Блог о Сео Поп Сенсатион Таилор Свифт-у

Мо рате оцени капа у мо хлоее, хое на ле нтхо е ле ‘нгое ео у киленг оа е утлоа Таилор Свифт мме о тсеба хоре ке моетси оа наха / монголи оа липина.


Хо на ле мабака а мангата хоре метеориц еа Свифт е ниолохе ка катлехо, хо кениеллетса ле липина тсе буанг ле бацха ле либини тсе линг тсе матла тсе мо соитсенг тселенг.

Свифт е не е ле мониениане ка хо фетисиса еа нготсенг липина о киленг хироа ке Сони ле себини се сенииане ка хо фетисиса хо нгола ле хо етса пина е иленг еа отла пало е ле ‘нгое цхате еа Хот Цоунтри Сонгс.

Форбес о икхетхиле е ле е монг оа Басали ба Матла ка хо Фетисиса ба 100 хо 2015 (# 64) ле 2017 (# 85). О иле а финиелла катлехо е кхоло јоанг ха а ле мониениане јоало?

Ка потлако капеле ке Куеен оф метсведи иа дикганг. О на ле Балатели ба лимилионе ба милионе ба 109 ‘ме Балатели ба Твиттер ба 85,6 но тлоха ка Јуне 2018. Номоро ео е нтсе е тсоела пеле хо хола ха е нтсе е фихла хо ба фанови, е фихла морао мме литлхапи тса хае ли фуманоа хо Твиттерспхере.

Хо на ле литсела тсе линг тса бохлокоа тсео Свифт а атлехиленг хо тсона.

Ка себеле у ка кхона пхета ликароло тсена ка блог еа хау, ебанг ке ка ‘мино капа хонора ка таба е’ нгое ле е ‘нгое ео у ка е нахананг.

Репу-хеарсалс ????

Ажурирано за Таилор Свифт (@таилорсвифт) 12. фебруара 2018. године у 9: 24х ПСТ

1. Тсеба Ницхе еа Хао

Таилор Свифт о тсеба ммино. О кхона хо летса катара, о нгола липина тса хае, ебе оа бина. Ха у хлисле Грамиис еа 7, ‘Мино оа Америка 11 ле Мокхатло оа’ Мино оа Наха 6 6 ликопано тсе са тсебенг летхо капа тсе пели ка ‘мино.

Јоалока Свифт, у локела хо есеба н ‘е нгое ле е’ нгое е ка кхонеханг ка секхахла са хау ле ка хо пхалла. Хаеба у рера хо еа кала блог ка лијо тсе нооанг тса морара, хо молемо хоре у тсебе хо етса кака еа апуло еа ирски хаммохо ле банана еа кхале еа пуддинг.

Сео ре Итхутанг Сона

У ка е себелиса јоанг мананеонг а хау а литаба а сецхаба?

  • Фетоха ли-пост тса хау. Се ке оа лека хо рекисетса балатели ба хау хо хонг. Хо фапана ле моо, аролелана полело е кхахлисанг, ба болелле бледе е каболанг еа хоре на сехлахисоа са хау се билел тенг јоанг, капа у се нголе хапе.
  • Хопола хоре ликамано тса литаба тса сецхаба ли локела хо ба литсела тсе пели. Ба у ретвеет, уа ба лебоха капа у ба ретвеет.
  • Касх хасхтаг ле хо ли ратанг ха бареки ба е себелиса.
  • Тхеха сетоалле се сецха ‘ме у фуманехе хахолоаниане.

3- Финиелла Балатели

Лефатшенг лео хангата батхо ба тумменг ба са фихлехенг (‘ме ке ба ба тшоае фосо, ба тламеха хо итширелетса хо балатели ба лихлонг, Таилор о себилетса балатели ба хае.

Басоми баа тхаба је етса сео а битсанг Таилуркинг. Ха е ле хантле ке еена еа батланг хо буа ка еена литабенг тса литаба тса сецхаба, ебе о фана ка маикутло холим’а еона ка литаба тса сецхаба. На у ка инаханела хоре на 14 ле мокапи оа хау оа наха ео у мо ратанг ка хо фетисиса о ре’нг ка маикутло а хау?

Каха бохоло ба батхо ба тумменг ха бо себелисане ле батхо ба са тумменг ка тсела ена, хоа тхабиса ебиле хо хлокомелоа хахоло.

Брзо и брзо и једноставно. О ромела липхутхелоана тса тххокомело тсе са тлоаелеханг хо лифани тса хае (схеба видео).

Накоана камора хоре 1989 и локоллое, ба банг ба либапали тса хае тса литаба тса кахисано ба иле ба кала хо фумана липхутхелоана тсе са себетсенг. Тсена е не е липакете тса папатсо феела, емпа лимпхо тсе етселитсоенг мотхо ка боеена тсе етселитсоенг батхо ка котлолохо. Е не е тшоана ле мпхо е тсоанг хо мотсоалле е монг хо фета енг капа енг. Мецха еа литаба еа сецхаба е хлахиситсе ливидео ле линтхо тсе фаноанг мабапи ле мпхо. Фанови ба е битса "Свифтмас" јоало ка ха хо етсахетсе матсатсинг а пхомоло.

Сео ре Итхутанг Сона

  • Селемо се сенг ле сенг схеба липамано тса хау ле ли блогерима тинг линг. Ке ли фе тсе молемо хо уена бобели? Ке ли фе тсе локеланг хо ба ликамано тсе фетиленг хобане ке нако еа хо фетела пеле?
  • Схебелла к’хампхани је хау е тсамаисанг вебонг селемо се сенг ле се сенг. Имате ли пакете и хоћете ли копане да ли литхоко цса хау јоалока блоггер? На моамохели о фана ка сепхутхелоана се бетере? У канна уа батла хо копа литхеолело хаеба у биле ле бона лилемо то нгата. Хаеба у икутлоа хоре ке нако еа хо фетела к’хампханинг е нцха еа хо амохела, схеба еа рона хо фана ка литлхалосо бакенг са ликхополо тинг линг.
  • Схеба литс’ебелетсо тсео у ли лефанг. На у ли себелиса каофела? Хо на ле тшебелетсо и молемо? Ка мохлала, ке са тсоа фетола тшебелетсо еа мецха еа литаба ео ке е себелисанг бакенг се се фапаненг ‘ме липхелло ли биле нтле хахоло. Тшебелетсо е нцха ха е тхеко е тласе ебиле е фана ка литшебелисано тсе екетсехиленг ка летсатси бакенг са тхеко е тлаасе.

5- Е-ба Суперстар

Хоћете да нађете Таилор Свифт, а саена контерака може да вам помогне око 14, да бисте могли да добијете суперзвездницу и да ћете имати суперстар као што је супер звезда. Ха а тшабе хо ба еена мме о лула а буа хампе ка линтхо тсе мо сусуметсанг. Мохлала, о болеллетсе медиа хангата е етса лифахлехо тса сефахлехо кахоо балатели ба хае ба ка етса литемана хо тсамаеа ле сетшоантшо.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me