Индлела Иоквенза Укусетсхензисва Окухле кве-ЦСС3 Изитхомбе: Изифундо, Амакходи Весибонело, Незибонело

Ума сисебензиса и-ЈС не-јКуери синокулавула окугцвеле пхезу квемифанекисо футхи сингадала имипхумела емангалисаио, кодва интенго ипхезулу какхулу. Исикхатхи сокуцубунгула, укухамбисана кесипхекулули (амадиваиси еселула, исибонело, ахлуке какхулу ум кузива ку-ЈС) футхи укукхвабаниса квекходи нгокваио кунгамапхузу окуфанеле сивакхумкханале.


Нгакхо, намхлање сизобона укутхи сингакугвема кањани и-ЈС нгокусебензиса и-ЦСС Изитхомбе не-Транситионс. Сизокока нгезиниатхело езииисисекело какхулу еминие имипхумела емангалисаио, њенгамапханели ве-хармоника нама-суб-амамениу аманцане.

Тхатха исихлало, вена утхаиипха футхи исипхекулули сангемпела (нома иини нгапхандле кве-ИЕ) футхи аке сикалисе.

Куфутфумета

Синезинзузо езимбалва (незинкинга њенгенто ионке екупхилени кветху) екусебензисени изитхомбе зе-ЦСС. Ума удинга укутхенгиса лезо кумпхатхи вакхо нома иклаиенти, иилокху окуфанеле угцине енгкондвени:

 • Кунгензека укутхи басхесхе, нгоба бангасебензиса укусхесхиса квехадиве (њеногокусебенза кве-ХТМЛ5)
 • Базоквенза нгцоно кумадиваииси веселула футхи нгеке бадинга иходи етхизе укуланделела имицимби иокутхинта
 • И-ЈС идинга укухуниусхва иисипхекулули футхи аматхуба окупхула исипхекулули зинкулу какхулу. Нгакхо ума и-ЦСС ихлулека, ихлулека нгокутхула нгенкатхи и-ЈС ингакеда лонке икхаси
 • Унесибамбисо есихле сесипхекулули (ле саиитхи изокусиза укутхи ухлоле изибало езитхиле кулокхо: хттп://цаниусе.цом/#сеарцх)

Изибонело зе-ЦСС3 Изитхомбе

Нгапхамби кокутхи сикале ениамени иалокху окутхуниелве, аке сибхеке езиние изитхомбе езинхле езензиве нге-ЦСС емсулва.

И-ЦСС е-поште за Твиттер-аиикхохлиси и-Вхале

И-Вхале Ехлулекиле Иомдвебо

Иензиве нгуСтевен Деннис, бхека локху нгесензо.

И-ЦСС ехланзекиле и-Сцроллинг Цоке
Изибонело зе-Аниматион зе-ЦСС 3: Укупна количина и-Цоке Цан-а

Иензиве ииЦорсе иамаРома, бхека локху нгесензо.

Умунту нге-ЦСС охланзекиле

Изибонело зезингкикитхи зе-ЦСС 3: Умунту Охамбаио

Иензиве нгу-Андрев Хоиер, бхека локху нгесензо.

Укутхола изандла захо зингцолиле

Аке сикале икходи. Сизосебензиса окунинги амакиласи ве-ЦСС ангаманга укукала изитхомбе. Укузе утхембеке, абатхутхукиси абанинги батуса укутхи усебензисе и-ЈС укузе усебензе футхи унгавуселели изитхомбе, кодва лапха сизобона индлела елула:

#тест {бацкгроунд: ебомву; } #Исикало: и-ховер {ингемува: елухлаза; } #Исикало: исисемува {есасемува: есилухлаза; } #сест: таргет {позадина: емниама; }}

Синамание амакиласи амбалва окунгакондакали, кодва утхола ло мбоно! Нгакхо-ке иилокхо оквензекаио ума уцхофоза исици се- #тест (уцабанга укутхи иисикхуманиси):

 • Исимо есивамиле: Ингемува изобе ибомву
 • И-Ховер: Ума игундане лингена ендавени иендаво кузоба номландо охлаза
 • Исебенза: Ума уцхофоза исикхомбиси кусо футхи нгенкатхи инкинобхо иегундане исациндезелве умбала вангемува кузоба лухлаза оквесибхакабхака
 • Окубхекиселвеио: Ума икхаси ламање лине- # окуии-УРЛ леси сици сизоба мниама

Ако желите да се ангажујетезхензиселва изитхомбе зе-ЦСС, исибонело унгакха изикхуманиси зе-2 укусе вензе кусебензе футхи усебензе изитхомбе зе-ЦСС езисебензисе исици сокубамба икхаза нгекходи:

кусебензе вала

Изингукуко зе-ЦСС

Усхинтсхо лве-ЦСС лузосхинтсха кусукела екукалени кузе кубе секупхелени исимо нгокусхелела. Нгакхо узоцхаза кусикхетхи есикхулу усебензиса "укугукулва" импахла нгесикхатхи кание нендаво нгаииние езоситхинтека нокутхи индлела окумеле ибе нгаио куфанеле ибе нгаио. Аке сибоне исибонело:

.тест {/ * исхинтсхо-импахла исикхатхи сокусебенза квесикхатхи, * / умбала: оквесибхакабхака; укугукука: умбала ве-2, усаиизи вефонти 2с укукхисхва; } .тест: ховер {умбала: обомву; } .тест: есебензаио {усаиизи садржај: 200%; }}

Ума уфака исици се -тест тест сизогукула канцане канцане умбала обала оквесибхакабхака убе обомву (иииипхи и-палета енхле, х?). Ума уцхофоза исици, усаиизи вефонти узоквандиса канцане канцане ку-200% весаиизи вефонти елизензакалелаио.

Сипхинде сибе немпахла "иокугукулва квесикхатхи", исетхве њеногокукхулулека, укутхи "исикхатхи" ситхолакалаио кањани се-аниматион сизосетсхензисва. Нанси аманани ангензека:

 • Линеар: Исивинини есифанаио кусукела екукалени кузе кубе секупхелени
 • И-Једноставност: Укукала окупханси
 • Укупхумула: Укупхела канцане
 • Кулула: Укукала окупханси, окусхесхаио пхакатхи, бе секупхела канцане
 • Кулула укупхума: Укукала окупханси, укупнохела канцане
 • И-кубни-безиер (а, б, ц, д): Исивинини сомунту сику

Умсебензи ве-цубиц Безиер узодала изитхомбе езипхатхекаио незиномболо зе-4 езихлука кусука ку-0 куиа ку-1, емеле ијика лесибало се-анимација брзина Кс исикхатхи есиде.

Укусе утхоле укухамбисана квесипхекулули окунгцоно куфанеле уцабанге укусебензиса ама-префиксе е-опера, и-Фирефок, не-вебкит свој језик:

див {убубанзи: 400пк; -о-усхинтсхо: убубанзи 2; -кугукугукука квесимо: убубанзи бе-2; -вебкит-усхинтсхо: убубанзи бе-2; укугукука: убубанзи 2; }}

Футхи, унгасебензиса имибузо иемидииа укуцхаза укусхинтсха окухлукиле куие нгокутхи убубанзи бесипхекулули (амадиваиси еселула, амапхилиси). Леси иисибонело есилула:

умзимба {усаиизи вефонти: 1ем; } @ медиа сцреен кание (максимална ширина: 800пк) {умзимба {усаиизи вефонти: 0.8ем; }} @медиа скрини футхи (макс. ширина: 400пк) {умзимба {усаиизи вефонти: 0.7ем; }}

Лапха усаиизи вефонти узогукулва нгокузумаио ума уквандиса убубанзи бесипхекулули. Ле кходи изовимбела локхо укутхи кунгензеки, кухиња нгокугукугукука окукхулу какхулу:

умзимба {-о-усхинтсхо: усаиизи вефонти .5с линеарно; Укусхинтсха -моз: убукхулу бефонти .5с линеарно; -вебкит-усхинтсхо: усаиизи вефонти .5с линеар; усхинтсхо: усаиизи вефонти .5с линеар; }}

Унгасебензиса налокху ума унемибукисо ехлукене нома убукхулу бе портрет / пејзаж, ум уфуна укусхинтсха убубанзи, имибала, ама-паддингс, укубониса имениу.

И-ЦСС анимација – И-Фун Иангемпела Ииакала

И-анимација укуланделана кокугукулва куцхазве кусикхетхи есисодва. Користите увећан изитхомбе зе-ЦСС који користи укуландела изиниатхело зе-2.

Умтхетхо усетсхензиселва укуцхаза укуланделана квезиниатхело зе-аниматион, футхи куцхазва игама елииингкаиизивеле незитаиела езицхаза укутхи лези зитхомбе зисебенза кањани. Њенгесијваиелекиле сизодинга изибикезело езитхиле забатенгиси, њенгалеси сибонело:

/ * икходи ефанаио иомтхенгиси нгамуние * / @ -о-кеифраме иами-аниматион {… @ -мофр-кеифраме иами-аниматион {… @ -вебкит-кеифраме иами-аниматион {… / * игама ле-аниматион * / @кеифраме иами-аниматион {/ * ухлака лохлака * / 0% {/ * иситаиела сеситаиела * / квесобункеле: 0пк; Окупхезулу: 0пк; } 25% {Квесобункеле: 200пк; Окупхезулу: 0пк; } 50% {Квесобункеле: 200пк; Окупхезулу: 200пк; } 75% {Квесобункеле: 0пк; Окупхезулу: 200пк; } 100% {Квесобункеле: 0пк; Окупхезулу: 0пк; }}

Нгакхо, иситаиела нгасиние ицхазва нгесакхиво / исикхатхи сесикхатхи (њенагалезо озимеле езивела ку-фласх анимација) њенгепхесенти незитаиела окуфанеле зисетсхензисве лапхо. Леси ситхомбе есииисихлутхулело, исибонело ситхи исици сизохамба нгаквесобункеле, бесе фезулу, нгаквесокудла, бесе пханси.

Нгемува кокутхи уланделе исиниатхело и-1 футхи вадала укхиие вакхо вокхиие онгаиисебензиса емпелени. Кхона-ке сизосебензиса и-логиц ефанаио какхулу њеногоба сензе нгокугукугукука кве-ЦСС, умехлуко вукутхи мање "укугукука" кветху куиимифанекисо ензима какхулу.

Укуиисебензиса сизосебензиса индаво ие-аниматион футхи инезакхиво езинцане зе-7:

 • Игама: лесо сикхомбиси есииингкаиизивеле
 • Исихатхи: Кузотхатха исикхатхи есингаканани кусука ку-0% куиа ку-100%
 • Исикхатхи сокусебенза: кухле какхулу окуфана нокусебенза квесикхатхи сокусхинтсха исикхатхи
 • Укулибала: Кузотхатха исикхатхи есингаканани укукала и-0%
 • Укугукулва-кубалва: Мангаки окупхиндапхиндиве есииоба наво ("окунгенамкхавуло" ве-петља захвата)
 • Укукондиса: окујваиелекиле нома окуние (укубуиела емува)
 • Длала-исимо: ума изитхомбе зихамба нома зимисва оквесикхасхана

Локху кузосебенза изитхомбе зетху ку- # елемент есипхезулу има кухињске напомене:

#тест: инхлосо {/ * изитхомбе-изитхомбе | убуде бесикхатхи | исикхатхи-умсебензи | укубамбезелека | укубхалисва-цоунт | исикондисо | укудлала-исимо * / изитхомбе: иами-анимација 10с лине 0с ејваиелекиле укусебенза окујваиелекиле; }}

Нгалокху енгкондвени сингакха изибонело езимбалва езесабекаио.

И-ЦСС купхела и-Аццордион

Списка ама-панела ахлулекаио асебензиса изитхомбе зе-ЦСС. Наши подаци су ХТМЛ-есииисисекело:

итхебху ие-1

ТЕКСТ 1 итхебху 2

ТЕКСТ 2 итхебху 3

ТЕКСТ 3

Локху кузоквенза ње укудала амапханели кание несикхуманиси есизобангела нгамуние вабо. Футхи иилапхо имилинго иензека кхона:

/ нома иикупхи див епхакатхи кве-хармоника * / .аццордион див {/ * ифихливе нгокузензакалелаио * / укупна вредност: 0; укуцхицхима: куфихливе; / * умлинго омниама * / усхинтсхо: убуде бе-1; } / * ум и-див екхоњиве и-таргет * / .аццордион див: инхлосо {/ * укупне вредности: и-ауто нгеке исебензе, кодва локху кузосебенза кахле * / укупнакама: 80пк; }}

Окухле окулула, ха? Футхи употребљавате бензисе импило иакхо ионке усебензиса и-ЈС иалокху? :)

И-ЦСС Имениу купхела не-Подменус

Футхи лена исицело есилула куналокхо. Нгокукинисекиле унаио имениу иокухамба кусаиитхи лакхо, футхи нгокувамиле сидинга укусебензиса амание ама-субменус лапхо. Индлела енгцоно какхулу иокубониса нокуфихла изинто исебензиса и-јКуери, квесокудла? Цабанга футхи емва кокухлола ле кходи:

 • Ставка 1
  • Тачка 1.1
  • У 1.2
  • Тачка 2
   • Точка 2.1
   • Точка 2.2

    Футхи идијитхали икала лапха:

    {/ * уквенза ње изикхуманиси кангцоно * / укубониса: укувимба; и-паддинг: 4пк; } индлела иокубхала умбхало: исикхунго; } / * нома иимипхи имениу (куфака факатхи оиинхлоко) * / нав ул {укубониса: инлине-блоцк; иситаиела-ухлу: акекхо; }> ул> ул> ли {/ * изинто езингезанси (окузосебенза кахле кузо) * / флоат: квесокункеле; } и-див див {/ * иехла ионке имениу * / укупнакама: 0; укуцхицхима: куфихливе; / * Хоудини имизва * / усхинтсхо: убуде бе-1с; } и-ли ли: лебдите> див {укупхакама: 56пк; }}

    Ефингка

    Нгемпела локху кунгумхлахландлела вокукалиса. Кунеминие имипхумела емининги епхолиле енгензива нгокусебензиса изитхомбе зе-ЦСС купхела кание незинто езининги нгокукинисекиле езизаио.

    Нгакхо, усетсхензисиле локху нгапхамбили? Желите ли да урадите нешто о ЦС-ЦСС? Иабелана нгемицабанго иакхо усебензиса имибоно!

    Jeffrey Wilson Administrator
    Sorry! The Author has not filled his profile.
    follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map