Сида лоо каабееио Фоом Гоогле и ВордПресс

Ако желите да нађете своје речи, ВордПресс ће вам помоћи да преузмете ВордПресс. Пут фудудахаи у ла истицмаало, билаасх ах, лаидхиио, вакаана таагеерсан беел веин оо марвалба дииаар у ах инаи цаавииаан биловга хоре.


Сидии аад у истицмаасхаи вахти дхеер истицмаала ВордПресс, вакаан ку фараксанахаи угудбинта мацаамиисхооиин ку дхејинаиа масхаариицдаида. Нооциада угу ванаагсан ее софтвер вакаи ии огголаадеен инаан дхисно кирфад-раадин, си буукда у схакеинаиа, иио боггага интернет-ка ах ее дадка истицмаала ииага оо аан баран цодсига баллааран.

Марка аи тимаадо истицмаалка, средина ка среди ах калабка угу мухиимсан ее аад у бахахан тахаи у арсеналу ВордПресс аад тахаи фоомка дхисе. Вакаи у оголаанеисаа дхагаистаиаасхаада инаи дхекгалаан астаантаада – вакаи ноконаиаан каабка су’аалаха гууд, цодсииада таагееро, ама јавааб целинта. Фоомамка вакаа сидоо кале лоо истицмаали караа бааритаанно каа цаавинаиа инаад фахамто кото дхеер оо аад у арагто дхагаистаиаасхаада.

Инкаста оо каидка расмига ах ее расмига ах ее хоре лоо соо бандхигаи фиилооиинка кааб-дхисида, каар ка мид ах блогери иио суукиеиаал аиаа доорбидаиа инаи ку дхуфтаан Г Суите – мареегта даруурига ах ае ее вебмастерс.

Објавите у овом, Вакаан ку туси доонаа хабабка кала дуван ее истицмаалка Фоомамка Гоогле оо лех боггага ВордПресс.

Гоогле Абууритаанка Фоомамка

Пре свега, галаан Гоогле Формс ииадоо ла истицмаалаио коонтада Гоогле ее сак ах.

"Ка билов фоомка цусуб," дооро хаддии аад рабто инаад ка биловдо кокдо ама аад истицмаасхо предложак хораи у јиреи.

Дабцан, адигоо адеегсанаиа шаблон ваа вакхти бадбаадиие ах, гаар ахаан хаддии аад хораи у огтахаи вака аад проба деиеисо инаад ку буукисо фоомкаага. Лаакиин је у вашој мујијиан муукаалада каабабка Гоогле ах, аину хоре у соцонно оо ка биловно предложак празан.

Тааб ахаан, тафатираха фоомка аасаасига ах вакаа ка средина ах "куласхо бадан" нооц су’аал ах. Тани вакаи фаа’иидо у леедахаи абууриста фоомамка саханка. Хадаад рабто инаад восак кале истицмаасхо, дхагсии ‘Дховр куласхо’ лииска хоос удхаца си аад у муујисид куласхооиинкаага.Ксиллиган, Фоомамка Гоогле вакаи таагеераан нооциада су’аалаха соо соцда си лоо уруриио мацлуумаад кала дуван.Ако имате восак у кревету са мацлуумаад каста, калииа гуји беерта мадхан оо кор. Восак валба аиаа лагу бадбаадин доонаа даруураха, сидаа дараадеед ума баахна ин лага валвало бадбаадинта.Ако желите да будете информисани када добијете одговарајуће податке о месту кааб. Си тан лоо самееио, дхагсии бадханка ‘Кудар су’аасха’ кеибта дул сабаинаиса.

Вакаад сидоо кале истицмаали картаа сидебар си аад угу дарто валко кале оо фоомка ах, сида муукаал, муукаал, ама каиб гоони ах.

Сида цаадига ах суулка, калииа веидии мацлуумаадка аад у баахан тахаи дадка истицмаала бартилмаамеедка. Хаддии аад ваидиисо су’аало аад у фарабадан ама нокотаба, дадка истицмаала вакаа лага иаабаа ин лагу дхиирригелиио инаи дхамаистираан соо гудбинтоода.

Ако желите да пронађете било који други восак, можда желите да пронађемо Фокка Гоогле, тикраац Гуе Леарнинг Центер адоо гујинаиа линк тхис.

У дир Фоомка Гоогле ее ВордПресс

Ако желите да користите овај Фоомамка Гоогле, можете навести ВордПресс на вашем рачунару. Хабка угу сахлан ваа инаад ку дхејисаа коодхка цодка тооска ах ее боостада ама богга.

Си аад у хесхо коодхка коодхка ее фоомкаага, дхагсии батоонка ‘дир’ бадханка коре ее мидиг ее тифафтираха.Риик цалаамадаха цалаамадаха лаба-лааб лех (<>) си аад у муујисид коодхка цодка.Маркаад нукул ка каадато, у гудуб дасхбоардкаага ВордПресс уна фур богга ама боостада меесха аад рабто ин фоомка ла арко. Можете да додате шифру података о шифри ХТМЛ-каага.

Ксусууснов, хаддии аад ку дхејисо ламбарка каргаха адигоо адеегсанаиа тифафтираха муукаалка, коодхкаагу вукуу у муукан доонаа сидии хоре. Адеегсига тифатираха кораалка аиаа у схеегаиа ВордПресс уместо убаахантахаи инаи марто кхад гаар ах сида коодх. Маркии ла дхаммееио, дхагсии батоонка ‘Дулмарка’ си аад у арагто хаддии коодхку схакеинаиеи.Хаддии кале, вакаад си превише ах угу роги картаа тифафтире муукаал ах си лоо еего хаддии фоомку си сак ах у муукдо.

Арагга муукаалкаага вукуу кукирмаа седдек вакиаалоод: мавдууца аад хадда ку леедахаи ВордПресс, кабинета аад самеисеи маркии аад самеисеи коодх дабоолан, иио доорбидида мидабкаага мидабада ее Гоогле Формс.

Искрено се појављује у ВордПресс-у уе кеекаио баллааринта мавдууцаага мавдууцаага. Ако желите да добијете карту за вашу адресу, молимо вас додајте код који вам је потребан. Мавдууциада кааркоод, ааладда маадада вакаи сидоо кале кајистаа баллац буука хаддии аад јоојинаисо видгет-иада дхинациада.

Палета мидаббада, дхинаца кале, вакаа лагу беддели караа адигоо гујинаиа батоонка “Мидабада Палетте” и тифафтираха фоомамка Гоогле. Хадаад рабто, ваад савири картаа савирро халкии аад у истицмаали лахаид мидабио асал ахаан асал ахаан ах.

Истицмаалка впГФорм

Ку дарида Фоомамка Гоогле ииада оо ла адеегсанаио нукулло цодсанаиа аиаа у мууката среда сахлан оо аан лоо баахнеин ин ла истицмаало калабиада, сак?

Ако желите да користите калију иахаи у лагу дхајиио Фоомамка Гоогле, можете да нађете ВордПресс, а јаваабта ваа хаа. Ако желите да се напуните, впГФорм ће вам помоћи да проверите да ли је то калииа исдхекгалка фоомамка. Вакаи сидоо кале куу оголаанеисаа инаад ку карисо магаца фоомка, беделка бадханка гудбинта, истицмаалка јаахвареерка, иио викии ла мид ах.

Лаакиин ка хор инта кале, касуусо ин впГФорм калииа аи ла схакееиаан каабка хоре ее каабабка Гоогле.

Ако желите да направите тан, дхагсии бадханка ‘Цаавинта & Јавааб целинта ‘оо дооро’ Ку ноко фоомамка хоре. ‘Ако желите да додате ознаку впГФорм, користите ознаку ВордПресс о „Гоогле Формс“> “Ку дар Фоомка Гоогле ее Цусуб.”Марка ку кигта, ку дхаји кирииринта фоомкаага гароонка „Фоом УРЛ“. Вакаад тан ку хели картаа адоо аадо тифатираха фоомка Гоогле оо гујинаиа ‘Фаил’> “Фоом дир.”Ка диб маркаад дхејисо кирииринта, дхагсии батоонка ‘Даабац’. Тааси ваа! Адреса УРЛ адресе са ла галииаи, фоомкаагу хадда ваа дииаар оо лоо адеегсан каро фураха. Тан вакаа лагу марин караа ‘тагитаанка Гоогле’ ‘Фоомамка Гоогле’> „Фоомамка Гоогле.“

Вакаа хабоон ин ла огаадо ин впГФорм иахаи плугин лех цурве вакбарасхо. Истицмаалидда гообаха цаадига ах, фоомкаагу вукуу истицмаали доонаа вакиаабаха асаасига ах ее асаасига ах марка лага реебо истицмаалка коодх дабоолан.

Ако желите да преузмете Гоогле Формс, требало би да унесете впГФорм за покушај да се прилагодите ако желите да додате следеће резултате: когта илаа хеерка кига. Вакаад кееки карта кеерарка ЦСС, ансикинта акбаарта, дејинта беераха карсооди ах, иио ка саари кораалка цаадига ах ее ку јира бадханка Гоогле.

Ако желите да употријебите восак Бадан оо ку саабсан вакиаабаха аад ку самеин карто впГФорм, вакаад тикрааци картаа каибта талооиинка иио табаха лоо иакаан ‘цреатор’с’ вебсите-.

Да ли имате корисничку поруку у вези са корисником ВордПресс? Ако желите да наставите, можете да се похвалите на хешид фаа иидо дхеераад ах ку кубон вакаад истицмаали картаа.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
    Like this post? Please share to your friends:
    Adblock
    detector
    map