Нгабе Нгингаканани И-Бандвидтх Иокусингатха Енгаиидинга Нгаио Ивебхусаиитхи Иами?

Лапхо уцванинга футхи укхетха умпхатхи вевебху укубека исизинда сакхо, исици есисодва сокухлола нокукхатханиса иизиндлеко земали иакхо едингекаио ие-бандвидтх,


Иебо, абахлинзеки абанинги баникела "Изинхлело езингенамкхавуло" зокубамба, кодва ума ухлолисиса, узотхола локхо окунгенамкхавуло акулона окунгенамкхавуло – кунамацала њало ума усебензиса окунинги њенагоба кусекелве "кокујваиелекиле" укусетсхензисва, номабе кусхо укутхини. Локхо кусхо, уквази укутхи ибанга елингаканани лели саиитхи лакхо елидинга нгемпела кунгаба ииндлела енцане иобуцико.

Ибхенди иеВебху иокусингатхва квеВебху нокудлулисва кведатха

Нгокуиинхлоко, умкхавулокудонса иисикхатхи сокубала изинга ломгвако кание недатха евуниелве укугелеза пхакатхи квабасебензиси несаиитхи лакхо нге-интанетхи. Игама елитхи "проток" ливаме укусетсхензисва каби екуцхазени "укудлулисва кведатха" кодва емпелени лези зизинто езимбили езихлукиле.

Куиини укудлулисва кведатха?

Укудлулисва кведатха ингкикитхи иедатха окуфанеле идлулиселве нгесикхатхи есиникезиве, нгокувамиле кулинганисва нгенианга.

Ииини ибхукхитхикхи иевебху?

Убубанзи бомкхавуло иисилинганисо семинингване есипхезулу енгадлулиселва нгесикхатхи есиникезиве, нгокувамиле кулинганисва нгемизузвана.

Иномболо "укудлулисва кведатха" икутсхела укутхи унгадлулиса идатха захватајуће нгенианга. Иномболо "ку-ширина појаса" икутсхела укутхи идатха идлулиселва кањани нгокусхесха.

Цабанга умкхавулокудонса њенагоба убубанзи бомбхобхо ваманзи лапхо укудлулисва кведатха кунгумтхамо ваманзи огелеза опхума пипаиипи. Убубанзи бомкхавуло вамапаиипи (укупхума комкхавулокудонса) кункума укутхи унгасхесха кањани аманзи (идатха) егелеза. Нгокуиисисекело, укудлулисва кведатха кусетсхензисва укусетсхензисва комкхавулокудонса.

Кубаникази бевебхусаиитхи абафуна ибамба левебху, инани ломкхавулокудонса укутхи исаиитхи ленкампани иокубамба лингакхонза њенгесибонакалисо есихле самакхоно алово мпхатхи – епхакеме убубанзи бомгвако, инобане инетхивекхи; укукхумана; кание незинхлело.

Нгакхо Кутхивани Нгокудлулисва Квемикхавуло Иомкхавулокудонса / Идатха?

Њенгоба кусхиво нгенхла, инхлангано енинги иокубамба иникеза изинхлело езисхибхиле зокубамба окубандаканиа "умкхавулокудонса онгенамкхавуло." Кумтхенги, локху кусхо укутхи бангасебензиса идатха емининги кание номгвако омнинги кусаиитхи лабо његоба бадинга нгапхандле кокуфаква. Кумхлинзеки вокусингатха, кусхо индлела иокуникеза изиндлеко зендлеко кумтхенги нгокувамиле оиосебенза.

Њенганини нгапхамбили, икинисо лилеле ендавени етхиле пхакатхи.

Кулула ње, акунаквензека укуба изинкампани зокубамба укуникеза умкхавулокудонса онгенамкхавуло – кубиза какхулу укуникеза укуфиниелела окунгавумелекиле куво винке амакхасименде. Локхо кусхо укутхи ининги лезинкампани зивела ендавени етхиле "ејваиелекиле" екусетсхензисвени кве-опсег нгокузензакалелаио, футхи лолу хлу иилокхо абахлинзеки абасебензиса кхона лапхо бекха амапхакхеји "ангенамкхавуло". Нгабаникезели "абангенамкхавуло," абангаквази укубамба ининги лалабо абаклаиенти бабо – нома куњало, кукхона и-плаилинг нгокугцвеле емкхавулвени ве-бандвидтх охланганисиве кулеио ндлеко иепхакхеји; укукхохлиса уквази укутхи куиини.

Нгокукхатханиса умкхавулокудонса вангемпела ве-сите оиифунаио кание номкхавулокудонса охлинзеква кулесо симо "есингенамкхавуло", унгангцоно укункума укутхи иилипхи изинга локубамба икхаза еликудингаио нгемпела нокутхи нгабе умхлинзеки оникезиве узохлангабезана незидинго закхо нгемпела.

Индлела Иокубала Умкхавулокудонса Овудинга

И-Формула садржи исехензиселва укубала ибхукхадиди ваше веб странице.И-Формула есетсхензиселва укубала ибхукхадиди ие-веб страница едингекаио акуиона леио еиинкимбинкимби!

Цабанга нге-бандвидтх њенге-пар бантсхи: удинга усаиизи олудинга. Акуквензи конке укухлаканипха укутхенга усаиизи, кодва ендавени ефанаио, куномбхало охамбисанаио. Ума исикхумба сакхо сисаиизи ве-36, умане нгеке ухлангабезане налеио 32. Изибало езилула.

Нанка изиниатхело зокубала укутхи унгаканани умкхавулокудонса овудинга

Ку-бандвитх, футхи акунангкондо укутхенга уп – иингакхо куненгкондо укусебензисана набаникезели безокусингатха абаникеза изиказулуло езингабонакалиио. Маиелана нокутхенга аманцане, локхо кузокунгена енкингени купхела. Иази исидинго сакхо сангемпела укутхола исевиси еиокусебензела – нанси индлела иокубала умкхавулокудонса вакхо одингекаио:

 1. Линганиса усаиизи векхаси лесилинганисо сесаиитхи лакхо кума-килобитес (МБ). *
 2. Хланганиса укутхи усаиизи векхаси лесилинганисо (ку-КБ) нгенани лезинианга езијваиелекиле лезивакасхи.
 3. Иандиса умпхумела весиниатхело 2 нгенани елијваиелекиле локубуква квекхаси нгалиние исивакасхи.

Ума унгази, себензиса Исикхатхи сомтхвало ми-Пингдом хлола кумакхаси амбалва бе утхатха исилинганисо салаво мапхепха ахлолваио нгеномболо иакхо иокухлола исисекело. Нацистичке езиие изибонело зокупхила зангемпела:

Исибонело # 1: Усаиизи векхаси ласекхаиа ле-ИоуТубе.цом = 2,0 МБ.Исибонело # 2: Усаиизи векхаси ласекхаиа ле-ВХСР = 1,1 МБ.

Леси иисисекело соквази умкхавулокудонса одингекаио – нома куњало, авуквензи оквамање оквамање. Кумеле ухланганисе ноквабива "квегумби" еленгезиве ума квензека изинтамбо закхо зезимото. Нгокувамиле, нгинцома укуникеза окунгенани укусабалала квепхесенти ле-50. Кодва удинга уквабела икамело еленгезиве укузе укхуле футхи уланделеле ама-спикес – шииа окунгенани и-50% укубекезелелана.

Укудинга укухамба квеВебху иеВебху + ку-Редунданци (нгапхандле кокуландва комсебензиси)

Укузе вензе локху кубалва, себензиса ифомула еланделаио:

И-бандвидтх едингекаио = Укубуква Квекхаси Локупхакатхи к Исилинганисо Секхаси Лесилинганисо к Исилинганисо Сокувакасхелва Квансуку зонке к Иномболо иезинсуку нгенианга (30) к И-Фацтор Редундант

 • Абавакасхи Бансуку зонке: Инани елипхелеле лезивакасхи зенианга / и-30.
 • Усаиизи вамакхаси векхаси: Усаиизи осаиизи векхаси лакхо левебху.
 • Укубуква Квекхаси Локупхакатхи: Икхаси елијваиелекиле либукве изивакасхи нгасиние.
 • И редундантни фактор: Исици сокупхепха сине-1.3 – 1.8.

Укудинга укухамба квеВебху иеВебху + ку-Редунданци (нгокулаиисхва комсебензиси)

Можете да употребите следеће језике:

И-Бандвидтх едингекаио = [(Укубуква Квекхаси Локупхакатхи к Исилинганисо Секхаси Лесилинганисо к Исилинганисо Сокувакасхелва Квансуку зонке) + (Укулинганиса Окупхакатхи нгосуку к Усаиизи Вефаиили ИесиКсхоса) кз Ингаболоант к к Иномболоант

 • Абавакасхи Бансуку зонке: Инани елипхелеле лезивакасхи зенианга / и-30.
 • Усаиизи вамакхаси векхаси: Усаиизи осаиизи векхаси лакхо левебху
 • Укубуква Квекхаси Локупхакатхи: Икхаси елилинганиселве либукелве исивакасхи нгасиние
 • Усаиизи Вефаиела Вефаиили: Усаиизи усаиизи вефаиела ухлуканисве ненани ламафаиела
 • И редундантни фактор: Исици сокупхепха сине-1.3 – 1.8.

Ингабе Окубалулеке Нгоквемикхавуло?

Иебо но цха.

Укубалва комкхавулокудонса кубалулекиле ума утхутхукиса ухлело ломпхакатхи омкхулу нома узама укунципхиса изиндлеко зокубамба.

Нома куњало, изиномболо ку-бандвидтх / укудлулисва кведатха акуфанеле кубе иинто енкулу иокуцатсхангелва лапхо укхетха умгцини ве-веб – икакхулукази ум укала ње.

И-ширина појаса (укудлулисва кведатха), нендаво иеситореји, акуиона незе у иокукхатханиса ененгкондо иокубамба абатхенги – икакхулукази ума умусха – езимакетхе занамухла.

Укубуиекезва кве-ВХСР Укусингатха - Укудлулисва кведатха окунгенамкхавулоНгапхезу квенгкение иезинкампани зокубамба есизибуиекезиле синикеза укудлулисва кведатха окунгенамкхавуло (хлола укубуиекезва кве-ВХСР кокусингатха).

Ума ухлола, цисхе бонке абахлинзеки абамба нгокухланганиела бабеникеза "иситореји есингенамкхавуло" нокудлулисва кведатха. Нгесикхатхи игама елитхи "елингенамкхавуло" алилутхо кодва игиммицк иокутхенгиса; Абасебензиси бокусингатха ивебху нгокувамиле батхола амандла аманинги нгоквалондолозо нокудлулисва кведатха локудлулисва кведатха. Езимвени езининги, и-РАМ иесипхакели намандла окуцубунгула окувимбела укусетсхензисва кве-акхавунти енгенамкхавуло иокубамба.

Ума уфуна и-веб хост, фунда кабанзи маиелана изинто окуфанеле узикхатхалеле ум укхетха умпхатхи вевебху.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me