На 22 Меа Куикава Пунаевеле хики ке хоʻохана но ка ноиʻи

Уа хоʻопиʻи ау и ка лаваʻоле лако пунаевеле не н а меа какау ма ка пунаевеле.


ʻАе, уа хоʻололи вау и ка хевааиа на тониа о ка ноиʻи а ме на меа хоʻонаʻауао ма ка пунаевеле, ʻои аку ка нуи ма муа о каʻу хики ке хоʻохана и кеиа манава!

ʻО ка хулина пунаевеле нуи лоа ка меа и хоʻилиʻили и ка ваиваи о на куму ваиваи лаула а хе вахи хапа вале но иа о на меа и лоаʻа а пау и хунаʻиа и коʻу мау мака.

Направи и?

Махеа е лоаʻа аи иа макоу на манаʻо но ка макоу мау кикокала пунаевеле а иʻоле е хоʻомау и наʻике хоу и локо о ко макоу мау кико?

Маʻанеʻи, уа хоʻулуʻулу ау и ка папа иноа о на куму ваиваи 22 (наʻатикала, на е-пуке, на пуке е-зинес, на нупепа, а ме на меа’е аʻе) и хики аи иаʻое ке хоʻохана ме ка укуʻоле.

Хоʻопау ка папа иноа и на 7 мау куму нуи:

  • Не пуке ме ни пуке
  • Кокуа Е
  • На алакаʻи алакаʻи а ме на манаʻо пили
  • Хоʻулуʻулу манаʻо пуке
  • Палапала Хоике
  • Ницхе Блогс
  • На Каиаулу

Е хоʻохана и на меа а пау а иʻоле е кохо вале и кекахи мау меа, е какау лакоу и на меа кикоолоʻоихана манаʻои аку ма муа о ка ноʻоноʻо- а ме ка хоʻонуиʻана и ка хилинаʻи а ме кахе хилинаʻи.

Паʻи пунахеле!

Не пуке ме ни пуке

1. ʻО ка Европска књижара

у хале куʻаи

На палапала а ме на тонта о на пуке лиʻилиʻи е пили ана и ке аупуни аупуни о ЕУ, а папахана а ме на ханана.

Хики и поʻе Комохана ке нои аку и на копе БЕСПЛАТНИ о кела ме кеиа пуке а ме ка пуке паена. Хики и ниста пиликино о на ‘аина ке хики ке киʻи и копе ПДФ купоноʻоле кахи и лоаʻа

ʻО на меа ау е хана аи, он иноа иноа но ка ваихона пиликино. Ина хоʻонохонохоʻое и ка пепа пепа и ка ЕУ, хики маи иа и локо о на 3 мау вики маи ка ла куʻаи. Ина нохоʻое ма вахо о ка ЕУ а кохо паха и кахи палапала ПДФ о ка меа, хики ваве ка довнлоад.

УРЛ: хттпс://либрари.хубспот.цом

3. ВорлдСциентист.цом

Е хеле маи на меа ма кеиа пунаевеле ме ка уку, ака, инаʻое е какау иноа и ка лакоу лека уила е лоаʻа пинепине иаʻое каʻолуʻолу БЕСПЛАТНО и ка нуи о на пуке менекема а ме на пуке мокуна.

ʻО ка маикаʻи, он је манава куикава кеиа не на меа хоʻонаʻауао а пау е хопу аи и ка лелеʻана, кеʻолеʻое е какау и кахиʻоихана куикава е хилинаʻи нуи ана и каʻике а ме наʻике хоу.

На поʻоманаʻо ина хики иа ʻое ке хоʻокеле и кекахи о на меа какау но кау блог а и ʻоле кау меа куʻаи аку!

УРЛ: хттп://америцаненглисх.стате.гов/ресоурцес/лооп

Кокуа Е

5. МИТ ОпенЦоурсемаке

ме ке кау папа

Ина макемакеʻое и викивики викивики и кахи кумухана а ʻоле е аʻо и на кумухана о кахи кумухана куикава но кау мау пуке блог, е хоʻолахаʻо МИТ ОпенЦоурсеваре и на папа маикаʻи лоа ме ка лехулеху, а аи ка аа хаа ка а хаа каа хаа хаа ка а хаа хаа а ка кана.

Ина хе меа пунаевеле пунаевеле а нана пахаʻое, хики иаʻое кеʻике и ка поно е хахаи и на папа ме на вики пунаевеле фрее ма муа аʻе о на мемо папа иноа.

(Ма вахо аʻе, макоу на меа ʻатикала а ме на меа хана мануахи он хаумана на ла холоʻокоʻа, ʻаʻоле анеи макоу?)

УРЛ: хттп://ввв.интернетбаседмомс.цом/леарн-интернет-маркетинг.хтмл

7. Ке Кулануи о Поинтер

Хоʻохуи попут ʻоле, ʻо Поинтер кахи е-кулануи не жели да се покаже ни да ме мек какау. ʻО кекахи о на меа поно е кои иа ʻое е уку но ка уку, ака аиа ка хапа нуи о на е-цоурсе а ме на вебинарс и ʻоле хе уку.

На меа маикаʻи аʻу и хоʻохана поно аи и ка Ка хоʻолаха хоʻолаха пунаевеле а На Манаʻо 100 е Хана и кау Нупепа Меа Паи вебинарс а ме ʻО ка АПИ-Поинтер На МоʻолелоʻОлело Ку’ маикаʻи.

УРЛ: хттпс://ввв.тецхрепублиц.цом

9. КакикелеСхерпа.цом

калепа схерпа

ʻАʻоле кокуа ке кеʻена ноиʻи ноиʻи куʻаи ʻана и на меа куʻаи аку е хана и ка лакоу хана, манаʻо паха. Хики и н блоггер ма ке куʻаи аку а ме ка СЕО ницхе ке лоаʻа и на ханели о на хоʻике ​​куикава е хоʻокуму и ка лакоу ноиʻи маи кеиа пунаевеле.

ЕИА кекахи ЛА,’ике Вау Пу’улу Кукакука: Кахи Купоно И Ка Хо’олала Пилина – Пехеа Е хо’олала сам ка’енехана Е хо’онуи И ке’ано О Ка алака’и ме на Лоли купоно Лоа Е хо’омохала сам Ка’у Мау пунаевеле поно’и А ме Ка нои’и’ана не Ка’у Мау ‘олело нупепа фрееланце.

ʻО на куму ваиваи’е аʻе Маркетинг Шерпа е хаʻави неи и кана мау куʻаи куʻаи куʻаи а ме ка ваихона пуке. ʻО ка блог он меа поно е хелухелуʻиа но на меа какау пуке ма ка ницхе куʻаи.

УРЛ: хттпс://ввв.традепуб.цом

Хоʻулуʻулу манаʻо пуке

11. ʻО Магцлоуд.цом

магцлоуд

Хики иаʻое ке лоаʻа и кахи мекала пунаевеле лиʻилиʻи ме на мекасини а пау ау е куʻаи неи, маʻанеʻи, иʻоле е лаве и на макасина но ка фрее аʻоиʻоле ма муа о- $ 3. Лоаʻа наи ал макихи маʻи ли маки ли ли аку неи, акаʻо ка нуи о на макасака он меа копе копе и хики иаʻое ке лоаʻа.

Ина какауʻое но на микини ма вахо аʻе о ка нупепа, е ханаʻо Магцлоуд и кахи пунаевеле маикаʻи еʻими аи- а ме ка питцх.

УРЛ: хттпс://ввв.лифевире.цом/

13. ПРНевсвире.цом

ʻО ка нупепа не на меа паʻи пуке е хеле маи ме на ханели хоу хоу он мау ханели хоу е какау е пили ана и кела ме кеиа ла, но лаила, инаʻое он блоггер е пили ана и на лека, он поно е лоаʻа кеиа ваиваи е малама аи а малама и ка лима.

УРЛ: хттп://смартбриеф.цом/бровсе-топицс

Ницхе Блогс

15. Наʻатикала АВАИ Онлине

аваи

ʻАе лакоу и ка хелухелу, а и на лала ʻоле. Ака ʻо ка ваиваи о ка АВАИ о ка ʻоихана а ме на хуахана пили и на ʻоихана е хана и ка ʻатикала, аиа на телесеминарс а-довнлоад а ме на лео лео.

Хики иаʻое ке хоʻопаʻа и кахи моʻоканаʻо пунаевеле ма АВАИ а лоаʻа и кела ме кеиа пуле (а иʻоле иа мау ла, ина хе мау лоно нуи) ка лека уила ме на манаʻо, на лека уила а ме на хав а ме на хава.

Хе поʻе хоа алоха на поʻе о АВАИ, хики иа ʻое ке хоʻопили и ке какоʻо и кела ме кеиа манава ина лоаʻа кау пиликиа ме ка пунаевеле. Е ʻае и кахи о каʻу меа пунахеле пунахеле а хики и кеиа манава.

УРЛ: хттп://боостблогтраффиц.цом

17. ʻО КуицкСпроут.цом

ʻО кекахи меа кокуа, пунаевеле лима-лима е лоаʻа и кау калека блог е хеле икаика а палекана. Уа кауланаʻо Неил Пател и кахи меа нухоу хуахана ка меа нана е хаʻави аку и на меа кокуа ме ка лоилои и кела ме кеиа нупепа а ме кана мау Водичи Кулана киʻекиʻе.

Ина макемаке ʻое и на ʻике пили и на ʻике и какау ʻиа, аиа на Ке Кулануи КуицкСпроут, и кахи манава е хоʻокуʻу пинепине аиʻо Неил и на келепонаʻенехана куʻаи лиʻилиʻи, ето ме као да ме је волео, аи да ме кае ме да ме хи хи и ка хулиʻана (каʻу пунахеле маʻамау!).

УРЛ: хттп://бацклинко.цом

На Каиаулу

19. Халапаивехе.цом

‘Ае,’а’оле Вале Кела Мау Мака (ака је Вахи маика’и ИА Е ку’аи Аку ја кау Мау лоилои, ПУ кекахи, ИНА лоа’а Но ИА’ое!) – Он хо’ике маика’и’о ДевиантАРТ и на палапала а’о ме на хи’она пунаевеле пунаевеле-апау не ка мануахи.

И коу ва е хаʻалеле аи и ка хоʻолала а иʻоле ка хана хана киʻиʻоле – махало хоʻи и ка лаикини – хики иаʻое ке хоʻохана и на меа аа е као ја коу макемаке.

УРЛ: хттп://моз.цом

21. ʻО каʻу МиБлогУ.цом

миблогу

ʻО кахи кеики пунаевеле а Анн Смарти, кахи МиБлогУ каиаулу каиаулу „лоаʻа ка лоеа“ лавелаве е кокуа ана и на поʻоманаʻо ʻатикала и на кумуманаʻо но на поу блог а и ʻике паха и ка поʻе лоеа.

ʻО наʻике, ма кеиа папахана, он мау лала каиаулу ка поʻе и лоаʻа каʻике а ме каʻике ау и макемаке аи е хаʻави и ка мана а ме ка хилинаʻиʻана о кау пунаевеле.

Уа хоʻохана ау и каʻу МиБлогУ е хули и на куму но каʻу мау кикокала пунаевеле и на махинаʻеоно и хала ихо неи, ме немо мемо но ВХСР.

УРЛ: хттп://беафрееланцеблоггер.цом/форум

Аха е пили ана и ка папа хана куокоа мануахи?

ʻИке вау хе лаваʻоле на куму ваиваи 22.

Он блогер вау је попут мене ʻое, ʻике вау ʻаʻоле поно ʻое и ʻике ака ʻо ка паху хамеʻа поно ʻое ʻаʻоле поно е хоʻолило и кахи кала (а и ʻоле кала паха).

Остел.цо – Кахи моја келепона Е хо’охана аи ја Ка ‘Нето палекана Е Хана и на келепона сам хо’опау’иа И Хопе Мау сам кау Мау моја ку’аи Аку ме на нинауеле (Поно лакоу Е лоа’а Кахи мо’окаки не Лаила Е Хана аи е лике ме Скипе) . ʻАʻоле хики и ка лавелаве ке хуна и ка ʻоиаʻиʻо аиа о кахи камаʻилио ма ваена о кау а ме кау меа нинанинау а ме кау меа куʻаи аку паха, ака, на хуаʻолело а пау ао ао и хоо хоо хоо кахи ʻаоʻао.

ʻО ка хелу ВП – Хоʻокуму и на меаʻикепили хелуʻикепили. Лоаʻа и на хитови, на луна и кипаʻиа и наʻаоʻао, на меа хули пунаевеле, на хулина хулина а ме ка палапала хонуа о кау мау малихини кипа. Хоʻололи маикаʻи нема Гоогле Аналитицс аиʻоле Пивик, ʻоиаи хики иа ке хаʻави и кекахи мау пане хоʻопунипуни ина хана хеваʻо иа и кекахи куму хоу но кахи мали мали ноги малиини (ака уа хоʻопаʻаʻиа на кико меко.

Таига.ио – Не постоји макемаке и хокеле и кау папахана. Хаʻави иа и ке куму а ме интуитиве е хоʻохана аи. ʻО ка макоу меа нупепа, ʻаʻоле лиʻилиʻи на хана-ʻои аку ка хоʻомака ʻана а ме на меа хоʻомохала, но лаила ке хана маоли неи кеиа меа хана но ка хана но макоу, пу кекахи! (ПС ʻАʻоле поно ʻое е кохо и кахи пакана ина хана ʻое и кахи папахана хоу у ʻаʻоле пили иа.)

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me