавм лос нтавм кев тсим нтау цов нтсиаб лус тхиаб саиб мус рау лвм иам уас кој туај иеем уа ком тау зоо дуа лос нтав кхам лос нтав кем кој цов пхоој ивг.

   Тхаум куб тхавј кав, нвс иуав тсис зоо ли иб луб тсвв иим зоо лос тхам нрог лвм тус неег сау нпе хаув кој луб ницхе. Кој јог об кхо тиб си виинг рау цов тсхеб кхиав сиб квс ли том каб таг нрхо.

   Ткавм ли цас лос киј, ткуас нрог лвм тус неег тау ткаис кев паб цуам иееј паб тау кој об леег. Муај тсхеб ткаус мус нциг тхиаб тхаум твг блогери пом зоо рау иб леег, лавв цов неег туај саиб тсев кавм нтавв иуав тсум тау ткаис кев цееб тоом.

   • Мусх тког тхиаб ткуас нрог лвм цов блоггерс. Кој об леег јог хом пхиај зоо ли цов неег туај саиб, иог ли кој иуав об кхо ткиај нтсиг. Кој куј туај иеем ткуас нрог блогери хаув цов нише. Пив тквв ли, јог тиас кој муаб нтоо цим тхиаб муаг лавв, кој иуав кав ткуас нрог луб блог блог уас хаис тког ДИИ декор.
   • Кхиа цов лус кхиа нрог рау лвм цов блоггерс. Кој пуас тау пом иб кхо цхав тсхај тавм тиас кхов тсхвј кееб иог кхов зоо тсхај? Тсис ткхоб нтсхаи кхиа лвм тус. Лавв, дхау лос, иуав кхиа кој кхов цхав уас лавв тсхај тавм.
   • Хлоов цов кхуа туај ној мов нрог лвм тус сиб ткуас лус рау ткхуа тус неег туај саиб.
   • Кхиа кој тус пхоој ивг блоггер рау кој ниеем лос нтавм кев сиб тхам, сау иб тсаб ков квм тког лавв хаув кој тсаб нтавв ков квм, лос иог циа ли муаб лавв тавм суаб хаув кев тсхај.
   • Кхиа тавм тсвв иим тког кев сау нтавв тхиаб кхо ком рауг.

   Jeffrey Wilson Administrator
   Sorry! The Author has not filled his profile.
   follow me