Дхибаатада ка хоосеиса: Вакаан веидиииаи схиркадаха 28 Хостинг за Ливе Цхат

Викии таагееро ах ее мартигелинта – Вакаан доорбидаиаа јоорнаало нололеед вицитаанада талеефанка макаа иеелаи:


  • Начин фудудахаи у лаги хадло арримаха фарсамада ииадоо ла истицмаалаио ераиада, савирада, иио савирада
  • Вадахадалада дибада вицитаанада дибадда аиаа ах куво марарка каар фаа’иидо бадан лех – гаар ахаан марка аи ка хадлаан схуруудаха фарсамада ее лахјадда ајнабига ах.

Таагеерада вада схеекеисига аиаа сидоо кале ка фиицан е-маидка фекер ахаан, сабабтоо ах (вакаи сида цаадига ах) ку дхибеисаа дхибаатооиинкаага. Халка емаилка ама хабка сакда ах, вакаи кааданеисаа саацадо иио китаа маалмо си лоо каллиио хал арин иар.

Лабадии билоод ее ла соо дхаафаи, вакаан соо бакаи оо аан ла кириираи схиркадаха 20 + мартигелинта ииагоо адеегсанаиа нидаамиада аи ку ноол иихиин.

Вака аан самееиеи?

Имтикаанку вуу фудудаа.

Вакаан боокдаи схабакад каста оо марти гелиса схиркадаха мартигелиса, ваидиисатаи таагеерада ииада оо адеегсанаиса нидаамка схеекаисига ку ноол, вакаина кореен вааио-арагнимадаида кариидад. Сидоо кале, вактига сугитаанка си аад у хесхо јаваабта угу хорреиса ее цасхар каста аиаа ла дуубаи.

Ваа тан вака аан огаадеи

Натиијооиинка иио хадалладахаигу вакаи ку јираан мииска соо соцда.

Веб ХостТирада Иску даигаАвг. Вактига сугаМа канацсан тахаи? Афлагаада
А2 хостинг3Јавааб дегдег ах, су’аалахеига вакаа лага јаваабаи си кирфад лех. Дхибаатада гууд ее гууд.
Арвике16 мин 28 секАвоод ума лихин ин аи гаарсиииаан схакаалаха таагеерада ииагоо ку схеекеисанаиа. Нидаамка аиаа цодсадаи ин аан у диро емаил ахаан. Еег савирка-2 (хоос) оо тикраац ах.
БлуеХост12 мин 2 секСхеекада Ливе ливе ваа маркии угу хореисеи ее лала кирииро. Еег савирка-3 (хоос) оо тикраац ах.
ЦоолХандле18Таагеерада вада схеекеисига лама бикинаио.
Парадигма пресудна1Таагеерада вада схеекеисига лама бикинаио.
Дот5 хостинг132 сецСхеекада Ливе ливе ваа маркии угу хореисеи ее лала кирииро. Сидоо кале, кусууснов ин дадка истицмаала аи у баахан иихиин инаи галаан кахор интаанаи хелин цаавимаада ДреамХост таагеерида схеекада.
ДТС-НЕТ120 сецЈаваабта дегдега ах – мааха мид аад угу фараксан таагеерада аан хелаи. Вааио-арагнимо цаади ах.
ехост211 сецЈавааб дегдег ах, су’аалахеига вакаа лага јаваабаи си кирфад лех. Дхибаатада гууд ее гууд.
ГоДадди115 сецКа хели карин бадханка вада схеекаисига тооска ах гообта ГоДадди, лаакиин вакаи бикииаан лаба ламбар оо макалли ах (Малезија) си аи у вацаан. Вакаан искусе дан средина среди ах ламбарада намбаркеигана вакаа лага соо кабтаи илбидхиксиио 10. Насииб дарросе, дхибаатооиинкаигу вакаи ахааиеен куво аан каллин ка диб дакиикадихии 10 ее талеефанка. Схакаалаха таакулеинта аад угама аисан акоонин восак соо сааркоода; Аакхиркии ваан је таагаи оо ваан соо афјараи талеефанка.
ГоГетСпаце110 сецКалииа таагеерада иибка аиаа лага хели караа ииадоо ла адеегсанаио цхат ливе, лаакиин схакаалаха таагеерада аиаа ахаа мид вактар ​​лех оо акоон лех. Дхибаатада гууд ее гууд.
ГреенГеекс120 сецЈавааб дегдег ах, су’аалахеига вакаа лага јаваабаи си кирфад лех. Дхибаатада гууд ее гууд.
ХостЦолор18 мин 5 секВакти дхеер оо сугитаан ах. ХостЦолор истицмаалаа Скипе халкии уу ка хели лахаа нидаам вада-хадал ах оос превише ах. Истицмаалаиаасха вакаи у баахан иихиин инаи ку дараан мидабка Лаамбе ее Скипе ка хор инта аан ла кидхиидхин.
ХостГатор44 минАвоод ум лихин ин аи гаарсиииаан схакаалаха таагеерада ииагоо ку схеекеисанаиа. Нидаамка аиаа цодсадаи ин аан у диро емаил ахаан. Еег савирка-4 (хоос) оо тикраац ах.
ХостМонстер14 мин 20 секВакхтига јавааб целинта мацкуул ах, су’аалаха лоога јаваабаи кирфад ахаан. Гууд ахаан кхибрад фиицан.
ХостПапа13 сец Јавааб дегдег ах, су’аалахеига вакаа лага јаваабаи си кирфад лех. Дхибаатада гууд ее гууд.
иПаге11 мин 10 секМудо иар аиаа лоо кабтаи си лоо хело јавааб, лаакиин схакаалахоода таагеерадооду ваа куво аад у фиицан оо цаавимаад лех. Гууд ахаан кхибрад фиицан.
СитеГроунд130 сецЈавааб дегдег ах, су’аалахеига вакаа лага јаваабаи си кирфад лех. Нидаамка таагеерида схеекада ванаагсан (фиири схаасхадаха хоосе) иио схакаалаха аадка у таагеера. Дхибаатада гууд ее гууд.
ВебХостФаце225 сецЈавааб дегдег ах, су’аалахеига вакаа лага јаваабаи си кирфад лех. Дхибаатада гууд ее гууд. Ииадоо ла еегаио у ВебХостФаце аи ку соо даллацаисо восак ка иар $ 2 / месечно, схиркадду вакаи игу ла иаабтаи таагеерада аи ку ноол иихиин нолол фиицан.
ВП Мотор22 сецСандуука лагу схеекеисто аиаа соо бакаиа ка диб марка ла еего тирооиинка 3 вакаад ку јиртаа гообта. Вакаан јавааб дегдег ах ка хелаи сандуука лагу схеекеисто, су’аалахаигана вакаа лага јаваабаи кирфад ахаан. Ксасууснов, који се налази на ахаатее-у, додајте нешто о вакаиу у вашој понуди и додајте галаан кисаабтоода ВП Мотор на вашем језику..

Јадвалку вукуу калииа схееги доонаа кеиб ка мид ах схеекада

Имтикаанкан, вакаа јира вакиаабо, сида рун ахаансхаха иио кирфадаха вада кириирка, оо гаранција карин оо аан киимеин у самеин карин.

Средина ка средине ах кубнаха схакаалаха ее ИнМотион Хостинг вакаи аркеен аррин сууртагал ах оо ла кидхиидха кисаабтеида (инаанан огаин оо уу иска индхо-тираи) инта лагу гуда јираи фадхигеена вада-каајоодка, вакаананаа.

Никола Н. лага билаабо СитеГроунд вукуу лахаа дареен веин оо схараф лех вакаана ку рииаакаи инуу ла схеекеисто.

ВП Мотор вакаи пошаљите е-пошту у диртаи маалин дамбе и лоо хубиио у арримахаига ла калииаи.

Иио, схиркадаха каар, ваад дарееми картаа инаи си ванаагсан дииаар угу иихиин соона дховеинаиаан веидиимаха тооска ах ее схеекада. Тусаале ахаан, бадханка вада схеекаисига тооска ах вакаа лага хели караа богга угу саррееиа богагга схабакадда ‘БлуеХост’. Уместо аиаа лоогу талагалаи ИнМотион хостинг, ВебХостФаце, Хост1Плус, ХостПапа, Хостгатор, иио СитеГроунд.

Вакиаабахан иар иар ваа мухиим лаакиин лама кооби каро оо лагума киимеин каро схакда коре.

Таагееро Соодхав Ливе Ливе Лама хаио

Ка хор инта аанад дхицин восак гунаанад ах, вакаа јира лаба арримоод оо аад у баахан тахаи инаад маскакда ку хаисо:

  1. Вакаан ку ноолахаи Малезија, саацадда ГМТ + 8. Вактига јоогтада ах еи кириирка ае тијаабадан ваа 2 иллаа 5 галабтии, тао оо ах хабеенбоолка Мараиканка. Ума малеинаио инаи тахаи цадаалад ах ин ла фило таагеерада тооска ах ее ку ноолаансхаха акалка хабеенкии – гаар ахаан хаддии аад ла мацаамилаисо схиркадаха мартигелинта иар.
  2. Схеекада Ливе Ливе ма аха сида калииа ее мартигелинта схиркадаха бикииа таагеерада маанта. Инта бадан, дадка истицмаала вакаи хели караан таагеерада иибка кадиб емаил, телефон, иио варбаахинта булсхада. Марка лае реебо ГоДадди кисек, аиаан вели три даиин таагеерада телефонеска ее тијаабадан.
  3. Викии А2 хостинг – Тани ваа вака Лори ии схеегеи ка диб маркии аи акхристаи оо едебтаи ми пост

Вакаан истицмаалаа А2 Хостинг оо марвалба емаил аиаан у дираа. Валигеи дхибаато камаан хелин инаи диб иигу соо лаабтаан дакиикадо гудахоод, лаакиин валигеи маан хелин дхибаато убаахан ин бадан оо гадаал иио гадаал.

Слика-1: Ма аанан авоодин инаан гааро таагеерада А2 Марти-гелинта ииада оо лоо мараио вада-хадалка тооска ах вакаана лагула талинаиаа у аан диро емаил бедел ахаан.Слика-2: Ма јирин цид ка јаваабтаи цодсигеига схеекеисига ее Б3. Гуддига вада хадалада аиаа и веидиииаи емаилкаига.Слика-3: БулваркХост нидаамка схеекеисига ку ноолаансхаха аиаа ахаа каиираад маркии аан соо гаадхаи.Слика-4: Дхаммаан ваакиаха ХостМетро ваа маркии угу хореисеи ее лала кирииро.

Вакаан рајеинаиаа ин боостадани аи фаа’иидо у леедахаи кува раадинаиа марти-гелиие вебсаидх. Хубсо инаад сидоо кале ка фиирисо диб-у-еегиста мартигелинта мугди-ахаанеед ее фаахфаахин дхеераад ах.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me