Квуси Иквуси Нди На-агу Аквукво На-агу (Мее Мпемпе Аквукво Ги)

"Мее ка о ди мфе, оние нзузу"

Нке аху бу ихе оние нкузи м гвара м ка м мее ма а биа н’ихе одиде.


Руо таа, м ка на-агбаси мбо ике ка идебе ихе одиде м ди мфе, мана-на-агбаси мбо ике икву на о ди мфе мгбе нииле.

Ихе и ди бу, нди на-агу га-ахорокари ихе ди мфе н’ихи на о ди мфе нгхота. О буру на ицхоро игбоцхи нди на-агу ги иве, и га-ацхо има ихе о путара "иде ихе ди мфе" ма мута оту е си еме иа.

Игхота Ихе Нди Ди Мфе

Ихе Одиде Ди Мфе Ди Мфе Ији Гхота

О буру на едемеде ги ди мгбагвоју аниа на ихе мгбагвоју аниа, нди на-еге ги нти апугхи игхота ихе бу ози ги. Мгбе нке аху јуст, и га-емецха гхара илебара ха аниа.

Иквесири име нкенке ма доо било ко на ихе и дере ка и вее нвее ике иру ги. Ејула ха аниа сите н’инвегхи угбуа ма обу оке окву ди мгбагвоју аниа.

Нтугхари Мфе Нвере ике Иквупута исиокву мгбагвоју аниа

Алберт Еинстеин квуру оту оге,

О буру на инвегхи ике икова иа нани, и гхотагхи иа нке ома.

О доро аниа, Ајнштајн је најновије маара и нке гхотара уфоду исиокву дг мгбагвоју аниа, мана к макваара икова ха на окву нди ди мфе.

О буру на исиокву нди и на-еде на-абукари нди окацхамара ма о бу ди мгбагвоју аниа, инве ике исапиа иа ма коваа иа н’узо доро аниа ма ди нкенке нвере ике ике ибу нгхе нгхе.

Ихе едеде ди мфе дее елдере

Идебе ихе одиде едеде ги апутагх и "иквуту иа" ние нди гуру. И омума ги ка нвере ике идири иа на окву ди мфе.

Ихе икпеазу и га – ацхо име бу игва нди на – агу аквукво ги окву. Нке аху бу езиокву ма о бу обуна на-еве иве.

Нтузиака Ди Мфе Нвере Ике Ибу Нмекорита Мгбе уфоду

Нди ди ицхе ицхе нвере ецхицхе дигаси ицхе нке ихе "ди мфе" путара. Ихе ди мфе на оние ука ммута саиенси нвере ике о гагхи ади мфе оту докита, маобу нке озо.

Ако сте написали, погледајте Веб Хостинг Сецрет Ревеалед и више нема текстова од мгбе-а, већ и до викенда. Н’окпуру ебе а у ехе е дере сите н’оту исиокву окву баниере усоро окву кодирање ЦодеЛобстер ма о буру на и бугхи оние ммемме ма о бу оние нрупута нгванро, уфоду н’име гон и и и и и и и и и.

Ахириокву дика нке едепутара н’окпуру нвере ике ибу езигбо оруака, мана риба ама на а ка на-еде иа н’узо ди мфе огугу на нгхота.

Ка о ди угбу а,-га-енве ецхицхе зуру езу баниере ихе о путара ији мее ка елдере ги ди мфе. Да, ка било што квуо баниере оту еси еме ка елдере ги ди мфе кариа ндумоду нди а бара уру.

Олее оту ији мее ка елдере ги ди мфе

1. Дее ка и на-агва нди на-агу ги окву

Оту исиокву квесири иди ка мкпарита ука, на мкпарита ука бу узо абуо. Мгбе нди ммаду ди ка узо и си екву окву, ха га-агва ги окву.

Нди едемеде кацхаси мма бу нди нвере ике име ка и ди ка ха но н’име уло аху, на-екву окву ги

Олее оту ха си еме иа? Ха на – еји окву на – адигхи еме ихе, ха на – атуфу уфоду ихе нзузо ди ицхе ицхе, ха на – еји окву охуу. Н’узо бу иси, ха на-еме ка елдере ха буру нке ммаду. Иабу, атула ујо идобе едемеде ги ка о буру ихе јикоро ги на нди на – агу аквукво ги.

2. Јири ихе ату ноие ги уру

Уму ммаду бу ихе е кере еке аниа. Мгбе уфоду, о ди ании мкпа иху ихе ији гхота иа, нке мере ихе ату ма о бу ндина-емепута нвере ике буру узо ди уквуу ији ниере ака мее ка окву ги ди мфе ние оние.

Оту аниа на есересе ди н’окпуру исиокву а баниере нди на-еву уло ору ди ицхе ицхе ма ве нвере ике игхота озугбо ихе о на-ацхо игва ги.

о на емепута ихе в в впСлике на ндина-емепута нвере ике ибу нгва ору ди ике ији зипу о ги, јири иа мее ихе н’узо амамихе. Зоква, нди ммаду на-еле аниа на есересе.

3, Кпоцхапу абуба аху сите на едеде ги

Оту ммехие буру ибу нке нди дере аквукво на-еме мгбе ниле бу иде на суперлативе ма обу икву окву.

Гуо нкова нди а:

"Оге мкпарита ука на мкпирикпи оге нлезианиа аниа емеела ка оние о була на-агу иа гбанвее осо осо на-ери одинаиа, иа пук, о ди мкпа ка а зере окву нди ди мгбагвоју билобо о наглог аги о ого хаго."

Нке а бу нани узо а на-еквениегхи еквение нке иси "нди ммаду енвецхагхи оге ији гуо, н’ихи иа, едела едеокву оголого на мгбагвоју аниа".

И нагхи анва идере егву Схакеспеаре ма о бу аквукво Толкиен, ма белата окву нди на-енвегхи иси ма гбанвее ахириокву ги.

О буру на инвегхи иа на мкпарита ука, вепу иа.

4. Мее ка оние гуо аквукво ги

Ацхопута ихе ди мма ији лее аквукво ги: Гва оние озо ка о гуо иа.

Аниа охуру ди мма мгбе ицхоро нзагхацхи мака едере ги. Јуо ха (нке ома) игу сите на иде еде ма дезие иа. Гва ха ка ха ха буру нди на-енвегхи оби ебере на нхази ха ка и вее мара ебе и на-агву.

О буру на ха нвере ике игхота исиокву ги, о буругоди на ха амагхи иа, мгбе аху и на-еме иа н’узо зуру оке.

5. Дебе окву параграф на ахириокву ги мкпирикпи

Меере м амара. Јири нлезианиа тулее исиокву а ма ху ма е нвере параграф о була н’име иа.

Ага м ецхеква ги оге, и дигхи.

Имирикити нке параграф м анагхи агафе акара ато ма агагхи м аквадо игафе исии нке исии на параграф. Ихе кпатара иа бу на параграф нди ди нкенке нвере ике иниере нди на-агу ака иде ихе одиде ги мфе.

Оту а на-ага мака ахириокву. Дебе окву гок на окву 25 кацхаси мака ахириокву. (О бу езие на енвере оге мгбе оголого мгбанве га-абу езигбо ихе.)

Мгбе параграф на ахириокву ги ди мкпумкпу, ди мфе ма ди нкенке,-на-ение убуру оние убуру иве ији гхота ма на-агхота ихе и на-еде. О бу иси сродан иние убуру убуру уцхе тупу о на-авуда н’оду угбо олоко озо.

Ка ании ди мфе

На убоцхи а на афо, било које на ејигиде уређено мјесто на ебе нииле. Мее ка нди на-агу ги на-агу аквукво на-амаси ги, мее ка ихе одиде ги ди мфе ма дири мфе игу ихе ка и гхара имение ха ујо.

Цхета, о буру на ве нвере ике иде ихе ди мфе, мгбе аху,-га-еде нке ома.

Кеду ихе и цхере? И на-ахоро еде оголого ма ди мгбагвоју аниа ма о бу на-амаси ги мгбе ихе нииле ди мфе на мфе?

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me