Иаа Адеегга Угу Дамбееиа ее Вебсите-ка Цусуб?

Ваан огнахаи ин аи јираан боколлаал адеегио мартигелинаиа аннага нала хели каро. Дхамаантоодна, каар баа ка цаансан кува кале вакаина ку дхајииеен аррин соо соцота.


Лаакиин средина среде ах кува угу цаансан?

Ваа хагааг, кодобкан вакаан еегеинаа лаба арримоод оо аину румаисанахаи ин аи го’аамииаан цаансаанта схиркад мартигелисаи:

  1. Варбаахинта булсхада ка диб (Твиттер иио Фацебоок), иио
  2. Исбедделлада Гоогле

Вакиаабаха ку хаббоон варбаахинта булсхада, вакаан абуураи оо самаинаи лиис а ји јираан схиркадаха 100 мартигелинаиа оо дхан кисаабтан веин ее лоо иакаан ‘прорачунска листа’. Ка диб, вакаану барбар-дхигеинаи схиркадаха мартигелииаха лех кува угу бадан ее ла соцда Гоогле Трендс ис а аркаан инта јеер ее лага раадиио Гоогле.

Лаакиин Суг… Цааннимаду Ма Такан Таио

Мавдууцку вукуу је имао иио јеер ахаа каабка дадка си аи уга цаавииаан го’ааннада.

Ма доонеисаа инаад кабо цусуб ухесхо? Ознака Нике ама Адидас.

Имате ли телефон на телефону? Ваа иПхоне ама Самсунг.

Инкастоо цаан-беелку нокон каро барометар ванаагсан оо ванаагсан кааладаха кааркоод, мааха инаи схеегто схеекада оо дхан оо ку саабсан таиада схиркадда иио адеегиадееда.

Ка баксан 5 угу саррееиа магациада мартигелинта угу цаансан лиискаиага – кан кеиа ее аан ас прилагодите угу талин карно халкан ВХСР ваа СитеГроунд – оо вакаи ахааиеен маил масаафо магла у јирта # 1 ГоДадди.

Си аад у самеисид го’аан варгелин ах маркии аад иска кореисо корсхаха мартигелинта – вакаад у баахан доонтаа марка хоре фахмаан баахидаада мартигелинта, фиири оо исбарбардхиг, Иио куло мартигалииаха угу фиицан ее богаггаага.

Кеибта # 1: Марти-гелииаха Вебсаидхка угу Цаансан ее Варбаахинта Булсхада

1. ГоДадди

Твиттер: 316,000. Веб локација: хттпс://ввв.хостгатор.цом

ХостГатор вам нуди магац кале оо ку вареегсан варсхадаха мартигелинта вакхти аад у дхеер. Инкастоо аанеи аад у веинаин ГоДадди, хаддана вакаи ку гуулаистеен инаи раацаан вакоогаа соо соцда.

Вакаи биоабаиаан, вакаи кабаан Твиттер ваин ка диб маркаи аркеен таагеераиаасха 732,000 халка ламбаркоода Фацебоок аи хадда ку јираан таагеераиаасха 214,991.

Тиракообка Схабакадда Булсхада – Фацебоок: 214,991

3 Блуехост

Твиттер: 478,000. Веб локација: хттпс://ввв.ситегроунд.цом

СитеГроунд вакаа лага иаабаа инаанаи ахаин магац коис лаакиин вакаи си јоогта ах у дхистаи сумцаддоода сида адеег бикиие таио лех. Јерри Лов аиаа адеегсанаиа адеегиадоода мартигелинтииса блог схакхсииеед каас оо ку хадлааиа каддига сида аи у ванаагсан иихиин.

Лаакиин марка ла еего варбаахинта булсхада ка диб, СитеГроунд ма аха мид ла кариира ку саабсан таагеераиаасха Твиттер 231,000 иио фолловерс 30,593 он Фацебоок

Тиракообка Схабакадда Булсхада – Фацебоок: 30,593

5. ДреамХост

Твиттер: 344,00. Веб локација: хттпс://ввв.наме.цом

Сидоо кале ГоДадди, Наме.цом вакаа лага иаабаа инаанаи нокон схиркадда аад ка фекереисо марка аи тимаадо адеегиада мартигелинта. Лаакиин, схиркадда дииваан-кораха домаин вакаи бикисаа тиро корсхаиаал мартигалин ах оо аи ку дараан адеегиада домаинка.

Марка аи тимаадо варбаахинта булсхада, Наме.цом вакаи ку соо јиидатаа таагеераиаал 553,000 оо ин саабсан кисаабтееда Твиттер. Си кастаба хахахатее, кисаабта Фацебоок, си кастаба ха ахаатее, си фиицан ум дулкааданин кува 48.464 оо келииа.

Тиракообка Схабакадда Булсхада – Фацебоок: 48,464

7. ВПЕнгине

Твиттер: 375,000. Веб локација: хттпс://ввв.а2хостинг.цом

А2Хостинг аиаа јебииаи салдхигга каибта исгаадхсиинта ииага оо истицмаалаиа тикноолојииада сида Исдхаафсига Раилгун иио хореи лоо корсхееиеи си аи угу нокото бикииаха угу дхаксаха бадан ее варсхадаха.

Инкаста оо уу иахаи хогаамиие ганацси марка ла еего каваараха лагу рараио, А2Хостинг касаб ма аха у аи ку амарто јоогитаанка варбаахинта булсхада. Твиттер-ка, вакаи хеистаан оо келииа 102,000 вакаина маамулаан вакоогаа ка фиицан богга Фацебоок иио 49,233.

Тиракообка Схабакадда Булсхада – Фацебоок: 49,233

9. ИнМотион хостинг

Твиттер: 124,000. Веб локација: хттпс://ввв.кинста.цом

Схиркад кале оо мартигалинаиса оо веин оо ка соо бакда радар, Кинста ваа схиркад мартигелинаиса схиркад мартигелисаи оо бикиса бандхигиада угу саррееиа иио адеегио мартигелин оо гаар ах.

Сида ИнМотион Хостинг, воксаан ку киимеинаи Кинста аад у сареиса марка ла барбар дхиго схиркадаха кале ВордПресс. Лаакиин адеегиадоода аад у фиицан вакаи ка цавииаан цииаарта цаиаараха булсхада? Сида мууката махахан, маадаама аи хаистаан 126,000 Твиттер иио вакоогаа киимо иар оо ка фиицан ИнМотион ее Фацебоок ла соцота таагеераиаасха 19,153.

Тиракообка Схабакадда Булсхада – Фацебоок: 19,153

Кеибта # 2: Каиб ка сред ах Раадинта (Гоогле)

Марка аи цаан ку тахаи интернетка, варбаахинта булсхада ваа мид ка мид ах кала бадх исле’ег. Кеибта кале ее аан у бааханнахаи инаан еегно ваа ииада оо лоо мараио Гоогле Трендс.

Ииадоо ла адеегсанаио гараафка "Време камате", вакаану хелеинаа фикрад ах сида лоо јецел иахаи иио инта јеер ее маркаладда кааркоод (ама схиркада) лоо истицмаало масхиинка раадинта вакхти цаииман.

Инкастоо ГоДадди се може наћи у варбаахинта булсхада ее угу ваин ка сред ах кува аан кор ку такнаи, вакаи сидоо кале лееиихиин саамига угу веин суука ее Гоогле Трендс?

Дигниинта Хадалка: Габи ахаанба ваи иеелаан.

иаа цаан ах? ГоДадди је користио вашу бесплатну хокаанку марка лоо еего далабка раадинта и Гоогле Трендс.

Карактеристике веб страница са шанком ГоДадди, Хостгатор, Блуехост, СитеГроунд, и ДреамХост. ГоДадди и фудуд аиаа лоо каиираи дхаммаантоод ииага оо си јоогто ах угу хараи 75 илаа дхибцаха 100 ее цаан ка ахаа бисхии Новембер.

Хостгатор, Блуехост, СитеГроунд, иио ДреамХост оо дхан оо лагу меелееио 25 дхибцаха ама ка хоосееиа кала-гоиска СитеГроунд оо ах кува угу хоосееиа сханта сано.

Схиркадаха мартигалинта ее угу цаансан: Ииадоо ИнМотион, Кинста, ВПЕнгине, иио А2Хостинг, ГоДадди вакаи хаистаан хогаамиие вактар ​​лех.Ииада оо ИнМотион, Кинста, ВПЕнгине, иио А2Хостинг, ГоДадди валиаи ваиаи хаистаан хогаамиие ваин.

Марка ла барбардхиго бикииеиаасха угу фиицан ее лагу марти гелиио сида ИнМотион Хостинг, Кинста, А2Хостинг, иио китаа ВПЕнгине, ГоДадди аиаа вали ах хоггаан аад у сарееиа оо ах раадинта далабиада раадинта ее Гоогле.

Ксакиикдии, ИнМотион хостинг, Кинста, А2Хостинг иио ВПЕнгине аиаа сидоо кале ка хоосееиа марка лоо еего Хостгатор, Блуехост, СитеГроунд, иио ДреамХост.

Мииаи иихиин мареегаха цаанка ах ее дадвеинаха (он Медиа Медиа)?

Марка аи тимаадо таиада адеег бикииаха, вакаа јира дховр арримоод оо саамеин кара ииага. Мииаад абууреисаа гооб блог ах оо фудуд? Ма јираан барнаамиј кхаас ах оо соцонаиа? Ма у баахан тахаи инаад леедахаи дукаанка интернетка? Дхаммаан куван иио куво калеба ваамаи саамаин караан таиада схиркад мартигалинаиса.

Марка ла еего бааритаанкеена иио диб у еегиста, ГоДадди ваа у фиицан дадка доонаиа леедахаи блог ама сахар фудуд. Ако не желите да преузмете нови софтвер, ВордПресс ће вам понудити еЦоммерце, мартигелииаиаасха бикииа сида Кинста или ИнМотион Хостинг, који ће се наћи на вашем рачунару и на енглеском серверу иио мартигалинта..

Дхаммаадка маалинта, ваа вак валба оо аад рабто оо аад на баахатид вебсите-каага сида схиркадаха мартигелинта кала дуван ее у баахан баахида богга ее кала дуван. Ако имате блог на форуму, маркаас вакаа лага иаабаа је у ГоДадди-у, али и да је то лоше. Да ли можете да користите тај сервер ах? Вакаа лага иаабаа инаии фиицан тахаи инаад у тагто Кинста ама ИнМотион Хостинг.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me