И-ВХСР Иингцебисо Зокубамба Зисебенза њани?

Хеи, НдингуЈерри-умсунгули веВебху еСебензаио квиВебхусаиитхи еХлазииивеио (ВХСР). Ндензе ели пхепха укузе уконде укуба исебенза њани ле ндаво куние нендлела есенза нгаио имали.


Унокуфумана езининзи зеендаво зокупхонононгва квевебху куние неенкцукацха кви-интанетхи. Кодва, акусиио ионке у ефана не-ВХСР.

иетху укупхонононга укухлазиива зибхалва нгокусекелве кумава ету окусетиензисва куние недатха иангемпела иесева. Укубамба изикхундла, езифана исилулеко сетху сокусингконгилеио есипхезулу севебху, зисекелве кухлалутио лвењонго.

Сисебензиса изицело зеситхатху куние несофтхиве иокуваваниа укусеква квамасаиитхи кви-хост, кукуква: Икесха локухлазииа иРобот, Битцатцха, Уваванио лвепхепха левебху, И-Гоогле ПагеСпеед Инсигхтс, иаие Пингдом.

Нгокунгафани наквезиние ииндаво езининзи зокухлазииа, асикхелванга укусебензиса изитоли забасебензиси нгапхандле кокуба убуникази бабо куние нобуникази бе-акхавунти бубонисве. Оку кукупхепха укунианисека квимфазве пхакатхи квеенкампани езимбини зокубамба.

Имиба иокупхонононга: Изинто есизихлола

Кукхо иинкало езинтандатху езибалулекилеио есизијонгаио ка сихлола умпхатхи вевебху:

 1. Укусебенза квесева
 2. Иинкало езибалулекилеио
 3. Емва квенккасо иокутхенгиса
 4. Умхлобо Вомхлобо / умгако вокунакекелва квамакхасименде
 5. Идумела леенкампани / ингкело евела кубасебензиси бегуниа
 6. Интенго / Интенго иемали

Сизимисела иисаиитхи зоваванио квииндаво езахлукенеио зевебху кваие сибузе имибузо нгомбоно вомсебензиси:

 • Иииипхи и-30 током дана сервертиметиметиме?
 • Укукхавулеза / укукхавулеза укулаиисхва квисева?
 • Нгаба ипанели иокулавула иомсебензиси илула кваие кулула укуиисебензиса?
 • Нгаба и-фер цена политика и политика поврата?
 • Зитхини изитхинтело езибхаливеио квии-ТоС зенкампани?
 • Зизипхи абание абасебензиси абакутсхоио малунга ненкампани?
 • Ингаба абасебензи абанцедисаио набанобуцхуле?
 • Ингаба умнини-мали укабиса има квикесха елиде?

Акукхо нзулулвази да ракета екуфуманени инконзо иокубамба ехамбелана неемфуно закхо. Вамкелекиле укуба уфунде умкхуби вевебху иетху иокукхетха кваие вензе ифовуни иакхо.

Оцене звезде Индекс И-ВХСР?

Нгаба ндимеле ндииатхембеле ла мадода?

Кви-ВХСР, иинкампани зокубамба зилинганисва нгокубхекиселеле кви-10-натхело, инккубо иокулинганисела инквенквези езинтлану – куние номлинганисело опхезулу њенгеенквенквези зе-5 куние неенквенквези зе-5 куние неенквенквези зе-5.

Укулинганисва квеенквенквези куиа кубонакала куио ионке инкцазо иокупхонононга есииипапасхве (исампула) куние нетафиле енкулу есииакхе куио икхаси летху лохлалутиа.

Укумисела ели нканаба, сисебензиса и-80 бодова контролна листа укулинганиса умпхатхи вевебху кваие уиаиицхаза икесха елиде (сисебензиса ииндлеко земиниака емине).

Ингцаманго кукукхатханиса иинконзо зокубамба нгеендаво езахлукенеио заманани квииндаво езикингкивеио.

Изибало езилула емва квеси:

Кс = Контролна листа за преглед кви-80 тачака И = (икабисо локубхалиса нгенианга к КСУМУМКС + кабисо локувуселела нгенианга к КСУМУМКС) / 24 И <$ 24 / месечно, З = З48 И = $ 5 / месечно – $ 1 / месечно, З = З5.01 И> $ 25, З = З2 Укулинганисва квеенквенквези зокугкибела = Кс * З

Укупхонононга иСампули

Цофа укузе уквандисе умфанекисо.

Упхандо ломсебензиси куние нодливано-ндлебе (умтхомбо: Ухлоло лвеБлуеХост).

Иминиака иедатха иокусебенза квисева (умтхомбо: УкуХлола окуХлангенеио)

Иирекходи зенгкоко зангемпела езипхилаио (умтхомбо: Укухлазиива квесиГкеба).

Упхандо олунзулу нгобамбисо лвенкампани ибамба иТоС (умтхомбо: А2Хостинг Ревиев).

Њани и-ВХСР иенза имали?

И-ВХСР је имао квиинкомфа езидибенеио куние нентенгисо иевебху.

И-ВХСР икхутива икела елинцинци лабалоби бекесха елипхелелеио куние набатхенгиси бевебху. Укупни кветху кукхомекеке квингенисо евела квивебхусаиитхи.

Сихлавулелва, нгефом иекхесхи окание ение индлела иомвузо кукука иикредитхи зокубамба маххала, амакхади весипхо сасе-Амазон, окание икхонкцо.

Оку кутхетхи, нангона куњало, укупнохонононгва кветху кусекелве кухлалутио лвењонго кваие асиикуиекетхиса укулинганиса кветху уммисело есекелве квингенисо иемали.

Сикхолелва укуба кукхо интенгисо иентенгисо иазо зонке иинкампани зокубамба пхаиа. Умсебензи ветху кукубонелела нголвази олухле какхулу кубасебензииси бетху кваие сибалинганисе ненконзо иокубамба ефанелекилеио.

Ипрограм есебензисана наио исебенза њани?

Укуба синесикинисекисо сокусебензисана неенкампани кваие уцофа квизико летху окание усебензисе икховуди иетху иокутхенга, сииифумана икхомисхини.

Укутхенга нгекхонкцо летху локункибелелана акукубизи ииндлеко нгапхезулу. Нгамание амакесха, амакхонкцо ету адибенеио анокукунцеда угцине има својегоко езиние ии марке зиникезела изапхулело езикхетхекилеио кубасебензиси бетху (нгенка иендаво екхетхекилеио ие-ВХСР квимакетхи иокубамба).

Њани укукхангиса кусебенза?

Изикхангисо мхлавумби зибонисве нгендлела иеебханки окание улухлу квивебсите иетху.

Ндииатхемба укуба оку куцхаза изинто.

Укуба усенокунгатхандабузеки, унгафунда окунгакумби малунга ИКумрху леВЦЕД апха окание сифунде И-ФТЦ есемтхетхвени.

Ндиза кубона еситхубени!

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map